شرکت نوسازان منطقه 9 شهر تهران

نوسازی بافت فرسوده منطقه 9 شهر تهران

25 درصد تخفيف عوارض نوسازي براي خوش‌حساب‌ها

25 درصد تخفيف عوارض نوسازي براي خوش‌حساب‌ها


 
 
مقررات- چندي پيش اخباري مبني بر جهاني شدن شهر تهران و تقدير دفتر اسكان بشر سازمان ملل از شهردار تهران را شنيديم
 ارائه طرح جامع درآمدهاي پايدار از سوي تيم تحقيقاتي مديران درآمد و كارشناسان و استادان برجسته شهرداري تهران و تصويب آن در 22 ماه، از سوي شوراي اسلامي شهر تهران، دليل اصلي تقدير و تشكرهاي جهاني بود.

حالا بعد از گذشت مدتي از تصويب اين طرح شاهد عيني شدن و عملي شدن راهكارهاي طرح به منظور تثبيت و ارتقاي درآمدهاي پايدار شهرداري هستيم. به تازگي نيز شوراي اسلامي شهر تهران تخفيف‌هاي ويژه‌اي را در قالب عوارض نوسازي مسكن و عوارض توسعه عمران و... براي شهروندان خوش‌حساب در نظر گرفته است. «اميرحسين‌ سالاري» رئيس اداره درآمد شهرداري منطقه  پاسخگوي سؤالات ما  درباره بحث عوارض و دستورالعمل‌هاي جديد است.

 درآمد شهرداري تهران و مناطق از چه طريق تأمين مي‌شود؟

به طور كلي درآمد شهرداري از طريق درآمدهاي پايدار و ناپايدار تأمين مي‌شود كه همانطور كه از نام آنها مشخص است درآمد نوع دوم ثبات ندارد و وابسته به وضعيت مسكن و شرايط اقتصادي كشور است و شهرداري نمي‌تواند بودجه ثابتي را براساس آنها پيش‌بيني كند. فروش تراكم ساختماني، تثبيت تجاري، تخلفات ساختماني و صدور پروانه ساخت مهم‌ترين مناطق درآمدهاي ناپايدار هستند و دريافت عوارض نوسازي توسعه عمران و عوارض مشاغل، عوارض پسماند نيز سرفصل‌هاي كليدي درآمدهاي پايدار به شمار مي‌روند كه در مجموع منابع درآمدي شهرداري محسوب مي‌شوند.

پرداخت عوارض نوسازي از سوي شهروندان به شهرداري براي بسياري از آنان جاي سؤال و ابهام دارد در مورد كاركرد عوارض و اهميت پرداخت آن، توضيح بفرماييد؟

بسياري از شهروندان در طول سال بهاي بسياري را بابت ماليات، قبوض آب و برق و... و ساير هزينه‌هاي رفاهي خود مي‌پردازند اما متأسفانه وقتي فيش عوارض شهرداري را دريافت مي‌كنند به دليل عدم آشنايي با كاركرد عوارض، معترض مي‌شوند و از پرداخت به موقع آن شانه خالي مي‌كنند. در حالي كه بخش قابل توجهي از فعاليت‌هاي عمراني، اجتماعي، ترافيكي و خدماتي شهر از طريق اين عوارض انجام مي‌شود.

مبلغ پرداخت عوارض بر چه مبنايي تخمين زده مي‌شود؟

در اصل عوارض نوسازي هر ملك براساس موقعيت وقوع ملك در هر منطقه محاسبه مي‌شود و از مجموع ارزش ملك، شرايط فيزيكي ساختمان و تسهيلات و امكانات رفاهي آن، يك درصد ارزش كلي ملك به عنوان عوارض سالانه در نظر گرفته مي‌شود كه به طور ميانگين اگر هر مالك بنا به موقعيت ملك خود روزي صد تومان پس‌انداز كند براحتي مي‌تواند عوارض سالانه خود را در قبال خدماتي كه از شهرداري مي‌گيرد، پرداخت كند.

به تازگي شوراي اسلامي شهر تهران تخفيف ويژه 25 درصدي را براي شهروندان خوش‌حساب در نظر گرفته است،  درباره اين موضوع توضيح بفرماييد؟

تخفيف ويژه 25 درصدي شامل عوارض درآمدهاي پايدار و مستمر نمي‌شود بلكه شوراي اسلامي شهر تهران به منظور تسريع نوسازي بافت فرسوده شهري و تشويق شهروندان براي ساخت و ساز در زمينه عوارض ساخت و ساز، تخفيف قابل ملاحظه‌اي را در نظر گرفته است كه اين امر تا حد قابل توجهي علاوه بر نوسازي بافت فرسوده، درآمد شهرداري را نيز از حالت ركود خارج مي‌كند اما شهروندان نافعان اصلي اين طرح هستند.

آيا براي شهروندان خوش‌حساب هم تسهيلاتي در نظر گرفته شده است؟

بله، در راستاي تشويق شهروندان براي پرداخت عوارض، مقرر شده است تا شهرونداني كه در موعد مقرر عوارض نوسازي و توسعه عمران خود را پرداخت كنند از تخفيف 10 درصدي پرداخت عوارض بهره‌مند مي‌شوند و در مقابل نيز افرادي كه تا پايان سال عوارض خود را پرداخت نكند 9 درصد جريمه مي‌شوند.

دريافت عوارض مشاغل چه نقشي در درآمدهاي پايدار و ثابت شهرداري دارد؟

 از آنجايي كه بخش قابل توجهي از بافت شهر،‌تجاري است طبق مصوبات قانوني صاحبان مشاغل مستلزم پرداخت عوارض صنفي هستند كه هر يك از مشاغل با توجه به شرايطي كه دارند، تعرفه خاصي دارند كه سالانه پرداخت مي‌كنند. براي مثال عوارض اصناف خدماتي، توليدي و پوشاك و... با يكديگر متفاوت است و براساس درصدي از ميانگين سالانه تخمين زده مي‌شود و به دليل آمارهاي نسبتاً ثابت واحدهاي تجاري، اين عوارض در قالب درآمد پايدار شهرداري تعريف مي‌شود.

در چند سال اخير شهروندان فيش جديدي را با عنوان عوارض پسماند دريافت مي‌كنند در مورد دليل دريافت و چگونگي محاسبه آن توضيح بفرماييد؟

 شهرداري سالانه مبلغي را بابت جمع‌آوري زباله از شهروندان دريافت مي‌كند كه بنا به نظر اعضاي شوراي شهر، شهروندان از پرداخت عوارض پسماند سال 87 معاف شدند. اين عوارض براساس مساحت ملك و نوع فعاليت تجاري صاحبان ملك تخمين زده مي‌شود. براي مثال مشاغلي مانند ميوه‌فروشي و سبزي‌فروشي يا بيمارستان‌ها كه زباله‌هاي بيشتري توليد مي‌كنند نسبت به شهروندان ديگر عوارض بيشتري پرداخت مي‌كنند كه اين عوارض سالانه بين 15 تا 56 هزار تومان براي اصناف مختلف متغير است.

اكنون چند درصد درآمد شهرداري منطقه از طريق درآمد پايدار تأمين مي‌شود؟

 متأسفانه در حال حاضر تنها 10 درصد درآمد منطقه از طريق درآمد پايدار تأمين مي‌شود و 90 درصد آن وابسته به عوارض صدور پروانه‌هاي ساختماني است كه جز درآمد ناپايدار تعريف مي‌شود.

آيا راهكارهايي براي ارتقاي درآمد پايدار در نظر گرفته شده است؟

طي 5/2 سال گذشته، تيمي متشكل از مديران درآمد و كارشناسان شهرداري و ... طرحي را در قالب «طرح جامع درآمدهاي پايدار» تهيه و تنظيم كردند كه پس از مطالعه و بررسي طرح از سوي اعضاي شوراي‌شهر در 22 ماده به تصويب رسيد كه شامل راهكارهاي مناسبي براي ارتقاي درآمد پايدار شهرداري است و بابت ارائه آن دفتر اسكان بشر سازمان ملل از شهردار تهران نيز تقدير و تشكر كرد و در آينده‌اي نزديك با عيني شدن مصوبات طرح شاهد ارتقاي درآمد پايدار منطقه خواهيم بود.

بيشترين درآمد ثابت منطقه در كدام حوزه شهرداري كسب مي‌شود؟

 بطور كلي شهرسازي يكي از منابع اصلي تأمين درآمد شهرداري محسوب مي‌شود كه درآمدهاي ثابت و ناپايدار را در قالب‌هاي مختلف شهرسازي در مرحله صدور جواز، عوارض، پايان كار و ... كسب مي‌كند.

شهرداري منطقه 20 از نظر كسب درآمد نسبت به مناطق ديگر در چه جايگاهي قرار دارد؟

 شرايط جغرافيايي، بافت مسكوني و تجاري و موقعيت اقتصادي هر يك از مناطق شهر تهران با يكديگر متفاوت است و نمي‌توان آنها را با يكديگر قياس كرد. بطور مسلم درآمد مناطق شمالي از مناطق جنوبي خيلي بيشتر است و به عكس بودجه‌اي كه به مناطق جنوبي تعلق مي‌گيرد نسبت به مناطق پردرآمد چشمگيرتر است كه اين امر يكي از مهم‌ترين اهداف شهردار تهران مبني بر كاهش فاصله طبقاتي مناطق شمالي و جنوبي شهر تهران است.

آيا هر منطقه درآمدهاي دريافتي خود را بطور مستقل صرف امور جاري و عمراني منطقه مي‌كند يا خير؟

شهرداري تهران يكي از نهادهايي است كه بطور مستقل و بدون هيچ‌گونه پشتوانه اعتباري از سوي دولت، اداره مي‌شود. بنابراين طبق قانون مصوب تمامي مناطق درآمدهاي نقدي و غيرنقدي خود را به حساب شهرداري مركز واريز و بنا به نيازهاي عمراني، اجتماعي و ... هر منطقه درخواست اعتبار مي‌كند و پس از بررسي پيشنهادات شهرداري تهران براي هر يك از مناطق اعتبار خاصي را پيش‌بيني مي‌كند.

چه ارتباطي بين درآمدهاي نقدي و غيرنقدي منطقه و اعتبارات دريافتي وجود دارد؟

 در سال 87 حدود 35 ميليارد تومان درآمد نقدي در قالب پايدار و ناپايدار و 25 ميليارد درآمد غيرنقدي در قالب اعطاي تراكم و تسهيلات در ازاي پرداخت پول به مالكاني كه املاكشان در طرح تملك شهرداري قرار داشته است، مجموع درآمدهاي شهرداري منطقه را رقم زده است در حالي كه به دليل نيازها و كاستي‌هاي منطقه بيش از 100 ميليارد تومان در حوزه‌هاي مختلف شهرداري هزينه شده است.

چند درصد درآمدهاي نقدي سال گذشته از طريق درآمد پايدار وصول شده است؟

با توجه به 35 ميليارد تومان درآمد نقدي تنها 2 ميليارد و 500 ميليون تومان آن از طريق درآمد پايدار تأمين شده است كه كمتر از 10 درصد درآمد را به خود اختصاص مي‌دهد.

چرا مديران شهرداري تهران، تأكيد بسياري براي ارتقاي سطح درآمد پايدار شهرداري تهران دارند؟

 60 درصد درآمد ناپايدار منطقه از فروش تراكم تأمين مي‌شود كه با توجه به ركود مسكن، اين بخش از درآمد نيز دستخوش تغييرات اساسي شده است و اين موضوع نه تنها به ضرر شهرداري بلكه به ضرر شهروندان نيز هست چرا كه درآمد دريافتي بطور مستقيم صرف امور شهري شهروندان مي‌شود بنابراين شهرداري سعي دارد با مطالعات و رايزني‌هاي مناسب پيرامون اين موضوع راهكارهاي جديدي را كسب كند. براي مثال عوارض خودرو يكي از درآمدهاي پايداري است كه در گذشته تأكيد چنداني براي پرداخت به موقع آن وجود نداشته است اما در حال حاضر با تعامل پليس راهنمايي و رانندگي و شهرداري هر گونه نقل و انتقال خودرو، دريافت كارت سوخت، تعويض پلاك و ... نيازمند پرداخت عوارض خودرو است كه اين امر نقدينگي درآمد پايدار را تسريع مي‌بخشد.

براي تشويق شهروندان به منظور پرداخت به موقع عوارض چه تمهيداتي در نظر گرفته شده است؟

 شهرداري تهران 2 سال اخير جوايزي را براي تشويق و تقدير از شهروندان خوش‌حساب در نظر گرفته است كه طي قرعه‌كشي به شهروندان اعطا مي‌شود امسال نيز يك دستگاه خودرو پرايد، 6 كمك هزينه حج عمره، 6 دستگاه تلويزيون LCD، 11 قطعه سكه طلاي بهار آزادي، 6 وام يك ميليوني از سود تعاوني اعتبار شهر، به 30 شهروند خوش‌حساب منطقه اعطا شد و تخفيف 25 درصدي عوارض ساخت و ساز، تخفيف و بخشودگي 10 درصدي نيز از جمله موارد تشويقي ديگر به شمار مي رود.

همشهري محله- 20

    منبع: همشهری آنلاین
 

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم شهریور ۱۳۸۸ساعت 9:10  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

25 درصد تخفيف براي ساختمان‌سازان

 
25 درصد تخفيف براي ساختمان‌سازان


 
 
تسهيلات- حالا ديگر بيشتر ساختمان‌هاي قديمي ‌و فرسوده منطقه جايشان را به ساختمان‌هاي نوساز و شيك داده‌اند.
 روز به روزهم بر تعداد اين ساختمان‌ها افزوده مي‌شود و به همين دليل اداره شهرسازي هر روز جاي مراجعاني است كه يا به دنبال پروانه تخريب و نوسازي آمده‌اند و يا براي پرداخت عوارض ساخت وساز. برخي هم آمده‌اند تا بر سر جريمه‌ها چانه بزنند و عده‌اي هم براي گرفتن امضاي پايان كار به اين اداره مراجعه كرده‌اند.

 البته شلوغي معاونت شهرسازي منطقه در ماه‌هاي اخير و به دليل ركود ساخت و ساز در تمام نقاط تهران كمتر شده است. اما مديريت شهري اين روزها باز هم براي رونق بيشتر ساخت و ساز در منطقه، تسهيلات جديدي براي ساختمان‌سازان در نظر گرفته است. سراغ «مهدي صفدري» معاون شهرسازي و معماري شهردار منطقه رفتيم تا با او درباره عوارض ساخت و ساز و تسهيلاتي كه شهرداري براي شهروندان در نظر گرفته است گفت‌وگو كنيم.

 اوضاع ساخت و ساز در منطقه نسبت به سال گذشته در همين زمان چگونه است؟

اگر بخواهيم اوضاع ساخت و ساز در منطقه را نسبت به سال گذشته مقايسه كنيم بايد بگوييم كه به دليل ركود بازار مسكن در كشور، ساخت و ساز در منطقه ما نيز از سال گذشته كاهش زيادي داشته است. مسلما اين اتفاق طبيعي هم به نظر مي‌رسد، چون يا ساختماني ساخته نشده يا اگر ساخته شده است خريدار ندارد. به اين ترتيب چرخه پول در ساختمان‌سازي متوقف شده و ركود به وجود آمده است.

مي‌توان به طور دقيق گفت كه چند درصد كاهش ساخت و ساز داشته‌ايم؟

 اين بررسي انجام شده است. ما سال 87 را با سال 86 مقايسه كرديم و متوجه شديم حدود 20 درصد كاهش صدور پروانه ساختماني داشته‌ايم. اما امسال بايد به جرئت بگويم كه ساختمان سازي بيش از 50 درصد كاهش داشته است. ­ مسلماً نمي‌توان انكار كرد كه بخش مهمي ‌از درآمد شهرداري براي اداره شهر از طريق همين ساخت و سازها به دست مي‌آمد. مديريت شهري چاره‌اي براي افزايش و رونق دوباره ساخت و ساز در منطقه داشته است؟

 مديران شهر براي افزايش ساخت و سازها در پايتخت، تسهيلات ويژه و بسيار خوبي براي شهروندان در نظر گرفته‌اند كه بي‌سابقه بوده است. آنها اين تسهيلات را ارائه مي‌دهند تا شهروندان را در اين مقطع زماني ترغيب به ساختمان‌سازي كنند. مسلماً ساختمان‌سازان هم مي‌توانند از اين موقعيت استفاده كنند و با استفاده از اين تسهيلات، هزينه ساخت و سازشان را پايين بياورند. ساخت ساختمان‌هاي جديد هم به نفع شهروندان است و هم به نفع شهرداري، چرا كه بافت فرسوده منطقه نوسازي مي‌شود.

مي‌شود بگوييد كه اين تسهيلات جديد دقيقاً چيست؟

2 طرح اولويت‌دار در منطقه داريم؛ طرح تعريض خيابان‌هاي پيروزي و دماوند. املاك معارض اين طرح‌ها هنوز هم مي‌توانند از تسهيلات ويژه شهرداري استفاده كنند. مثلاً شهرداري با مالكان املاك معارضي كه نمي‌توانند عوارض ساختمان‌سازي بدهند در ساخت و ساز مشاركت مي‌كند.

 تسهيلاتي نيز براي احداث پاركينگ يا تعداد طبقه‌ها به آنها مي‌دهيم. اما تسهيلات فقط مخصوص نوسازي املاك معارض طرح‌ها اشاره شده نيست. به تازگي شوراي شهر مصوبه مهمي ‌در اين زمينه داشته است كه بر اساس آن اگر شهروندان در 3 ماه آينده براي گرفتن پروانه ساختمان‌سازي به معاونت شهرسازي منطقه مراجعه كنند مي‌توانند از 25 درصد تخفيف در عوارض برخوردار شوند.

 البته به شرطي كه اين عوارض را نقدي پرداخت كنند. البته چند سالي است كه بر اساس مصوبه ديگري از شوراي شهر به ساختمان‌هايي كه به 2 طبقه از آنها مازاد تراكم تعلق مي‌گرفت براي يك طبقه 50 درصد تخفيف در نظر گرفته مي‌شد. اما اين 25 درصد تخفيف در مصوبه جديد علاوه بر آن 50 درصد تخفيف گذشته است. خوشبختانه اين تسهيلات جديد باعث شده كه درخواست مردم براي ساختمان‌سازي افزايش پيدا كند.

باز هم امتيازهاي ويژه‌اي به ساختمان‌سازان منطقه براي رونق ساخت و ساز مي‌دهيد؟

 در موارد ديگر هم سعي كرده‌ايم ضوابط ساختمان‌سازي را آسان‌تر كنيم و بخشنامه‌ها را تا آنجا كه امكان دارد به نفع مردم تغبير دهيم. همچنين زمان صدور پروانه‌ها را كوتاه‌تر كرده‌ايم تا شهروندان به سرعت بتوانند مراحل ساخت و ساز را شروع كنند.

هنوز هم خيلي‌ها از همين طولاني شدن زمان صدور مجوز گلايه دارند. اين صدور مجوز ساخت و ساز در معاونت شهرسازي منطقه چقدر زمان مي‌برد؟

مدت زمان متوسط صدور پروانه‌هاي ساخت و ساز 20 روز است و داريم اين زمان را به 2 هفته كاهش مي‌دهيم. اگر هم تأخير داشته باشد علت اين تأخير خود شهروندان هستند كه در انجام بعضي از مراحل كار كوتاهي مي‌كنند. مثلاً بعد از مشخص شدن عوارض ساخت و ساز بلافاصله اقدام به پرداخت اين مبلغ نمي‌كنند يا به دليل رعايت نكردن قوانين شهرسازي در نقشه‌كشي ساختمان دوباره نقشه را به آنها بر مي‌گردانيم.

شهروندان در منطقه ما مي‌توانند تا چند طبقه مجوز ساخت و ساز بگيرند؟

 با توجه به مساحت زمين و عرض گذر كنار ملك مجوز 4 يا 5 طبقه داده مي‌شود. براي زمين‌هايي كه مساحتشان كمتر از 200 مترمربع است تا 4 طبقه به شرط تأمين پاركينگ مناسب مجوز مي‌دهيم. اگر مساحت زمين بالاي 200 متر مربع و عرض گذر روبروي ساختمان هم بالاي 8 متر باشد مجوز 5 طبقه مي‌دهيم. البته الان طرح جامع و تفصيلي شهر تهران تهيه شده است كه كلاً وضعيت ساخت و ساز را تحت تأثير قرار مي‌دهد. در برخي از محله‌ها اين قانون صدق نمي‌كند و با توجه به محلي كه ساختمان قرار است در آن ساخته شود مجوز تعداد طبقات صادر خواهد شد. املاك ريز دانه و فرسوده هم اگر تجميع شوند و به مساحت بالاي 200 متر برسند اجازه ساخت طبقه مازاد برايشان صادر مي‌شود. ضمن اينكه عوارضشان 60 درصد كاهش پيدا مي‌كند.

محدوديتي هم براي صدور مجوز ساخت و ساز در منطقه وجود دارد؟

 ما محدوديتي براي صدور پروانه ساختماني نداريم. هر چقدر مردم درخواست كنند ما هم به همان تعداد پروانه ساخت مي‌دهيم. سال 85 تا 86 كه ساختمان‌سازي رونق داشت بيش از هزار و 200 مجوز صادر كرديم. اما سال گذشته حدود 930 مجوز و امسال در حدود 250 پروانه ساختمان‌سازي در 5 ماه اول سال صادر شده است.

 بيشتر چه نوع تخلف‌هايي در ساخت و سازهاي منطقه انجام مي‌شود؟

ساختمان‌سازان بيشتر اقدام به پوشاندن يا حذف نورگير در ملك‌هاي جنوبي مي‌كنند كه با نقشه تأييد شده مغايرت دارد و تخلف محسوب مي‌شود. در برخي از ساختمان‌ها هم رعايت نكردن قوانين مبحث 19 را داريم كه با محرز شدن تخلف، عمليات ساختمان‌سازي  مهدي صفدري معاون شهرسازي و معماري  منطقه توسط مأموران شهرداري‌هاي نواحي متوقف مي‌شود.

 البته اين جرايم نسبت به سال گذشته بيش از 50 درصد كاهش داشته است. اين نشان مي‌دهد مردم بيشتر از گذشته ضوابط و مقررات را رعايت مي‌كنند و متوجه شده‌اند كه ضوابط شهرداري دست و پا گير نيست و براي ايجاد ساختمان‌هاي مستحكم‌تر است.

 در معاونت شهرسازي منطقه همراه با مجوز ساخت، مجموعه قوانيني را نيز به شكل مكتوب در اختيار افراد قرار مي‌دهيم تا از مقررات و تخلفات ساختماني و برخوردي كه با متخلفان مي‌شود آگاه شوند.

براي گرفتن جريمه‌هاي تخلف‌هاي ساختمان‌سازي هم تخفيفي به شهروندان مي‌دهيد؟

 بايد بپذيريم اين جريمه‌‌هايي كه براي متخلفان در نظر گرفته مي‌شود در واقع جريمه بازدارنده است. جريمه‌ها يك منبع در آمد براي شهرداري محسوب نمي‌شوند و ما اين جريمه‌ها را تعيين كرده‌ايم تا ساختمان‌سازان تخلف نكنند. با توجه به اين موضوع هيچ تخفيفي در اين زمينه نمي‌دهيم. شهروندان بايد بدانند كه اتفاقاً اين جريمه‌ها معمولاً سنگين هستند. جريمه‌ها طوري تعيين شده‌اند كه تخلف در ساختمان‌سازي براي شهروندان مقرون به صرفه نباشد.

همشهري محله-13

    منبع: همشهری آنلاین
 
 

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم شهریور ۱۳۸۸ساعت 9:6  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

صدور پروانه ساختمان های بالاتر از 2500 متر زیربنا توسط سازمان نظام مهندسی

 صدور پروانه ساختمان های بالاتر از 2500 متر زیربنا توسط سازمان نظام مهندسی

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از صدور پروانه برای ساختمان های بالاتر از 2500 متر زیربنا توسط سازمان نظام مهندسی خبر داد و گفت : شهرداری این آمادگی را دارد که تایید نقشه های ساختمانی با متراژ پایین تر را نیز به این سازمان واگذار کند.

دکترهیربد معصومی در گفتگو با روابط عمومی با بیان این که این معاونت در چند ماه گذشته تعامل بسیار خوبی با سازمان نظام مهندسی استان تهران داشته است ، گفت : در این راستا و به منظور اجرای ماده 33 و توافق نامه چهار جانبه می بایست صدور پروانه ساخت وسازهای بالای 3000 مترمربع پس از تایید نقشه های معماری، سازه و سایر نقشه ها، توسط سازمان نظام مهندسی استان باشد ، اما واقعیت این بود که در ابتدا این سازمان آمادگی لازم برای این کار را نداشت.

وی افزود : سازمان نظام مهندسی هم اینک آمادگی خود را برای این اقدام  در ساختمان های بالاتر از 2500 متر مربع زیربنا اعلام کرده و امیدواریم با آغاز این روند ، بتوان شاهد ارتقای کیفی ساخت و ساز درتهران باشیم .

معصومی با اشاره به اینکه این رویه می بایست برای متراژهای پایین تر هم به کار گرفته شود افزود : شهرداری تهران آماده است ، پس از ایجاد آمادگی کامل در سازمان نظام مهندسی ، تایید همه نقشه های ساختمان را به این سازمان واگذار کند ، مشروط بر اینکه روند کار با سرعت انجام شود .

وی با تاکید بر ارتباط دو سویه و مناسب شهرداری و سازمان نظام مهندسی ، افزود : سرعت بخشی در کار صدور پروانه یکی از اهداف و اولویت های معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران است و امیدواریم در اقداماتی که انجام می شود ، این موضوع مورد توجه قرار گیرد .

منبع: شهرداری تهران

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم شهریور ۱۳۸۸ساعت 8:36  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

تلاش مديريت شهري براي بازگشت رونق ساخت و ساز

تلاش مديريت شهري براي بازگشت رونق ساخت و ساز

 

 

ساخت‌وساز- گروه شهري:

مديريت شهري تهران اميدوار است كه با تلاش‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته، ساخت‌وساز در تهران رونق بگيرد.

شوراي اسلامي شهر تهران پس از افزايش بي‌سابقه قيمت مسكن كه به ركود بي‌سابقه ساخت‌وساز و خريد و فروش مسكن منجرشد، به‌منظور برون‌رفت از اين بحران، طرحي را به تصويب رساند.

 

براساس اين طرح، سازندگان و متقاضيان پروانه ساختمان درصورت پرداخت نقدي عوارض، 25 درصد جايزه خوش‌حسابي شامل حالشان خواهد شد. بنابراين گزارش، همزمان با ابلاغ اين مصوبه به مناطق 22گانه متقاضيان زيادي براي استفاده از اين تسهيلات مراجعه كردند.

 

پورزرندي معاون مالي و اداري شهرداري تهران استفاده از اين تسهيلات را محدود خواند و تاكيد كرد: مهلت برخورداري از اين تسهيلات به هيچ عنوان تمديد نخواهد شد. وي با بيان اينكه با اين حمايت مي‌توان اميدوار بود كه ساخت‌وساز شهر تهران بعد از ركودي يكساله رونق دوباره يابد، افزود: با رونق بخش ساخت و ساز كشور بيش از 400 صنعت كه به‌طور مستقيم و غيرمستقيم با اين بخش در ارتباط هستند از ركود اقتصادي خارج خواهند شد.

 

پورزرندي اين طرح را از مهم‌ترين طرح‌هاي مديريت شهري در حوزه ساخت و ساز دانست و گفت: به‌دنبال اجراي اين طرح و به‌منظور تشويق مؤديان در پرداخت مانده بدهي خود به شهرداري تهران، افرادي نيز كه تا پايان دي ماه امسال به‌صورت نقد عوارض خود را پرداخت كنند مشمول 20 درصد تخفيف جايزه خوش‌حسابي خواهند شد.

 

وي همچنين خبر داد: چنانچه مؤديان، چك‌هاي  برگشت خورده خود را پرداخت كنند نيز مشمول 20 درصد تخفيف خوش حسابي شهرداري در سال خواهند شد. پورزرندي اتخاذ چنين روش‌هايي را به‌منظور بازگرداندن رونق در ساخت و ساز براي اقتصاد شهري بسيار مؤثر قلمداد و اعلام كرد: 50 درصد جايزه خوش‌حسابي نيز براي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي درنظر گرفته شده است.

 

وي در توضيح اين طرح گفت: براساس تبصره «پ» مصوبه شوراي شهر، همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و دستگاه‌ها، شركت‌هاي دولتي وابسته به دولت و نهاد‌ها و مؤسسات عمومي غيردولتي نيزچنانچه تمامي عوارض صدور پروانه خود را به‌صورت نقدي بپردازند از 50 درصد جايزه خوش حسابي برخوردار خواهند شد.

 

به گفته معاون مالي و اداري شهرداري تهران، براساس مصوبه شوراي شهر افرادي كه شامل 25 درصد جايزه خوش‌حسابي مي‌شوند، مي‌توانند در مورد عوارض زيربنا، تراكم، تغيير كاربري، پذيره، پيش‌آمادگي و حق تشرف اقدام كنند.

 

اين امتيازات درحالي اعلام مي‌شود كه به گفته مديركل تدوين ضوابط و نظارت بر صدور پروانه‌هاي ساختماني شهرداري تهران، در حال حاضر سرمايه‌گذاري‌هاي كلان براي ساخت مسكن با احتياط و آهستگي معناداري انجام مي‌شود.

 

به گفته وي، در 45 روز اول سال گذشته 2967 فقره پروانه ساختماني در تهران صادر شد كه اين رقم در 45 روز اول امسال به 1830 فقره رسيد و با اين حساب مي‌توان گفت كه حجم صدور پروانه 3/38 درصد كاهش يافته است. با افزايش بي‌سابقه قيمت مسكن، ساخت و ساز و خريد و فروش مسكن با ركودي تاريخي مواجه شد.

  

منبع: همشهری آنلاین

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم شهریور ۱۳۸۸ساعت 6:2  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

افزایش آمار حوادث مربوط به گودبرداری و ریزش ساختمان در شهر تهران‌

هر دو روز یک حادثه ساختمانی در تهران شکل مي‌گیرد

معاون سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی با اشاره به آمارهای حوادث مربوط به گودبرداری و ریزش ساختمان در شهر تهران‌، نسبت به افزایش این نوع حوادث هشدار داد.

مهندس داود براتی‌، معاون حفاظت و پیشگیری از حریق سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران در گفت‌وگو با سما‌، در خصوص آمار این حوادث گفت: در سال 86‌، 338 حادثه مربوط به گودبرداری و ریزش ساختمان در شهر تهران رخ داد که این حوادث 154 مصدوم و کشته در پی داشت. وی در ادامه افزود: آمار این حوادث در سال گذشته به 231 مورد با 127 مصدوم و کشته رسید و با اینکه این ارقام نسبت به سال 86 کاهش داشته، ولی با این حال این آمار با در نظر گرفتن شرایط موجود بالا است. براتی در ادامه در خصوص این نوع حوادث به تمامي‌دست اندرکاران و حلقه‌های مرتبط با آنان هشدار جدی داد وخواستار بازنگری شیوه‌های عملي‌، ضوابط‌، مقررات و آیین نامه‌ها شد.
معاون سازمان آتش نشانی تهران با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای کاهش حوادث گودبرداری و ریزش ساختمان‌، یادآور شد‌: در یک سال اخیر تمامي‌حوادث مربوط به گودبرداری و ریزش ساختمان را به اداره امور مهندسین ناظر معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران و سازمان نظام مهندسی منتقل کردیم‌، ضمن اینکه خود سازمان نیز دستورالعمل ایمنی مرتبط با گودبرداری و تخریب ساختمان‌ها را در این مدت وضع کرد. وی همچنین یادآور شد: بر این اساس زمانی که مي‌خواهیم مجوز ایمنی برای شروع ساخت و ساز صادر کنیم، از مالک تعهدنامه محضری مي‌گیریم تا ضوابط گودبرداری و تخریب ساختمان را زیر نظر مهندس ناظر رعایت کند و اگر خلاف این تعهد نامه عمل کند، علاوه بر پرداخت خسارت معمول‌، خسارات سازمان آتش نشانی نیز بر عهده وی خواهد بود.
براتی تقویت جایگاه مهندس ناظر را از عوامل موثر در کاهش حوادث ساختمانی دانست و به سازمان نظام مهندسی پیشنهاد داد برای مهندسین ناظر آموزش‌هایی را در نظر بگیرند تا آنها نقش خود را به خوبی ایفا کنند. وی همچنین نقش وزارت مسکن را در کاهش حوادث گودبرداری موثر دانست و تاکید کرد: این وزارتخانه دارای پتانسیل بالایی است و با توجه به اینکه متولی تولید مقررات ملی ساختمانی است، مي‌تواند نقش مهمي‌در این راستا ایفا کند.

منبع: دنیای اقتصاد

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم شهریور ۱۳۸۸ساعت 9:58  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

مقالات ماهنامه مجله ساختمان و کامپیوتر

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم شهریور ۱۳۸۸ساعت 16:41  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

لايحه جريمه ساختمان‌هاي با بيش از40 درصد نماي شيشه‌اي

 

لايحه جريمه ساختمان‌هاي با بيش از40 درصد نماي شيشه‌اي

  

مقررات- همشهري آنلاين:

معاون شهرسازي شهردار تهران، از ارسال لايحه اخذ جريمه از ساختمان‌هاي داراي بيش از 40 درصد نماي شيشه‌اي، در آينده نزديك به شورا خبر داد.

معصومي در گفت‌وگو با ايسنا، با تاكيد بر اين كه رعايت مبحث 19 مقررات ملي ساختمان به طور جدي در صدور پروانه مورد توجه شهرداري قرار دارد، گفت: با توجه به اقليم و نور در فضاهاي شهري تهران 40 درصد نماي شيشه براي ساختمان‌ها كفايت مي‌كند و بيش از آن اضافي است و بايد جريمه براي آن در نظر گرفت.

  

وي با بيان اين كه در جريان صدور پروانه ساختمان، مطالعه نماي ساختمان ضروري است، اضافه كرد: رعايت اين بند از مبحث 19 مقررات ملي ساختمان كه مصوبه شوراي شهر تهران را نيز دارد، به كليه مناطق شهرداري تهران ابلاغ شده، اما تاكنون جريمه‌اي اخذ نشده است و تنها به رعايت اين مساله پرداخته‌ايم و مناطق شهرداري گزارش سه ماهه خود را به معاونت شهرسازي شهرداري ارسال مي‌كنند.

 

معاون شهرسازي شهردار تهران از تهيه آيين‌نامه اخذ جريمه در مورد استفاده بيش از حد تعيين شده و استاندارد شيشه در نماي ساختمان و ارسال لايحه آن به شوراي شهر تهران خبر داد و خاطر نشان كرد: اين لايحه در حال طي مراحل اداري و بررسي است و به زودي در صحن علني شوراي شهر تهران مطرح خواهد شد.

  

وي تاكيد كرد كه استاندارد بودن ساختمان بايد مطالبه و نظر شهروندان باشد و در نظر گرفتن جريمه براي رعايت اين مساله مهم تنها هدايت مردم به روش‌هاي درست است.

تاریخ درج: 11 شهریور 1388 ساعت 13:01 تاریخ تایید: 11 شهریور 1388 ساعت 15:02 تاریخ به روز رسانی: 11 شهریور 1388 ساعت 17:07

 

    منبع:همشهري آنلاين

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم شهریور ۱۳۸۸ساعت 15:30  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

هفتمین همایش علمي‌«روز بتن»

16 مهر ماه برگزار می‌شود
هفتمین همایش علمي‌«روز بتن»

گروه مسکن- هفتمین همایش علمي‌روز بتن بزرگداشت استاد احمد حامي‌16 مهر ماه سال جاری برگزار مي‌شود.
به گزارش روابط‌عمومي‌ انجمن بتن ایران، این انجمن که تشکلی حرفه‌ای و تخصصی در زمینه ترویج و ارتقاي دانش فنی بتن است، قصد دارد در هفتمین همایش علمي ‌روز بتن نسبت به انتخاب رسانه برتر و همراه جامعه بتنی کشور از میان رسانه‌های داخلی، اقدام کند.

منبع: دنیای اقتصاد

+ نوشته شده در  پنجشنبه پنجم شهریور ۱۳۸۸ساعت 20:9  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

جايزه 25 درصدي براي پرداخت نقدي عوارض پروانه ساختمان

جايزه 25 درصدي براي پرداخت نقدي عوارض پروانه ساختمان
تسهيلات- گروه شهري:
به‌منظور تشويق بخش خصوصي و شهروندان تهراني براساس مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران درصورت پرداخت نقدي، عوارض مرتبط با صدور پروانه ساختماني مشمول 25درصد جايزه خوش حسابي (تخفيف) از سوي شهرداري تهران خواهند شد.

حسين محمد پورزرندي، معاون مالي و اداري شهرداري تهران ضمن بيان اين مطلب گفت: همچنين به‌منظور تشويق موديان در پرداخت مانده بدهي خود به شهرداري تهران تا پايان دي ماه سال‌جاري به‌صورت نقد مشمول 20 درصد تخفيف جايزه خوش حسابي خواهند شد.

پورزرندي ادامه داد: اتخاذ چنين روش‌هايي به‌منظور بازگرداندن رونق در ساخت و ساز است كه مي‌تواند به تقويت اقتصاد كشور كمك قابل توجهي داشته باشد.وي درخصوص چك‌هاي برگشتي و سررسيد نشده گفت: چنانچه مودي چك‌هاي سررسيد نشده خود را پرداخت كند و آن دسته از مودياني كه چك‌هاي آنان برگشت خورده نسبت به پرداخت آن اقدام كنند مشمول 20 درصد تخفيف خوش حسابي شهرداري در سال خواهند شد.

تاریخ درج: 1 شهریور 1388 ساعت 21:14 تاریخ تایید: 1 شهریور 1388 ساعت 22:37 تاریخ به روز رسانی: 1 شهریور 1388 ساعت 22:39
+ نوشته شده در  سه شنبه سوم شهریور ۱۳۸۸ساعت 7:27  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

رهیافتی در بلند مرتبه سازی

+ نوشته شده در  دوشنبه دوم شهریور ۱۳۸۸ساعت 9:23  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

ساخت پارکینگ منتفی نشده است

اعلام شرایط صدور پروانه برای ساختمان‌های دارای کسری پارکینگ

ساخت پارکینگ منتفی نشده است
گروه مسکن - سحرباباخانی: مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران اعلام کرد با توجه به اهمیت تامین پارکینگ در ساختمان‌های مسکونی، در صورت کسری پارکینگ بیش از یک واحد، شهرداری منطقه می‌تواند با اخذ تعهد محضری از مالک مبنی‌بر تامین پارکینگ خارج از ملک و با شعاع مناسب، بدون اخذ عوارض کسری پارکینگ پروانه صادر کند و این برخلاف تصور برخی از افراد نسبت به منتفی شدن الزام پیش‌بینی جایگاه پارکینگ است.


سید مصباح‌الدین متقی در توضیح بیشتر این مطلب به دنیای اقتصاد گفت: این مساله به این معنا نیست که سازندگان با پرداخت جریمه می‌توانند جواز پایان کار برای واحد‌های فاقد پارکینگ بگیرند، بلکه این ضوابط تنها مربوط به ساختمان‌هایی است که تا به امروز ساخته شده‌اند و خود را
با قانون الزام پارکینگ هماهنگ نکرده‌اند؛ ولی ساختمان‌هایی که در مرحله کسب پروانه یا در حال ساخت هستند
باید قوانین گذشته را رعایت کنند و در صورتی که پارکینگ در نقشه‌های ساختمانی منظور شده باشد باید در بنا نیز پیش‌بینی شود.
وی درباره الزام این قانون یادآور شد: با توجه به افزایش ترافیک شهری بحث اخذ جرایم و پرداختن به حاشیه‌های قانونی در کمیسیون ماده 100 به کل منتفی شده و در این مورد هیچ اغماضی صورت نمی‌گیرد.
این در حالی است که هیربد معصومی، معاون شهرسازی و معماری پیشتر درباره زمین جایگزین برای پارکینگ ساختمان‌های نوساز گفته بود: با توجه به اهمیت تامین پارکینگ، احداث زیر زمین دوم در 100درصد عرصه باقی مانده نیز در صورت رعایت نکات ایمنی و مشروط به عدم‌قطع درختان برای تامین پارکینگ بلامانع است.

منبع: دنیای اقتصاد

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم شهریور ۱۳۸۸ساعت 9:18  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

پایداری و نقش مهندسی در معماری

+ نوشته شده در  شنبه سی و یکم مرداد ۱۳۸۸ساعت 12:23  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

زمان مناسب براي توليد صنعتي ساختمان


زمان مناسب براي توليد صنعتي ساختمان

يك كارشناس مسكن پيشنهاد كرد: در شرايطي كه بازار مسكن دچار ركود شده است، مي‌توانيم صنايع فن‌آوري‌هاي نوين ساختماني را تقويت كنيم كه اين امر نياز به حمايت دولت و همكاري بانك‌ها براي ارائه تسهيلات دارد.

انوشه منصوري، دبير انجمن مفاخر معماري ايران، در گفت‌وگو با «ايسنا»، تصريح كرد: چنين امري علاوه بر اينكه منجر به توليد مسكن با قيمت مناسب مي‌شود، باعث حركت سرمايه‌گذاري در بخش صنعت نيز مي‌شود؛ اما لازمه تحقق اين اهداف كاهش دخالت دولت در امور و ارائه زمين به سرمايه‌گذار خصوصي است. به گفته او در صورتي كه توليد صنايع ساختماني آغاز شود، از حجم زياد بيكاران كاسته مي‌شود.
منصوري خاطرنشان كرد: ساختمان‌هايي كه به شيوه صنعتي ساخته مي‌شوند، توان رقابت با ساختمان‌هايي را دارند كه به طريق سنتي ساخته شده‌اند؛ زيرا از كيفيت بيشتري برخوردار بوده و كاهش مصرف انرژي را نيز در پي دارند.
اين كارشناس مسكن ادامه داد: بايد به سرمايه‌گذاران اطمينان داد كه در صورت سرمايه‌گذاري دچار ضرر نمي‌شوند.
وي با بيان اينكه بازار مسكن دچار سوداگري شده است، اظهار كرد: بايد ديدگاه سرمايه‌اي به مسكن را از بين برد تا بتوان مسكن مناسب ساخت.

منبع: دنیای اقتصاد

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 9:13  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

نظارت خلاقانه در معماری

نظارت خلاقانه

  

ترجمه ی ندا سهیلی : معمارانی که طرفدار شیوه های ساده طراحی در واشنگتن دی سی هستند ، به خاطر تمایل شهر به سبکهای سنتی اغلب خود را محدود حس می کنند. اما زمان در حال تغییر است و حمایت کنندگان، متوجه مشتریان بیشتری شده اند که می خواهند چیزهای غیر منتظره و تازه را تجربه کنند.

معمارانی که طرفدار شیوه های ساده طراحی در واشنگتن دی سی هستند ، به خاطر تمایل شهر به سبکهای سنتی اغلب خود را محدود حس می کنند. اما زمان در حال تغییر است و حمایت کنندگان، متوجه مشتریان بیشتری شده اند که می خواهند چیزهای غیر منتظره و تازه را تجربه کنند.

ژانت بلومبرگ از انجمن معماری آمریکا (AIA) و ریچارد لوسل – ارتگاRA  ، مدیران شرکت معماری KUBE ، با یک چنین مشتریان آزاد اندیش در این باز آفرینی گسترده یک خانه آجری سه سطحه خوفناک روبه رو شده اند.

خانه متعلق به دهه پنجاه میلادی واقع در بیرون محدوده شهر تاریخی جورج تاون، فارغ از محدودیت های حراستی است به همین دلیل KUBE و مشتریان برای نیل به هدف خود که تبدیل آن به یک ساختمان مدرن شیروانی مانند بود آزادی عمل داشتند. با جذابیت کمی که برای هدایت معماران در ساختمان بود، معماران می بایست از تخیل خود برای تبدیل آن بهره گیرند. لوسل ارتگا می گوید: " در این ساختمان بارها در طول سالیان با اضافه کردن های نامناسب نو سازی شده است. نمای خارجی آن با سنگهای پوشان آجر شده بو، آشپزخانه به طور ضعیفی از اتاقهای ناهار خوری جدا بود و مخصوصا کوچک بود."  این ساختمان نقاط ضعف دیگری نیز داشت. نور طبیعی اندک و تهویه ضعیف بود. بلومبرگ به شوخی می گفت: " من به مشتریان می گفتم خانه شما در میان کاملا خفه شده است."

 

قبل از هر چیز تیم با مساله نمای خارجی ساختمان روبه رو بود، یکنواخت کردن پوشش خارجی با بلوکهای مستطیلی سیمانی و نیز قرار دادن یک شبکه آهن و چوب سرو تا محوطه خارجی متناسبی را شکل دهد. آنها سپس ورودی را دوباره اسکلت بندی کردند به این صورت که آنها دیوارهای محکم را برداشتند تا آنجا را با پنجره های آلومینیومی و درهای شیشه ای مزین کرده و هوا به جای اتاق ناهارخوری ، به سمت اتاق پذیرایی جریان داشته باشد.

دیوارهای اتاق میانی نیز با  تورهای اکریلیک جایگزین شدند تا نور را پخش کرده و به آن احساس شگفتی بیشتری ببخشند. این توری ها باعث می شدند تا میان قسمتهای مختلف ارتباط بصری وجود داشته باشد. از ورودی حیاط و ناهار خوری تا اتاق حال و درهای شیشه ای تا شو در فراسوی آن.

لوسل ارتگا می گوید:" ما می خواستیم تا خانه را باز جلوه دهیم و در عین حال اتاقها موضع جدا از هم خود را حفظ کنند." احساس فرانمایی و شفافیت اکنون به تمام فضای خانه گسترش یافته بود.

معماران همچنین مسیر پلکان را تغییر دادند، به طوریکه اکنون به جای اتاق ناهار خوری از اتاق حال جدید راه دارد. بلومیرگ می گوید:" ما دریافتیم که با تغییر جهت پلکان می توان از بخش خصوصیتر خانه به آن راه یافت، این کار جدایی زیبایی میان بخشهای خصوصی و عمومی خانه پدید می آورد.پله های ساخته شده از چوب و فولاد مانند یک حجاری می مانند که سایه شبح مانندی را در پیشت نورهای آن به نمایش می گذارد."

با بودجه محدودی که اختصاص داده شده بود،شرکت KUBE طراحی مبتکرانه ای را انجام داده بود. هر جا که لازم بود عناصر خارجی باقی ماندند. اتاقهای طبقه دوم با نقاشی و اصلاحات جزیی آراسته شدند.تعادل زیبایی میان کابنت های دیواری ارزان با وسایل سنتی به وجود آمد.

بودجه مانعی برای استفاده از مواد بادوام و مناسب نشد که در این میان می توان از رنگهای کیفیت پایین،کف های لاستیکی باز یافتی،چوبهای مستعمل،نی،برد های چوبی با پایه های سیمان و بتن نام برد. اما  کاردانی و اراده  شیوه عمل شرکت است و مشتریان این مطلب را خوب می دانستند.

بلومبرگ میگوید:" صاحبان خانه انسانهای خردمندی بودند، آنها می خواستند، بنابراین به ما اجازه خلق مبتکرانه را دادند.

 

از : نیگل ف. مینارد

منبع : اینترنت نشریه مسکن

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم مرداد ۱۳۸۸ساعت 9:42  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

تخريب ساختمان‌هاي روي زمين‌ كشاورزي

ساختمان‌هاي روي زمين‌ كشاورزي تخريب مي‌شوند

استاندار تهران از ابلاغ بخشنامه‌اي به بخشداري‌ها و فرمانداري‌ها خبر داد كه بر اساس آن و در راستاي جلوگيري از تغيير كاربري اراضي كشاورزي ديگر به جريمه اكتفا نشده، بلكه ساختمان احداث شده، تخريب و قلع و قمع مي‌شود.

به گزارش ايسنا، مرتضي تمدن در حاشيه جلسه شوراي برنامه‌ريزي‌ و توسعه استان تهران در جمع خبرنگاران، تغيير كاربري اراضي كشاورزي را به دو صورت قانوني و تصاحب غيرقانوني عنوان و اظهار كرد: براي جلوگيري از تغيير كاربري‌ها محدوديت‌هايي قائل مي‌شويم، به طوري كه براساس بخشنامه ابلاغي به بخشداري‌ها و فرمانداري‌ها، از آن‌ها خواسته‌ايم تنها به جريمه اكتفا نكنند، چرا كه برخي حاضرند در زمين كشاورزي ساخت و ساز انجام بدهند و درصدي نيز جريمه بپردازند. بنابراين بسياري با اين جريمه‌ها، مجوز تخلف كردن دريافت مي‌كنند.
وي اضافه كرد: لذا به فرمانداري‌ها و بخشداري‌ها اعلام كرديم، از اين پس اين افراد را جريمه نكنند، بلكه ساختمان را تخريب و قلع و قمع كنند.
استاندار تهران با اشاره به مساحت 18‌هزار و 814 كيلومتر مربعي استان تهران، اظهار كرد كه تنها 1/17درصد از مساحت استان را اراضي كشاورزي تشكيل مي‌دهند، اين در حالي است كه هر روز به دليل احداث مناطق مسكوني و فضاهاي ساختماني در اين اراضي شاهد كاهش مساحت زيركشت هستيم.
تمدن با طرح كردن بحث محدوديت منابع آب كشاورزي استان، اعلام كرد: بر اساس گزارش‌هاي ارائه شده، 50‌درصد از آب مصرفي بخش كشاورزي پرت مي‌شود، لذا افزايش راندمان و بهره‌وري از آب در بخش كشاورزي را نيز بايد پيگيري كنيم.
وي خاطرنشان كرد: همچنين افزايش ميزان اشتغال در بخش كشاورزي نيز از جمله برنامه‌هايي است كه بايد پيگيري شود، چرا كه در حال حاضر حدود 3‌درصد افراد در بخش كشاورزي استان مشغول به فعاليت هستند.

منبع: دنیای اقتصاد

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم مرداد ۱۳۸۸ساعت 6:0  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

واحدهاي مسكوني، اداري، تجاري و خدماتي براي دريافت پايان كار، بايد داراي پاركينگ باشند

سند پارکینگ بیاورید، پایان کار بگیرید

معاون شهرسازي و معماري شهردار تهران با تاكيد بر اينكه با جديت به دنبال آن هستيم تا بناهايي كه احداث مي‌شوند پاركينگ‌شان نيز تامين شود، گفت: به اين ترتيب جريمه‌اي كه در گذشته متوجه كساني كه پاركينگ واحد خود را تامين نمي‌كردند، حذف و منتفي شده است، اما در عين حال واحدهاي مسكوني، اداري، تجاري و خدماتي براي دريافت پايان كار، حتما بايد داراي پاركينگ باشند.

هيربد معصومي در توضیح این خبر افزود: اين در حالي است كه شهرداري‌هاي مناطق براساس تكاليف و راهبردهاي طرح جامع مكلفند براي افرادي كه به هر دليلي امكان تامين پاركينگ ندارند، در فواصل مشخصي، پاركينگ‌هاي عمومي تامين كنند.
معاون شهرسازي و معماري در ادامه یادآور شد: با رايزني‌ صورت گرفته با اداره كل ثبت اسناد استان تهران، هماهنگي‌هاي لازم در اين زمينه انجام شده است، تا بدين ترتيب براي هر واحد پاركينگ‌ خصوصي، يك فقره سند صادر شود و هر فردي بتواند يكي از پاركينگ‌ها را همراه با سند خريداري كند. معصومي گفت: بر اين اساس در مكان‌هايي كه افراد با كمبود دو يا سه پاركينگ مواجه مي‌شوند، بايد از اين پاركينگ‌ها خريداري كنند، اعلام كرد: چنين افرادي با ارائه سند پاركينگ خود مي‌توانند، از شهرداري پايان كار دريافت كنند.
وي درباره تسهيلات شهرداري تهران براي ساخت پاركينگ سنددار توسط بخش خصوصي به ایسنا گفت: شهرداري به تمام زمين‌ با هر نوع كاربري، اجازه ساخت پاركينگ مي‌دهد، اين در حالي است كه مجوز شهرداري صرفا براي ساخت پاركينگ صادر مي‌شود و سرمايه‌گذاران نمي‌توانند طبقات بالاي پاركينگ را به كاربري تجاري يا مسكوني تبديل كنند.
معاون شهرسازي و معماري شهردار تهران، با بيان اينكه براي صدور سند پاركينگ‌ها اعلام آمادگي كرده‌ايم، در اين‌باره كه آيا سند دار شدن پاركينگ‌ها تا پايان امسال عملياتي مي‌شود يا خير؟ تصريح كرد: اين امر به استقبال و مشاركت سرمايه‌گذاران و شهروندان بستگي دارد.
معصومي با پيش‌بيني اينكه اجراي چنين برنامه‌اي توسط بخش خصوصي مي‌تواند جزو سرمايه‌گذاري‌ سودآور باشد، عنوان كرد: در برخي از مناطق تهران، همچون منطقه يك، واحدهاي پاركينگ اضافي تا 50 و حتي 60‌ميليون تومان خريد و فروش مي‌شود. بنابراين به نظر مي‌رسد، خريد پاركينگ همراه با سند در مناطق شمالي كار پرسودي باشد.
به گفته معاون شهرسازي و معماري شهردار تهران، اولويت اقدام شهرداري براي تامين پاركينگ با مناطق كم برخوردارتر يا جنوبي شهر تهران است.
وي درباره تدابير شهرداري در راستاي تامين پاركينگ مناطق جنوبي و كم‌برخوردار، گفت: شهرداري مي‌تواند زمين را تامين و با يافتن سرمايه‌گذار و مشاركت با آنها پاركينگ‌هاي عمومي را تامين و توسعه دهد.
معاون شهرسازي و معماري شهردار تهران، با تاكيد دوباره بر اينكه شهرداري افراد را ملزم مي‌كند تا ساختمان‌هايشان حتما داراي پاركينگ باشند، خاطرنشان كرد: مخصوصا واحدهاي تجاري كه بايد براي مراجعه‌كنندگان نيز پاركينگ در نظر بگيرند.
اين در حالي است كه در حال حاضر، اغلب پاركينگ‌هاي مجتمع‌هاي تجاري معمولا توسط صاحبان مغازه‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد و پاركينگ اندكي براي مراجعان باقي مي‌ماند، بنابراين در حال حاضر، تامين پاركينگ براي مراجعان واحدهاي تجاري و اداري نيز از ديگر اهداف شهرداري است.

منبع: دنیای اقتصاد

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم مرداد ۱۳۸۸ساعت 5:55  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

نماي زيبا و مناسب؛ شرط صدور پايان كار ساختمان

نماي زيبا و مناسب؛ شرط صدور پايان كار ساختمان
ساخت‌وساز- گروه شهري:
صدور پايان‌كار، مشروط به ارائه نماي مناسب براي ساختمان شد.

به گفته مديركل معماري و ساختمان شهرداري تهران، از امسال مقرر شده است درصورتي كه نماي ساختمان با چارچوب‌هاي تعريف شده براي آن مطابقت نداشته باشد، پايان‌كار صادر نشود.

سيد صباح الدين متقي، ديروز در مراسم اختتاميه سومين دوره مسابقه معماري و طراحي تأكيد كرد: هويت يك كشور مسئله‌اي است كه مردم آن كشور به آن افتخار مي‌كنند و خوشبختانه در تهران و در دوره جديد مديريت شهري اين امر ملاك عمل قرار گرفته است.

متقي خاطر نشان كرد: متأسفانه در كشور و در زمينه معماري شاهد تكروي هستيم و اين امر موجب كاهش موفقيت در سطح كلان اين موضوع شده است.

مديركل معماري و ساختمان شهرداري تهران گفت: از امسال مقرر شده است درصورتي كه نماي ساختمان با چارچوب‌هاي تعريف شده براي آن مطابقت نداشته باشد، پايان كار صادر نشود.

همچنين در اين مراسم، غفراني، قائم مقام معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران نيز گفت: در تهران فضاي شهري داراي هويت نداريم و اين موضوع زندگي شهري را تهديد مي‌كند.

غفراني خاطر نشان كرد: دركمترجاي دنيا بنا‌هاي شهري به‌عنوان سرمايه‌هاي ماندگار به اين راحتي كه در كشور ما مشاهده مي‌شود، تخريب مي‌شوند. وي به همين دليل خواستار توجه ويژه مهندسان و متخصصان شهرسازي به فضاهاي شهري شد.

تاریخ درج: 14 مرداد 1388 ساعت 21:35 تاریخ تایید: 14 مرداد 1388 ساعت 22:57 تاریخ به روز رسانی: 14 مرداد 1388 ساعت 23:04
منبع: همشهری آنلاین
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم مرداد ۱۳۸۸ساعت 16:17  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

سمینار تخصصی ایمن سازی ساختمانها در برابر آتش

همایش و نمایشگاه:  سمینار تخصصی ایمن سازی ساختمانها در برابر آتش، هفتم مهر ماه 1388 توسط مرکز ملی مقاوم سازی ایران در تهران برگزار می شود. علاقه مندان به ارائه مقاله در این کنفرانس تا 25 شهریور فرصت دارند، اصل مقالات خود را در یکی از محورهای زیر به دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایند.

  • ايمن سازي ساختمان ها در برابر آتش

  • مواد و مصالح و پوشش هاي محافظ در برابر آتش

  • نقد و بررسي آئين نامه هاي داخلي درباره محافظت ساختمان ها در برابر آتش

  • مقايسه آئين نامه هاي داخلي و خارجي

  • مقاوم سازي ساختمان هاي فولادي در برابر آتش

  • مقاوم سازي ساختمان هاي بتني در برابر آتش

  • فناوري هاي نوين حفاظت ساختمان ها در برابر آتش

  • ايمن سازي انبار هاي صنعتي و كارخانه ها در برابر آتش

  • بررسي رفتار مصالح ساختماني موجود در كشور در برابر آتش

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم مرداد ۱۳۸۸ساعت 15:29  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

ساخت مسكن به روش ساسانيان و اشكانيان

ساخت مسكن به روش ساسانيان و اشكانيان

  

رييس انجمن انبوه‌سازان با بيان اينكه بخشي از مسكن‌سازي در كشور به شيوه زمان اشكانيان و ساسانيان اجرا مي‌شود، گفت: وضعيت چرخه توليد مسكن اسفناك است و به‌رغم اينكه در برخي كشورها مدت زمان ساخت حداكثر يك سال است در كشور ما حتي تا 10 سال نيز به طول مي‌انجامد.

  

مجتبي بيگدلي در گفت‌وگو با خبرگزاري ايسنا، درباره صنعتي شدن ساخت‌وساز در كشور اظهار كرد: سريع، ارزان و كيفي‌سازي، حلقه مفقوده‌اي است كه نقطه آمال توليدكننده و متقاضيان مسكن است.

وي ضمن اظهار تاسف از اينكه بخشي از توليد مسكن در كشور به روش اشكانيان و ساسانيان صورت مي‌گيرد، تصريح كرد: چنين روش‌هايي بايد تغيير كند و به تحول و جايگاه‌ مناسب در زمينه توليد مسكن برسيم.

منبع: دنیای اقتصاد

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم مرداد ۱۳۸۸ساعت 19:11  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

صدور مجوز «شخصی‌سازی» با یک میلیون تومان!

گزارش دنیای اقتصاد از فعالیت شرکت‌های خدماتی ساخت‌وساز:

صدور مجوز «شخصی‌سازی» با یک میلیون تومان!

 

 

گروه مسکن – لیلا درخشان: در حالی که وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری به شدت بر روی ساخت‌وساز حرفه‌ای تاکید دارند؛ اما حضور و فعالیت برخی شرکت‌های خدمات ساختمانی عملا باعث شده هر شخصیت حقیقی (فاقد تخصص ساختمانی) امکان حضور در حوزه ساخت‌وساز را پیدا کند.

 

 

 

برخی از شرکت‌هاي ساختمانی با دریافت مبالغ هنگفت، به راحتی جواز ساخت را برای افراد مهیا می‌کنند تا این افراد در مراحل بعد با استخدام سازنده‌های بعضا غیر ‌معتبر ساختمان‌های فاقد کیفیت و غیر‌استاندارد را بنا کنند.

این در حالی است که اگر جواز ساخت فقط و فقط برای سازنده دارای تاییدیه رسمی از وزارت مسکن صادر شود، امکان شخصی‌سازی از بین خواهد رفت.

به گزارش دنیای اقتصاد نگاهی به صفحات نیازمندی روزنامه‌ها حاکی از آن است که یک سری از این شرکت‌ها اذعان دارند، کلیه روال اداری ساخت‌وساز مربوط به شهرداری شامل: اخذ جواز، عدم‌خلاف، پایان کار، ماده 100، اخذ سند، تفکیک تغییر کاربری و ... را انجام می‌دهند.

مدیرعامل یکی از این شرکت‌ها در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد در این رابطه گفت: بسته به اینکه ملک متقاضی در کدام یک از مناطق شهرداری واقع شده باشد حق‌الزحمه‌ها نیز متفاوت است؛ چرا که در برخی از مناطق شهرداری انجام فرآیند اداری بسیار مشکل است؛ اما در برخی دیگر نیز فرآیند کار در مقایسه با مناطق دیگر آسان‌تر است.

در همین حال یکی دیگر از کارشناسان حقوقی این حوزه تاکید کرد: تعیین میزان دستمزد خدمات مربوطه بستگی به کیفیت کاری که انجام می‌شود، دارد. به عنوان مثال، ممکن است حد مجاز برای ساخت‌وساز در یک ملک بر اساس مقررات موجود 5طبقه باشد. اما شرکت ما به واسطه آشنایی با مسائل حقوقی و تبصره‌های موجود می‌تواند جواز ساخت 7طبقه را برای صاحب ملک اخذ کند.

وی خاطرنشان ساخت: به عنوان مثال چندی پیش صاحب ملک کلنگی برای انجام کارهای اداری به شرکت ما مراجعه کرد و خواهان دریافت صدور پروانه و سایر مراحل اداری مربوط به شهرداری شد.

پس از بررسی‌های فراوان معلوم شد ملک موردنظر در محدوده یکی از دستگاه‌های دولتی واقع شده است که با محدودیت‌های شدید ساخت‌وساز برخلاف ضوابط و مقررات موجود شهرسازی مواجه است.

این حقوقدان اظهار داشت: بر این اساس شرکت متبوع ما حدود 6ماه و اندی این مساله را پیگیری کرد تاموفق شد جواز صدور پروانه ساخت ملک موردنظر را برخلاف محدودیت‌های موجود در آن منطقه دریافت کند.

از این رو متعاقب این خدمات دستمزدی هم که دریافت شد کاملا بر مبنای زمان صرف شده محاسبه شد. وی گفت: در صورتی که شخصی بخواهد از طریق شرکت‌های متبوع ما اقدام به ساخت‌وساز کند، سند ملک خود را به شرکت ما ارائه می‌دهد سپس ما اقدام به استعلام از شهرداری و بعد کار را آغاز می‌کنیم.

در همین حال مدیرعامل یکی دیگر از این شرکت‌ها نیز در این راستا به دنیای اقتصاد در خصوص میزان تعرفه‌اش گفت: وسعت کار، منطقه شهرداری، پرداخت هزینه نقشه و دریافت مجوز تخریب ملک از سوی مالک از جمله مولفه‌های تاثیرگذار در تعیین میزان دستمزد است.

وی افزود: به عنوان مثال چندی پیش شرکت متبوع ما با یکی از ساکنان منطقه 4قرارداد همکاری را منعقد کرد که به موجب آن با توجه به اینکه ملک موردنظر در منطقه 4 شهرداری واقع شده و هزینه نقشه‌ها هم پرداخت شده بود و از سویی دارای مجوز تخریب نیز بود مبلغی بالغ‌بر یک میلیون و 600هزار تومان برای انجام کامل این پروژه از صاحب ملک اخذ شد.

به گفته وی، بر اساس روال معمول یک سوم از این مبلغ در مراحل اولیه کار اخذ می‌شود و مابقی نیز در پایان انجام کار از صاحب ملک اخذ می‌شود.

از دیگر سو عده کثیری از فعالان ساخت‌وساز در خصوص کیفیت فعالیت این شرکت‌ها می‌گویند: با توجه به اینکه 80درصد از ساخت‌وسازها شخصی‌سازی است، در نتیجه بسیاری از مردم با اصول ساخت‌‌وساز و فرآیند بوروکراسی آشنایی ندارند از این رو این شرکت‌ها در نقش وکیل دادگستری به کمک مردم می‌آیند. به گفته فعالان ساخت‌وساز، این شرکت‌ها در صورتی که قانونی باشند می‌توانند برای سازندگان غیر‌متخصص مفید واقع شوند.

یک انبوه‌ساز در این راستا اظهار کرد: سازندگان حرفه‌ای مسکن که با امر ساخت‌وساز و مراحل اداری آشنایی کامل دارند به راحتی می‌توانند فرآیند صدور پروانه ساختمانی و ... را بدون هیچ مشکلی طی کنند؛ اما برخی از شخصی سازها مخصوصا افراد فاقد تجربه به هیچ وجه با مراحل اداری ساخت‌وساز آشنایی ندارند و در نتیجه این شرکت‌ها می‌توانند در این زمینه بسیار مفید باشند. به گفته فعالان ساختمانی البته ناآشنایی افراد غیر‌متخصص با فرآیند اداری ساخت‌وساز نباید دلیلی شود که برخی از این شرکت‌ها از این مساله سوء‌استفاده کنند و اقدام به اخذ دستمزدهای غیرمتعارف کنند بلکه اخذ دستمزدها کاملا باید در مقابل خدمات ارائه شده باشد.

منبع: دنیای اقتصاد

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم مرداد ۱۳۸۸ساعت 19:8  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

افزایش عوارض شهری برای ساختمان‌های شیشه‌ای

جریمه بناهایی که جان مردم را تهدید می‌کند

افزایش عوارض شهری برای ساختمان‌های شیشه‌ای

 

 

عكس‌ها: احسان سلطاني مقدم

گروه مسکن – سحر باباخانی: با اینکه دی‌ماه سال 87 ضوابط جدیدی برای نمای شیشه‌ای ساختمان‌ها و تطابق آن با ساختمان‌های مجاور و ممنوعیت ساخت ساختمان‌های تمام شیشه‌ای صادر شد، اما معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران به تازگی اعلام کرد: ساختمان‌های بالاتر از 40‌درصد نمای شیشه‌ای جریمه می‌شوند و گویا تا به امروز این قوانین در مورد ساختمان‌های دارای نمای شیشه‌ای اجرا نمی‌شده است.

 

 

 

این در حالی است که در حال حاضر در بسیاری از مناطق تهران ساختمان‌های چندین و چند طبقه با نمای کاملا شیشه‌ای ساخته شده و آماده تحویل هستند و به نظر نمی‌رسد که این بناها از این ضوابط پیروی کرده باشند.

خسرو دانشجو، سخنگو و عضو کمیسیون عمران شورای شهر تهران درباره روند نظارت بر ساخت این ساختمان‌ها به دنیای اقتصاد توضیح داد: تمامی این بناها در یک پروسه 2 تا 3 ساله ساخته شده‌اند و نمی‌توان این قانون را که به تازگی تصویب و ابلاغ شده است، در مورد این ساختمان‌ها که مجوز ساخت خود را در سال‌های گذشته اخذ کرده‌‌اند، اجرا کرد.

وی همچنین درباره نحوه محاسبه عوارض این ساختمان‌ها گفت: اگر سازنده‌ای اصرار داشته باشد که در نمای ساختمان خود بالای 40‌درصد از شیشه استفاده کند، می‌تواند با پرداخت عوارض بیشتری که در شهرداری به عنوان جریمه از آن یاد می‌شود نمای بنای خود را (در هر چند طبقه که باشد) تمام شیشه کند.وی در پاسخ به این سوال خبرنگار دنیای اقتصاد مبنی‌بر اینکه نوع تعيين عوارض به نوعی دور زدن قانون مصوب شده در گذشته است، به دنیای اقتصاد گفت: تمامی متقاضیان ساخت این بناها به این شرط که از شیشه‌های ایمن استفاده کنند می‌توانند با پرداخت عوارض بیشتر نمای ساختمان خود را شیشه‌ای کنند، ولی این به معنای دور زدن قانون نیست.

دانشجو در ادامه یادآور شد: نظارت بر نحوه اجرای این قانون مستقیما به شهرداری بر می‌گردد و باید در مرحله صدور جواز ساخت به آن توجه شود.

با این وجود هیربد معصومی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از الزامات جدید این معاونت برای سازندگان خبر داد و گفت: هدف از ساماندهی نمای شهری و ساختمان‌ها، یک‌دست کردن آنها نیست بلکه ما می‌خواهیم نماهای شهری به گونه‌ای باشد که موجب اغتشاشات بصری نشده و همچنین منطبق بر فرهنگ و اقلیم ما باشد، در صورتی که نمای شیشه‌ای این ویژگی را ندارد.

معصومی با بیان اینکه میزان جریمه در شورای شهر در حال بررسی است، خاطر نشان کرد: تاکنون در حوزه شهر‌سازی به طراحی جزئیات شهری توجهی نشده و بیشتر به طرح‌های تفصیلی در مقیاس یک دو هزارم پرداخته شده است.وی با بیان اینکه نماهای شیشه‌ای در ساختمان‌های اداری و تجاری افزایش یافته است، گفت: این موضوع با توجه به قرار گرفتن تهران روی گسل نگران‌کننده است.

به گفته معصومی، افزایش ضریب ایمنی و رعایت مبحث 19 مقررات ملی ساختمان از جمله اهداف موردنظر برای جلوگیری از ساخت نمای شیشه‌ای است.

با همه این تفاسیر با استناد به توضیحات سخنگوی شورای شهر سازندگان در صورت اصرار زیاد و پرداخت عوارض بیشتر یا همان جریمه می‌توانند نمای ساختمان‌های بسیار بلند خود را تماما با شیشه ساخته و آماده فروش کنند.

 

منیع: دنیای اقتصاد

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم مرداد ۱۳۸۸ساعت 19:5  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

ساختمان‌هاي بالاتر از 40 درصد نماي شيشه‌اي جريمه مي‌شوند

ساختمان‌هاي بالاتر از 40 درصد نماي شيشه‌اي جريمه مي‌شوند
مسئولان- گروه شهري:
معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران با اشاره به افزايش نماهاي شيشه‌اي به‌ويژه در ساختمان‌هاي تجاري و اداري، از اعمال جريمه براي سازندگان ساختمان‌هاي بيشتر از 40 درصد نماي شيشه‌اي خبر داد.

هيربد معصومي با اشاره به اقدامات شهرداري در زمينه ساماندهي نماهاي شهري گفت: هدف از ساماندهي نماها، يكدست كردن آنها نيست، بلكه مي‌خواهيم نماهاي شهري به‌گونه‌اي باشد كه موجب اغتشاش بصري نشود و همچنين منطبق بر فرهنگ و اقليم ما باشد كه نماهاي شيشه‌اي اين ويژگي‌ها را ندارد.

وي افزود: برابر مصوبه شوراي شهر  40 درصد ميزان فضاي باز با توجه به شرايط اقليمي كافي است و براي افرادي كه بيشتر از اين مقدار از نماي شيشه‌اي استفاده مي‌كنند، جريمه در نظر گرفته شده است كه بايد آن را پرداخت كنند.

معصومي با بيان اينكه ميزان جريمه در شوراي اسلامي شهر در حال بررسي است، خاطر نشان كرد: تا‌كنون در حوزه شهرسازي به طراحي جزئيات شهري توجهي نشده و بيشتر به طرح‌هاي تفصيلي در مقياس يك دو هزارم پرداخته شده است.

معاون شهردار تهران با اشاره به افزايش نماهاي شيشه‌اي در ساختمان‌ها، افزود: متأسفانه نماهاي شيشه‌اي در ساختمان‌ها و به‌ويژه ساختمان‌هاي اداري و تجاري افزايش يافته  كه اين موضوع با توجه به قرار گرفتن تهران روي گسل و اقليم آن نگران‌كننده است.
به گفته معصومي، افزايش ضريب ايمني و رعايت مبحث 19 مقررات ملي ساختمان از جمله اهداف مورد نظر براي جلوگيري از ساخت نماهاي شيشه‌اي است.

وي با تاكيد بر ساخت نماها بر مبناي گرايش اسلامي و ايراني، گفت: نماهاي فعلي هيچ ارتباطي به فرهنگ ايراني و اسلامي ندارد و به همين دليل بايد تدبيري انديشيده شود كه تهران ويژگي‌هاي بصري يك شهر اسلامي را داشته باشد.

تاریخ درج: 23 مرداد 1388 ساعت 22:16 تاریخ تایید: 23 مرداد 1388 ساعت 22:48 تاریخ به روز رسانی: 23 مرداد 1388 ساعت 22:48
+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم مرداد ۱۳۸۸ساعت 6:17  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

علت های فرسودگی و تخریب سازه های بتنی

 نوشته شده توسط زابل عباسی   

علت های مختلفی باعث فرسودگی و تخریب سازه های بتنی (CAUSES OF DETERIORATIONS) می شود که همراه با علائم هشدار دهنده دیگری و كار تعمیرات را الزامی می دارند، در این مقاله مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرند.

 

1- نفوذ نمكها (INGRESS OF SALTS)

نمكهای ته نشین شده كه حاصل تبخیر و یا جریان آبهای دارای املاح می باشند و همچنین نمكهایی كه توسط باد در خلل و فرج و تركها جمع می شوند، هنگام كریستالیزه شدن می توانند فشار مخربی به سازه ها وارد كنند كه این عمل علاوه بر تسریع و تشدید زنگ زدگی و خوردگی آرماتورها به واسطه وجود نمكهاست. تر وخشك شدن متناوب نیز می تواند تمركز نمكها را شدت بخشد زیرا آب دارای املاح، پس از تبخیر، املاح خود را به جا می گذارد.

 

 

 

2- اشتباهات طراحی (SPECIFICATION ERRORS)

به كارگیری استانداردهای نامناسب و مشخصات فنی غلط در رابطه با انتخاب مواد، روشهای اجرایی و عملكرد خود سازه، می تواند به خرابی بتن منجر شود. به عنوان مثال استفاده از استانداردهای اروپایی و آمریكایی جهت اجرای پروژه هایی در مناطق خلیج فارس، جایی كه آب و هوا و مواد و مصالح ساختمانی و مهارت افراد متفاوت با همه این عوامل در شمال اروپا و آمریكاست، باعث می شود تا دوام و پایایی سازه های بتنی در مناطق یاد شده كاهش یافته و در بهره برداری از سازه نیز با مسائل بسیار جدی مواجه گردیم.

 

3- اشتباهات اجرایی (CON STRUCTION ERRORS)

كم كاریها، اشتباهات و نقصهایی كه به هنگام اجرای پروژه ها رخ می دهد، ممكن است باعث گردد تا آسیبهایی چون پدیدهء لانه زنبوری، حفره های آب انداختگی، جداشدگی، تركهای جمع شدگی، فضاهای خالی اضافی یا بتن آلوده شده، به وجود آید كه همگی آنها به مشكلات جدی می انجامند.

این گونه نقصها و اشكالات را می توان زاییدهء كارآئی، درجهء فشردگی، سیستم عمل آوری، آب مخلوط آلوده، سنگدانه های آلوده و استفاده غلط از افزودنیها به صورت فردی و یا گروهی دانست.

 

4- حملات كلریدی (CHLORIDE ATTACK)

وجود كلرید آزاد در بتن می تواند به لایهء حفاظتی غیر فعالی كه در اطراف آرماتورها قرار دارد، آسیب وارد نموده و آن را از بین ببرد.

خوردگی كلریدی آرماتورهایی كه درون بتن قرار دارند، یك عمل الكتروشیمیایی است كه بنا به خاصیتش، جهت انجام این فرآیند، غلظت مورد نیاز یون كلرید، نواحی آندی و كاتدی، وجود الكترولیت و رسیدن اكسیژن به مناطق كاتدی در سل (CELL)خوردگی را فراهم می كند.

گفته می شود كه خوردگی كلریدی وقتی حاصل می شود كه مقدار كلرید موجود در بتن بیش از 6/0 كیلوگرم در هر متر مكعب بتن باشد. ولی این مقدار به كیفیت بتن نیز بستگی دارد.

خوردگی آبله رویی حاصل از كلرید می تواند موضعی و عمیق باشد كه این عمل در صورت وجود یك سطح بسیار كوچك آندی و یك سطح بسیار وسیع كاتدی به وقوع می پیوندد كه خوردگی آن نیز با شدت بسیار صورت می گیرد. از جمله مشخصات (FEATURES ) خوردگی كلریدی، می توان موارد زیر را نام برد:

 

(الف) هنگامی كه كلرید در مراحل میانی تركیبات (عمل و عكس العمل) شیمیایی مورد استفاده قرار گرفته ولی در انتها كلرید مصرف نشده باشد.

(ب) هنگامی كه تشكیل همزمان اسید هیدروكلریك، درجه PH مناطق خورده شده را پایین بیاورد. وجود كلریدها هم می تواند به علت استفاده از افزودنیهای كلرید باشد و هم می تواند ناشی از نفوذیابی كلرید از هوای اطراف باشد.

فرض بر این است كه مقدار نفوذ یونهای كلریدی تابعیت از قانون نفوذ FICK دارد. ولی علاوه بر انتشار (DIFFUSION) به نفوذ (PENETRATION) كلرید احتمال دارد به خاطر مكش موئینه (CAPILLARY SUCTION) نیز انجام پذیرد.

 

5- حملات سولفاتی (SULPHATE ATTACK)

محلول نمكهای سولفاتی از قبیل سولفاتهای سدیم و منیزیم به دو طریق می توانند بتن را مورد حمله و تخریب قرار دهند. در طریق اول یون سولفات ممكن است آلومینات سیمان را مورد حمله قرار داده و ضمن تركیب، نمكهای دوتایی از قبیل:THAUMASITE و ETTRINGITEتولید نماید كه در آب محلول می باشند. وجود این گونه نمكها در حضور هیدروكسید كلسیم، طبیعت كلوئیدی(COLLOIDAL) داشته كه می تواند منبسط شده و با ازدیاد حجم، تخریب بتن را باعث گردد. طریق دومی كه محلولهای سولفاتی قادر به آسیب رسانی به بتن هستند عبارتست از: تبدیل هیدروكسید كلسیم به نمكهای محلول در آب مانند گچ (GYPSUM) و میرابلیت MIRABILITE كه باعث تجزیه و نرم شدن سطوح بتن می شود و عمل LEACHING یا خلل و فرج دار شدن بتن به واسطه یك مایع حلال، به وقوع می پیوند.

 

6- حریق (FIRE)

سه عامل اصلی وجود دارد كه می توانند مقاومت بتن را در مقابل حرارت بالا تعیین كنند. این عوامل عبارتند از:

 

(الف) توانایی بتن در مقابله با گرما و همچنین عمل آب بندی، بدون اینكه ترك، ریختگی و نزول مقاومت حاصل گردد.

(ب) رسانایی بتن (CONDUCTIVITY)

(ج) ظرفیت گرمایی بتن(HEAT CAPACITY)

 

باید توجه داشت دو مكانیزم كاملاً متضاد انبساط (EXPANSION) و جمع شدگی مسؤول خرابی بتن در مقابل حرارت می باشند. در حالی كه سیمان خالص به محض قرار گرفتن در مجاورت حرارتهای بالا، انبساط حجم پیدا می كند، بتن در همین شرایط یعنی در معرض حرارتهای (دمای) بالا، تمایل به جمع شدگی و انقباض نشان می دهد. چون حرارت باعث از دست دادن آب بتن می گردد، نهایتاً اینكه مقدار انقباض در نتیجه عمل خشك شدن از مقدار انبساط فراتر رفته و باعث می شود جمع شدگی حاصل شود و به دنبال آن ترك خوردگی و ریختگی بتن به وجود می آید .به علاوه در درجه حرارت 400 درجه سانتی گراد، هیدروكسید كلسیم آزاد بتن كه در سیمان پر تلند هیدراته شده موجود است، آب خود را از دست داده و تشكیل اكسید كلسیم می دهد. سپس خنك شدن مجدد و در معرض رطوبت قرار گرفتن باعث می شود، تا از نو عمل هیدراته شدن حاصل شود كه این عمل به علت انبساط حجمی موجب بروز تنشهای مخرب می گردد. هچنین انبساط و انقباض نا هماهنگ و متمایز (DIFFERENTIAL EXPANSION AND CONTRACTION)مواد تشكیل دهنده بتن مسلح مانند آرماتور، شن، ماسه و ... می توانند در ازدیاد تنشهای تخریبی نقش مؤثری داشته باشند.

 

7- عمل یخ زدگی (FROST ACTION)

برای بتنهای خیس، عمل یخ زدگی یك عامل تخریب می باشد، چون آب به هنگام یخ زدن ازدیاد حجم پیدا كرده و باعث تولید تنشهای مخرب درونی شده و لذا بتن ترك می خورد. تركها و درزهائیی كه نتیجه یخ زدگی و ذوب متناوب می باشند، باعث می گردند سطح بتن به صورت پولكی درآمده و بر اثر فرسایش، خرابی عمق بیشتری یابد بنابراین عمل یخ ز دگی بتن و میزان تخریب حاصله، بستگی به درجه تخلخل و نفوذپذیری بتن دارد كه این موضوع علاوه بر تأثیر تركها و درزهاست.

 

8- نمكهای ذوب یخ (DE-ICING SALTS)

اگر برای ذوب نمودن یخ بتن، از نمكهای ذوب یخ استفاده شود، علاوه بر خرابیهای حاصله از یخ زدگی، ممكن است همین نمكها نیز باعث خرابی سطحی بتن گردند. چون باور آن است كه خرابیهای حاصل از نمكهای ذوب یخ، در نتیجه یك عمل فیزیكی به وقوع می پیوندد، غلظت نمكها، موجود بودن آبی كه قابلیت یخ زدگی داشته باشد و در كل فشارهای هیدرولیكی و غشایی (OSMOTIC) نقش بسیار مهمی در دامنه و وسعت خرابیها ایفا می كنند.

 

9- عكس العمل قلیایی سنگدانه ها (ALKALI-AGGREGATE REACTION)

در این قسمت می توان از واكنشهای "قلیایی- سیلیكا" و "قلیایی- كربناتها" نام برد.

عكس العمل قلیایی – سیلیكا(ALKALI-SILICA) عبارتست از: ژلی كه از عكس العمل بین هیدروكسید پتاسیم و سیلیكای واكنش پذیر موجود در سنگدانه حاصل می شود. بر اثر جذب آب، این ژل انبساط پیدا كرده و با ایجاد تنشهایی منجر به تشكیل تركهای درونی در بتن می شود. واكنش قلیایی –كربنات، بین قلیاهای موجود در سیمان و گروه مشخصی از سنگهای آهكی (DOLOMITIC) كه در شرایط مرطوب قرار می گیرند، به وقوع می پیوندد. در اینجا نیز انبساط حاصله باعث می شود تا تركهایی ایجاد شود یا در مقاطع باریك خمیدگیهایی به وجود آید.

 

10- كربناسیون (CARBONATION)

گاه لایه حفاظتی كه در مجاورت آرماتور داخل بتن موجود است، در صورت كاهش PH بتن اطراف، به كلی آسیب دیده و از بین می رود. بنابراین نفوذ دی اكسید كربن از هوا، عكس العملی را با بتن آلكالین ایجاد می نماید كه حاصل آن كربنات خواهد بود و در نتیجه درجه PH بتن كاهش می یابد. همچنان كه این عمل از سطح بتن شروع شده و به داخل بتن پیشروی می نماید؛ آرماتور بتن تحت تأثیر این عمل دچار خوردگی می گردد. علاوه بر خوردگی، دی اكسید كربن و بعضی اسیدهای موجود در آب دریا می توانند هیدروكسید كلسیم را در خود حل كرده و باعث فرسایش سطح بتن گردند.

 

11- علل دیگر (OTHER CAUSES)

علل بسیار دیگری نیز باعث آسیب دیدگی و خرابی بتن می شوند كه در سالهای اخیر شناسایی شده اند. بعضی از این عوامل دارای مشخصات خاصی بوده و كاربرد بسیار موضعی دارند. مانند تأثیر مخرب چربیها بر كف بتن كشتارگاهها، مواد اولیه در كارخانه ها و كارگاههای تولیدی، آسیب حاصله از عوارض مخرب فاضلابها و مورد استفاده قرار دادن سازه هایی كه برای منظورها و مقاصد دیگری ساخته شده باشند، نه آنچه كه مورد بهره برداری است. مانند تبدیل ساختمان معمولی به سردخانه، محل شستشو، انباری، آشپزخانه، كتابخانه و غیره. با این همه اكثر آنها را می توان در گروههای ذیل طبقه بندی نمود:

 

(الف) ضربات و بارههای وارده (ناگهانی و غیره) در صورتی كه موقع طراحی سازه برای این گونه بارگذاریها پیش بینیهای لازم صورت نگرفته باشد.

(ب) اثرات جوی و محیطی

(پ) اثرات نامطلوب مواد شیمیایی مخرب

 

منبع: سایت عمران ایران

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۸۸ساعت 10:58  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

تراکم چیست؟

تراکم چیست؟

 فرض کنید شما در یک آپاتمان که در یک کوچه 10 متری واقع شده است زندگی می کنید اگر در این کوچه به طور متوسط 20 قطعه تفکیکی موجود باشد و در هر قطعه ساختمانی 4 طبقه وجود داشته باشد حدودا 80 تا 100 خانواده در این کوچه زندگی می کنند. تصور کنید که روز اول مهر هر خانواده تصمیم بگیرد فرزند دانش آموز خود را با اتومبیل شخصی خود به مدرسه برساند! شما در این کوچه ساعت 8 صبح با حجم انبوه اتومبیل و رفت و آمد مواجه خواهید شد.

علیرضا فرسایی

فارغ التحصیل رشته معماری

 

یکی از مهم ترین مسائلی که بسیاری از افراد ساکن در شهر با آن روبرو هستند مساله ی تراکم است. همه ما هر روز چند بار واژه تراکم را می شنویم ولی معنای درست آن را که در معماری و شهرسازی استفاده می شود نمی دانیم. نخستین معنایی که هر کس بعد از شنیدن کلمه تراکم در ذهن خود تصور می کند، انباشتگی و فشردگی است. تراکم به عنوان مقیاس اندازه گیری، جایگاه ویژه و گسترده ای در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های شهری دارد. تراکم ها بر اساس نوع و جنس واحد اندازه گیری به دو دسته تقسیم می شوند:

الف) تراکم جمعیتی که با واحد نفر در هکتار مشخص می شود.

ب) تراکم ساختمانی که معمولا به صورت درصد بیان می شود.

اصولا تراکم ها در بازه وسیعی طبقه بندی می شوند. به عنوان مثال تراکم جمعیتی به معنای جمعیت ساکن در واحد سطح است که با واحد نفر در هکتار مشخص می شود. تراکم کلی مسکونی از نسبت جمعیت شهر بر بخش های ساخته شده شهر به دست می آید. سطح ساخته شده شامل کلیه کاربری های موجود در شهر، از مسکونی تا تفریحی و امثال آن است.

 

 

تراکم ناخالص مسکونی چیست؟

این میزان از نسبت جمعیت یک محل بر مساحت آن محل به دست می آید که این مساحت عبارت است از کل مساحت آن منطقه که شامل فضاهای باز شهری و سطوح ساخته شده است. تراکم ناخالص مسکونی از تقسیم تعداد افراد ساکن در یک مجموعه مسکونی بر سطح اشغال آن مجموعه به دست می آید.

تراکم شهری در ارتباط مستقیم با اندازه شهر است. بدین معنا که می توان به وسیله اندازه گیری تراکن ها در شهر به اندازه آن شهر دست پیدا کرد. همچنین در علم شهرسازی می توان با تعریف کردن تراکم برای نواحی شهر، اقدام به کنترل جمعیت و ساخت و ساز ها در آن شهر نمود. یکی دیگر از استفاده هایی که می توان از شاخص تراکم کرد ساماندهی عملکرد های موجود در یک شهر در نواحی مختلف آن شهر است.

از طریق تراکم می توان به حوزه ها و هسته های یک شهر نفوذ کرد و می توان فهمید که آیا این حوزه های شهری در ارتباط با هم درست عمل می کنند. یکی از مهم ترین اهداف شاخص های تراکم برقراری توازن بین فضاهای تولید شده معماری با فضاهای شهری و خارجی ست.

 

 

برای کنترل تراکم از شاخص های متفاوتی استفاده می شود که این شاخص ها عبارتند از :

1-ضریب سطح اشغال

2-ارتفاع ساختمانی

3-تراکم ساختمانی

4-تراکم واحد مسکونی در سطح

در ادامه به توضیح هر یک از این شاخص ها خواهیم پرداخت

 

1- ضریب سطح اشغال: منظور از ضریب سطح اشغال، نسبت سطح مجاز برای ساخت و ساز به مساحت کل زمین است که به صورت درصد معرفی می شود. معمولا این ضریب بر اساس طرح های جامع و تفضیلی در هر منطقه متغیر است. ضریب سطح اشتغال در یک منطقه به طور معمول، بین 40 تا 60 درصد نسبت به منطقه  و عوامل دیگر تعریف می شود.

به عنوان مثال، اگر ضریب سطح اشتغال در یک منطقه 60 درصد باشد و بخواهیم در زمینی به مساحت 500 متر مربع در این منطقه اقدام به ساخت و ساز کنیم، مجاز خواهیم بود که فقط در 300 متر مربع از زمین ساخت و ساز را انجام دهیم. باید توجه داشت که ضریب سطح اشتغال شاخص مناسبی برای کنترل تراکم جمعیت نیست و بیشتر مورد توجه طراح های شهری برای به دست آوردن بخش های ساخته شده  و فضاهای باز در قطعات تفکیکی است.

 

2-ضریب سطح زیر بنا (تراکم ساختمانی): این ضریب، یکی از معمول ترین شاخص ها در کنترل تراکم جمعیتی در ایران است. همیشه هنگامی که در مورد تراکم یک ساختمان صحبت می شود منظور ضریب سطح زیربنا است که این شاخص معمولا بر اساس درصد بیان می شود.

به عنوان مثال اگر تراکم ساختمانی مجاز در یک منطقه 180 درصد باشد و ما بخواهیم در زمینی به مساحت 300 متر مربع اقدام به ساخت و ساز کنیم، می توانیم ساختمانی به میزان 180 درصد کل مساحت زمین بسازیم، یعنی مساحت کل ساختمان 540 متر مربع خواهد بود. اگر سطح اشغال این زمین 60 درصد باشد، می توانیم در 60 درصد این زمین، ساختمانی به مساحت کل 540 متر مربع بسازیم. یعنی سطح اشغال در این زمین 180 متر مربع خواهد بود. با توجه به این که مساحت مجاز ساخت و ساز در این زمین 540 متر مربع و میزان سطح اشغال 180 متر مربع است، لازم است که ساختمانی در سه طبقه بسازیم.

حال اگر ضریب سطح اشغال در این زمین، 40 درصد باشد مساحت سطح اشغال 120 متر مربع خواهد بود که در این حالت می توان ساختمانی در چهار و نیم طبقه ساخت. با توجه این که مالکان ترجیح می دهند حداکثر استفاده را از زمین و سرمایه خود بکنند، مایل هستند که چهار و نیم طبقه را به پنج طبقه برسانند که در این صورت اقدام به خرید مازاد تراکم از شهرداری می کنند.

 

3-شاخص طبقات مجاز ساختمانی: یکی دیگر از شاخص هایی که به عنوان ابزار کنترل تراکم جمعیتی مورد استفاده قرار میگیرد، تعداد طبقات ساختمانی مجاز است.در اعمال شاخص کنترل  تعداد طبقات ساختمانی، استفاده از حوزه بندی ارتفاعی برای نواحی مختلف در شهر متداول است.

شاخص تعداد طبقات ساختمانی تاثیر مستقیمی بر خط آسمان و منظر شهری دارد و از این لحاظ شاخص مهمی برای طراحان شهری به شمار می آید. به طور خلاصه از شاخص تعداد طبقات مجاز ساختمانی در کنار شاخص سطح اشغال مجاز به منظور آزاد سازی زمین استفاده می شود. ضوابط و مقررات بلند مرتبه سازی در ایران نیز بر اساس همین دو شاخص شکل گرفته است.

4-تراکم واحد مسکونی در سطح: این شاخص برای کنترل تعداد واحدهای مسکونی و به تبعیت از آن تعداد خانوار ساکن در واحد سطح تهیه شده است. واحد سطح عموما در برنامه ریزی شهری هکتار است. این شاخص بیشتر مورد توجه برنامه ریزان شهری برای کنترل تعداد واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و.... در یک منطقه است . می توان به وسیله این شاخص به ارقام از پیش تعیین شده جمعیتی نزدیک شد. این شاخص، شاخص مفیدتر و کارآمدتری نسبت به بقیه شاخص ها برای برنامه ریزان شهری در کنترل جمعیت مناطق مختلف شهری است .   

با توجه به موارد ذکر شده در بالا، به این نتیجه می رسیم  که هیچ یک از شاخص های ذکر شده درباره تراکم، به خودی خود نمی توانند کارایی لازم را داشته باشند، بلکه در کنار همدیگر، امکان کنترل تراکم جمعیتی و ساختمانی را دارند. با  عمل به ضوابط و مقرراتی که از این شاخص ها به دست می آید امکان خدمات رسانی به نواحی مختلف شهری راحت تر و سریعتر خواهد بود.

اصولا با توجه به ضوابط و مقرراتی که شهرداری ها برای یک شهر تعریف می کنند  (میزان ارتفاع مجاز ساختمان ها، تراکم جمعیتی در منطقه و ...) می توان اقدام به خرید مازاد تراکم تا رسیدن به ارتفاع مجاز در ساختمان ها نمود. اصولا قیمت تراکم مازاد در شهرداری ها بر اساس متر مربع محاسبه می شود در مثالی که بالا ذکر شد، اگر بخواهیم اقدام به ساخت و ساز در پنج طبقه کنیم، لازم است که 60 متر مربع تراکم مازاد را از شهرداری بخریم. تعرفه فروش تراکم مازاد در هر منطقه متفاوت است که مبنای تعیین این قیمت ، شورای اسلامی هر شهر است و شهرداری مجری این دستورات به حساب می آید. قیمت تراکم در تهران در مناطق مختلف بین 70 هزار تومان  تا 300 هزار تومان در متر مربع، متغیر است. که در این صورت برای خرید مازاد تراکم برای 60 متر باید بین چهار میلیون ودویست هزار تومان تا هجده میلیون تومان به شهرداری پرداخت کرد.

 منبع: نشریه مسکن

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۸۸ساعت 10:58  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

233 نکته اجرایی ساختمان

1- برای اندازه گیری عملیات خاكی در متره و برآورد از واحد متر مكعب استفاده می شود.
2- آجر خطائی ، آجری است كه در اندازهای 5×25×25 سانتیمتر در ساختمانهای قدیمی برای فرش كف حیاط و غیره بكار می رفت
3- چنانچه لازم باشد در امتداد دیواری با ارتفاع زیاد كه در حال ساختن آن هستیم بعدا دیوار دیگری ساخته شودباید لاریز انجام دهیم
4- هرگاه ابتدا و انتهای یك دیوار در طول دیوار دیگری بهم متصل شود ، به آن دیوار در تلاقی گفته می شود.
5- در ساختمانهای مسكونی (بدون زیرزمین)روی پی را معمولا بین 30 تا 50 سانتی متر از سطح زمین بالاتر می سازند كه نام این دیوار كرسی چینی است.
6- قوس دسته سبدی دارای زیبایی خاصی بوده و در كارهای معماری سنتی استفاده می شود.
7- حداقل ارتفاع سرگیر در پله 2 متر می باشد.
8- ویژگیهای سقف چوبی :
الف)قبلا عمل كلافكشی روی دیوار انجام می گیرد
ب)عمل تراز كردن سقف در كلاف گذاری انجام می شود
ج)فاصله دو تیر از 50 سانتیمتر تجاوز نمی كند
د)تیرها حتی الامكان هم قطر هستند.
9- گچ بلانشه كندگیر بوده ولی دارای مقاومت زیاد مانند سیمان سفید است.

10- به سیمان سفید رنگ معدنی اكسید كرم اضافه می كنند تا سیمان سبز به دست آید.
11- سنگ جگری رنگ كه سخت ، مقاوم و دارای رگه های سفید و در سنندج و خرم آباد فراوان است.
12- دستگاه كمپكتور ، دستگاهی است كه فقط سطوح را ویبره می كند ، زیر كار را آماده و سطح را زیر سازی می كند.
13- عمل نصب صفحات فلزی (بیس پلیتها) در زمان 48 ساعت بعد از بتن ریزی صورت می گیرد.
14- زمانی كه خاك (زمین) بسیار نرم بوده و مقاومت آن كمتر از یك كیلوگرم بر سانتیمتر مربع باشد از فونداسیون پی صفحه ای استفاده می گردد.
15- قطر دایره بتون خمیری ، بر روی صفحه مخصوص آزمایش آب بتون ، حدود 30 تا 35 سانتیمتر می باشد.
16- حدود درجه حرارت ذوب شدن خاك آجر نسوز 1600 درجه می باشد.
17- نام آجری كه از ضخامت نصف شده باشد ، آجر نیم لایی نامیده می شود.
18- نام دیوارهای جداكننده و تقسیم پارتیشن نام دارد.
19- عمل برداشتن خاك كف اطاق و ریختن و كوبیدن سنگ شكسته بجای آن را بلوكاژ می گویند.


20- زمین غیر قابل تراكم هوموسی نامیده می شود.
21- عمق پی های خارجی یك ساختمان در مناطق باران خیز حداقل 50 سانتیمتر است.
22- نام فضای موجود بین دو ردیف پله چشم نامیده می شود.
23- در سقف های چوبی حداكثر فاصله دو تیر 50 سانتیمتر است.
24- سیمان نوع اول برای دیوارها و فونداسیونهای معمولی استفاده میگردد.
25- اكسید آهن را برای تهیه سیمان قرمز رنگ ، با كلینگر سیمان سفید آسیاب می كنند.
26- نام دیگر لوله های سیاه بدون درز مانسمان نام دارد.
27- سریعترین و عملی ترین وسیله اجرای اتصالات ساختمان ،پلها و نظایر جوش می باشد.
28- حاقل درجه حرارت برای بتن ریزی 10 درجه می باشد.
29- ضخامت اندود سقف با ملات گچ و خاك باید بین 1 تا 2 سانتیمتر باشد.

30- اندود زیر قیروگونی ، ماسه سیمان است.
31- چنانچه گودبرداری از سطح زمین همسایه پائین تر باشد ، حداكثر فاصله شمعها 5/2 متر می باشد.
32- در پی كنی های كم عمق در زمین های ماسه ای حدود زاویه شیب 30 تا 37 درصد می باشد.
33- برای ایجاد مقاومت مناسب در طاق ضریس حداقل خیز قوس باید 3 سانتیمتر باشد.
34- لوله های مانسمان سیاه و بدون درز ، گاز رسانی
35- در بتون ریزی دیوارها و سقفها ، صفحات قالبی فلزی مناسب ترند.
36- از اسكدیپر برای خاكبرداری ، حمل ، تخلیه و پخش مواد خاكی استفاده می گردد.
37- اتصال ستون به فونداسیون به وسیله ستكا انجام می گیرد.
38- برای لوله كشی فاضلاب یهتر است از لوله چدنی استفاده گردد.
39- پر كردن دو یا سه لانه از تیرآهن لانه زنبوری در محل تكیه گاهها جهت ازدیاد مقاومت برشی است.

40- بهترین و با استفاده ترین اتصالات در اسكلت فلزی از نظر استحكام و یك پارچگی اتصالات با جوش است.
41- ارتفاع كف داربست جهت اجرای طاق ضربی تا زیر تیرآهن سقف برابر است با قدبنا+پنج سانتیمتر.
42- در ساختمانهای مسكونی كوچك (یك یا دو طبقه) قطر داخلی لوله های گالوانیزه برای آب رسانی باید 2/1 اینچ باشد.
43- وجود سولفات سدیم،پتاسیم و منیزیم محلول در آب پس از تركیب با آلومینات كلسیم و سنگ آهك موجود در سیمان سبب كم شدن مقاومت بتون می گردد.
44- زمان نصب صفحات بیس پلیت معمولا باید 48 ساعت پس از بتون ریزی فونداسیون انجام شود.
45- برای ساخت بادبند بهتر است از نبشی ، تسمه ، ناودانی و میلگرد استفاده گردد.
46- هدف از شناژبندی كلاف نمودن پی های بنا به یكدیگر و مقاومت در برابر زلزله می باشد.
47- سقفهای كاذب معمولا حدود 30 تا 50 سانتیمتر پایین تر از سقف اصلی قرار می گیرد.
48- قلاب انتهایی در میلگردهای یك پوتربتونی برای عامل پیوند بیشتر آرماتور در بتون می باشد.
49- حد فاصل بین كف پنجره تا كف اطاق را دست انداز پنجره میگویند.

50- در ساخت كفراژ ستونها ، قالب اصلی ستون بوسیله چوب چهارتراش مهار می گردد.
51- طول پله عبارت است از جمع كف پله های حساب شده با احتساب یك كف پله بیشتر.
52-آجر جوش بیشتر در فونداسیون مورد استفاده قرار می گیرد.
53- اثر زنگ زدگی در آهن با افزایش قلیایت در فلز نسبت مستقیم دارد.
54-از امتیازات آجر لعابی صاف بودن سطوح آن ، زیبایی نما ، جلوگیری از نفوز آب می باشد.
55- در كوره های آجرپزی بین خشتها صفحه كاغذی قرار می دهند.
56- بهترین نمونه قطعات كششی ضلع تحتانی خرپاها می باشد.
57- تیرهای بتن آرمه، خاموتها(كمربندها) نیروی برشی را خنثی می كنند.
58- چسبندگی بتون و فولاد بستگی به اینكه آرماتورهای داخل بتون زنگ زده نباشد.
59-شیره یا كف بتون زمانی رو می زند كه توسط ویبره كردن هوای آزاد داخل بتون از آن خارج شده باشد.

60- آلوئك در اثر وجود دانه های سنگ آهن در خشت خام در آجرها پدیدار می گردد.
61- خشك كردن چوب به معنی گرفتن شیره آن است.
62- لغاز به معنی پیش آمدگی قسمتی از دیوار.
63-مقدار كربن در چدن بیشتر از سرب است.
64- لوله های آب توسط آهك خیلی زود پوسیده می شود.
65- آجر سفید و بهمنی در نمای ساختمان بیشترین كاربرد را دارد.
66- آجر خوب آجری است كه در موقع ضربه زدن صدای زنگ بدهد.
67-لاریز یعنی ادامه بعدی دیوار بصورت پله پله اتمام پذیرد.
68-كرم بندی همیشه قیل از شروع اندود كاری گچ و خاك انجام می گیرد.
69- برای خم كردن میلگرد تا قطر 12 میلیمتر از آچار استفاده می گردد.

70- اسپریس یعنی پاشیدن ماسه و سیمان روان و شل روی دیوار بتونی.
71- برای دیرگیری گچ ساختمانی از پودر آهك شكفته استفاده می گردد.
72- مشتو یعنی ایجاد سوراخهائی در سطح خارجی دیوارها جهت ساختن داربست.
73- بتون معمولا پس از 28 روز حداكثر مقاومت خود را به دست می آورد.
74- پیوند هلندی از اختلاط پیوندهای كله راسته و بلوكی شكل می گیرد.
75- وجود بند برشی در پیوند مقاومت دیوار را ضعیف می كند.
76- كاملترین پیوند از نظر مقاومت در مقابل بارهای فشاری وارده پیوند بلوكی می باشد.
77- قپان كردن در اصطلاح یعنی شاقولی نمودن نبش دیواره.
78- خط تراز در ساختمان برای اندازه برداریهای بعدی و مكرر در ساختمان است.
79-ضخامت و قطر كرسی چینی در ساختمانها بیشتر از دیوارهاست.

80- پارتیشن میتواند از جنس چوب ، پلاستیك و فایبرگلاس باشد.
81- از دیوارهای محافظ برای تحمل بارهای افقی و مایل استفاده می شود.
82- ملات باتارد از مصالح ماسه ، سیمان و آهك ساخته می شود.
83- مقدار عمق سطوح فونداسیونها از زمین طبیعی در همه مناطق یكسان نیست.
84- ملات ساروج از مصالح آهك ، خاكستر ، خاك رس ، لوئی و ماسه بادی ساخته می شود.
85- ملات در دیوار چینی ساختمان حكم چسب را دارد.
86- ملات آبی اگر بعد از ساخته شدن از آب دور نگهداشته شود فاسد می گردد.
87- در مجاورت عایقكاری (قیروگونی)از ملات ماسه سیمان استفاده می شود.
88- برای ساخت ملات باتارد آب + سیمان 250+آهك 150+ ماسه
89-پیه دارو تركیبی از مصالح آهك ، خاك رس ، پنبه و پیه آب شده

90-ابعاد سرندهای پایه دار 1 تا 5/1 عرض و طول 5/1 تا 2 متر .
91-معمولا برای كرم بندی دیوارهای داخلی ساختمان(اطاقها) از ملات گچ و خاك استفاده می شود.
92- طرز تهیه گچ دستی یا گچ تیز عبارت است از مقداری آب + گچ بااضافه مقداری سریش.
93- وجود نمك در ملات كاه گل موجب میشود كه در آن گیاه سبز نشود.
94- هنگام خودگیری حجم گچ 1 تا 5/1 درصد اضافه می شود.
95- گچ كشته یعنی گچ الك شده ورزداده + آب.
96- اندودهای شیمیایی در سال 1948 كشف شد كه تركیب آن پرلیت ، پنبه نسوز مواد رنگی و میكا می باشد كه بعد از 8 ساعت خشك میشوند و بعد از دو تا سه هفته استحكام نهایی را پیدا می كنند و در مقابل گرما ، سرما و صدا عایق بسیار خوبی هستند.
97- سرامیك بهترین عایق صوتی است ، زیرا سلولهای هوایی بسته ای دارد كه ضخامت آن 6 تا 10 میلیمتر است.
98- آكوسیت نیز عایق خوبی برای صداست.
99- اندازه سرندهای چشم بلبلی 5 میلیمتر است.

100- سرند سوراخ درشت به سرند میلیمتری مشهور است.
101- اندودهای هوایی یعنی اندودی كه در مقابل هوا خودگیری خود را انجام می دهند.
102- تركیب اندود تگرگی یا ماهوئی پودر سفید سنگ + سیمان رنگی +آب (در حالت شل) می باشد.
103- وقتی با سنگ سمباده و آب روكار سیمانی را می شویند تا سنگهای الوان خود را نشان دهند به اصطلاح آب ساب شده می گویند.
104- كار شیشه گذاری در آب ساب و شسته انجام می گیرد.
105- فرق اندود سقف با دیئار در فضاهای بسته (مانند اطاق) این است كه اندود سقف سبك و دیوارها معمولی می باشد.
106- مهمترین عامل استفاده از اندود در سقف های چوبی محافظت از آتش سوزی می باشد.
107- سقفهایی با تیرآهن معمولی طاق ضربی و بتنی مسلح در درجه حرارت 400 تا 500 درجه تغییر شكل پیدا می كنند.
108- ضخامت اندود گچ و خاك حدودا 2 سانتیمتر است.
109- توفال تخته 30 تا 40 سانتیمتری كه تراشیده و سبك است.

110- علت ترك اندود در سقفهای چوبی افت تیرهاست.
111- سقف كاذب در مقابل گرما ، سرما ، رطوبت و صدا عایق خوبی به حساب می آید.
112- در زیر سازی سقف جهت اجرای اندود در كنار دریا از نی بافته شده بیشتر استفاده مس شود.
113- توری گالوانیزه در نگهداری پشم شیشه در سقفهای سبك ، سطح دیوارهای قیراندود و سطح تیرآهنهای سقف كاربرد دارد.
114- مصرف میلگرد جهت اجرای زیر سازی سقفهای كاذب 9 عدد در هر متر مربع می باشد.
115- موارد اصلی استفاده از سقفهای كاذب بیشتر به منضور كم كردن ارتفاع ، عبور كانالها و لوله ها و زیبایی آن می باشد كه شبكه آن حتما باید تراز باشد.
116- بهتر است در سقفهای بتونی میله های نگهدارنده سقف كاذب قبل از بتون ریزی كار گذاشته شود.
117- در سقفهای كاذب مرتبط با هوای آزاد(مانند بالكن) اندود گچ + موی گوساله و آهك استفاده می شود.
118- شالوده در ساختمان یعنی پی و فونداسیون.
119- ابعاد پی معمولا به وزن بنا و نیروی وارده ، نوع خاك و مقاومت زمین بستگی دارد.

120- در نما سازی سنگ ، معمولا ریشه سنگ حداقل 10 سانتیمتر باشد.
121- در فشارهای كم برای ساخت فونداسیونهای سنگی از ملات شفته آهك استفاده می شود و برای ساخت فونداسیونهایی كه تحت بارهای عظیم قرار می گیرند از ملات ماسه سیمان استفاده می شود.
122- در ساختمان فونداسیونهای سنگی پر كردن سنگهای شكسته را میان ملات اصطلاحا پر كردن غوطه ای می نامند.
123- پخش بار در فونداسیون سنگی تحت زاویه 45 درجه انجام می گیرد.
124- در ساختمانهای آجری یك طبقه برای احداث فونداسیون اگر از شفته آهكی استفاده شود اقتصادی تر است.
125- در پی های شفته ای برای ساختمانهای یك تا سه طبقه 100 تا 150 كیلو گرم آهك در هر متر مكعب لازم است.
126- اصطلاح دو نم در شفته ریزی یعنی تبخیر آب و جذب در خاك.
127- معولا سنگ مصنوعی به بتن اطلاق می شود.
128- زاویه پخش بار فنداسیون بتنی نسبت به كناره ها در حدود 30 تا 45 درجه می باشد.
129- بتن مكر برای پر كردن حجمها و مستوی كردن سطوح كاربرد دارد.

130- مهمترین عمل ویبراتور دانه بندی می باشد.
131- معمولا بارگذاری در قطعات بتنی بجز تاوه ها پس از هفت روز مجاز می باشد.
132- از پی منفرد بیشتر در زمینهای مقاوم استفاده می شود.
133- بتون مسلح یعنی بتن با فولاد.
134- از نظر شكل قالبندی برای فونداسیونها قالب مربع و مسطیل مقرون به سرفه مس باشد.
135- پی های نواری در عرض دیوارها و زیر ستونها بكار می رود و در صورتیكه فاصله پی ها كم باشد و با دیوار همسایه تلاقی نماید پی نواری بیشترین كاربرد را دارد.
136- در آسمان خراشها ، معمولا از پی ژنرال فونداسیون استفاده می شود و وقتی از این نوع پی در سطحی بیش از سطح زیر بنا استفاده شود زمین مقاوم و بارهای وارده بیش از تحمل زمین است.
137- هرگا فاصله پی ها از هم كم بوده یا همدیگر را بپوشند یا یك از پی ها در كنار زمین همسایه قرار گیرد از پی های مشترك استفاده می شود.
138- اصطلاح ژوئن درز انبساط است.
139- میتوان به جای دو پی با بار مخالف از پی ذوزنقه ای استفاده كرد.

140- بهترین و مناسب ترین نوع پی در مناطق زلزله خیز پی رادیه ژنرال است.
141- در اجرای شناژبندی جهت اتصال به فونداسیون معمولا شناژها از بالا و پایین همسطح هستند.
142- در كفراژبندی پی چهارگوش از نظر سرعت و اجرا اقتصادی تر است.
143- در عایق بندی از گونی استفاده می كنیم ،زیرا از جابجایی قیر جلوگیری می كند و حكم آرماتور را دارد كه در پشت بام از جلو ناودان به بعد پهن می شودكه در 2 لایه گونی انجام می گیردكه گونی ها در لایه بعدی نسبت به لایه قبل با زاویه 90 درجه برروی هم قرار می گیرند.
144- زیر قیروگونی از اندود ملات ماسه سیمان استفاده می شود كه بعضی از مهندسان در زیر قیر اندود ملات ماسه آهك استفاده می كنند كه در اینصورت قیروگونی فاسد می شود.
145- از قلوه سنگ (ماكادام) در طبقه هم كف می توانیم بجای عایق كاری استفاده كنیم كه ضخامت آن حدود 40-30 سانتیمتر خواهد بود.
146- اگر در عایقكاری ، قیر بیش از حد معمول مصرف شود باعث می شود قیر در تابستان جابجا شود.
147- عایقكاری قیروگونی می بایست از سر جانپناه حدودا 20 سانتیمتر پایینتر شروع شود و قیروگونیی كه روی جانپناه كشیده می شود برای جلوگیری از نفوذ بارش با زاویه است.
148- سطح فونداسیون به این دلیل عایق می شود كه از مكش آب توسط ملات دیوار چینی ها به بالا جلوگیری میكند.
149- در عایقكاری عمودی روی دیوارهای آجری بهتر است كه از اندود ماسه سیمان استفاده شود.

150- اصطلاح زهكشی یعنی جمع كردن و هدایت آب ،كه فاصله آبروها در زهكشی باید به حدی باشد كه به پی ها نفوذ نكند.
151- اگر توسط سفال زه كشی كنیم باید حتما درز قطعات را با ملات پركنیم.
152- حداقل شیب لوله های زه كشی به سمت خوضچه 2 تا 4 درصد می باشد.
153- حداقل شیب لوله های فاضلاب 2 درصد است.
154- برای جلوگیری از ورود بو به داخل ساختمان ، شترگلو را نصب می كنند.
155- علیترین نوع لوله كشی فاضلاب از نوع چدنی می باشد كه با این وجود در اكثر ساختمانها از لوله های سیمانی استفاده می شود كه ضعف این لوله ها شكست در برابر فشارهای ساختمان می باشد.
156- سنگ چینی به سبك حصیری رجدار بیشتر در دیوار و نما سازی استفاده می شود.
157- ضخامت سنگهای كف پله و روی دست انداز پنجره 5/4 سانتیمتر می باشد.
158- جهت اتصال سنگهای نما به دیوار استفاده از ملات ماسه سیمان و قلاب مناسبتر می باشد كه جنس قلابها از آهن گالوانیزه می باشد.
159- سنگ مسنی معمولا در روی و كنار كرسی چینی نصب می شود و زوایای این سنگ در نماسازی حتما بایستی گونیای كامل باشد.

160- در نما سازی طول سنگ تا 5 برابر ارتفاع آن می تواند باشد.
161- معمولا 30 درصد از سنگهای نما بایستی با دیوار پیوند داشته باشند كه حداقل گیر سنگهای نما سازی در داخل دیوار 10 سانتیمتر است.
162- در بنائی دودكشها باستی از مخلوطی از اجزاء آجر استفاده شود.
163- در علم ساختمان دانستن موقیعت محلی ، استقامت زمین ، مصالح موجود ، وضعیت آب و هوایی منطقه برای طراحی ساختمان الزامی می باشد.
164- در طراحی ساختمان ابتدا استقامت زمین نسبت به سایر عوامل الویت دارد و لازم به ذكر مقاومت خاكهای دستی همواره با زمین طبیعی جهت احداث بنا هرگز قابل بارگذاری نیست.
165- زمینهای ماسهای فقط بار یك طبقه از ساختمان را می تواند تحمل كند.
166- هنگام تبخیر آب از زیر پی های ساختمان وضعیت رانش صورت می گیرد.
167- زمینی كه از شنهای ریز و درشت و خاك تشكیل شده دج نامیده می شود كه مقاومت فشاری زمینهای دج 10-5/4 كیلوگرم بر سانتیمتر مربع می باشد.
168- مطالعات بر روی خاك باعث می گردد وضع فونداسیون ، ابعاد و شكل آن بتوانیم طراحی كنیم.
169- در صحرا برای آزمایش خاك از چكش و اسید رقیق استفاده می گردد.

170- سیسموگراف همان لرزه نگار است.
171- خاكی كه برنگ سیاه قهوه ای باشد مقاومتش بسیار عالی است كه نفوذ آب در آنها كم و به سختی انجام می گیرد.
172- سنداژیا گمانه زنی همان میله زدن در خاك و برداشت خاك از زمین می باشد.
173- اوگر همان لوله حفاری است.
174- خاك چرب به رنگ سبز تیره و دارای سیلیكات آلومینیوم آبدار است.
175- معیار چسبندگی خاك این است درصد دانه های آن كوچكتر از 002/0 میلیمتر باشد.
176- اصطلاحا خاك مرغوب زد نامگذاری می شود.
177- برای جلوگیری از ریزش بدنه و ادامه پی كنی و همین طور جلوگیری از نشست احتمالی ساختمان همسایه و واژگونی آن و جلوگیری از خطرات جانی باید دیوار همسایه را تنگ بست كه تحت زاویه 45 درجه انجام می گیرد.
178- دیوار اطراف محل آسانسور معمولا ازمصالح بتون آرمه می سازند.
179- پی سازی كف آسانسور معمولا 40/1 متر پایین تر از كفسازی است.

180- قدیمی ترین وسیله ارتباط دو اختلاف سطح بواسطه شیب را اصطلاحا رامپ می گویند كه حداكثر شیب مجاز آن 12 درصد می باشد كه ات 5/2 درصد آن را میتوان افزایش داد.
181- برای ساختن پله گردان بیشتر از مصالح بتون آرمه و آهن استفاده می شود.
182- پله معلق همان پله یكسر گیردار است.
183- پله آزاد در ورودی ساختمان به حیاط یا هال و نهار خوری استفاده می شود.
184- پله های خارجی ساختمان حتی الامكان می بایست آجدار باشد.
185- به فضای موجود بین دو ردیف پله چشم پله می گویند.
186- فواصل پروفیل های جان پناه پله 12-7 سانتیمتر می باشد.
187- شاخكهای فلزی جتنپناه بهتر است كه از پهلو به تیر آهن پله متصل شود.
188- سرگیر یا حدفاصل بین دو ردیف پله كه رویهم واقع می شوند حداقل 2 متر می باشد.
189- طول پله مساوی است با تعداد كف پله منهای یك كف پله.

190- پیشانی پله به سنگ ارتفاع پله اطلاق می شود.
191- برای جلوگیری از سرخوردن در پله لب پله ها را شیار و اجدار می سازند و گاهی اوقات لاستیك می كوبند
192- اتصال پله های بالا رونده به دال بتنی (پاگرد) یه روی دال بتنی متصل می شوند ولی پله های پایین رونده در دال بتنی بایستی به مقابل دال بتنی وصل شوند.
193- اجرای جانپناه پله معمولا با مصالح چوبی زیاتر می باشد.
194- پله هایی كه مونتاژ می شوند به پله های حلزونی معروف هستند.
195- از نظر ایمنی اجرای پله فرار با مصالح بتنی مناسبتر است.
196- تیرهای پوشش دهنده بین دو ستون (روی پنجره ها و درب ها ) نعل درگاه نام دارد كه انتقال بار توسط آن یكنواخت و غی یكنواخت است.
197- گره سازی در چهار چوبهای درب و پنجره و دكوراسیون بكار می رود.
198- تحمل فشار توسط بتن و تحمل كشش توسط فولاد را به اصطلاح همگن بودن بتن و فولاد می نامند.
199- بالشتك بتونی در زیرسری تیرآهن های سقف مصرف می شود كه جنس آن می تواند فلزی ، بتونی زیر سری و بتونی مسلح باشد.

200- در اجرای تیر ریزی سقف با تیرآهن ، مصرف بالشتك كلاف بتنی و پلیت مناسبتر است.
201- بالشتك های منفرد زیرسری ، حداقل ریشه اش از آكس تیر ریزی سقف 25 سانتیمتر است.
202- اجرای مهار تیر ریزی سقف با میلگرد معمول تر می باشد.
203- برای تراز كردن تیر ریزی سقف باید بوسیله سیمان همه در یك افق ترازی قرار گیرد.
204- طاق ضربی از نظر ضخامت به سه دسته تقسیم می شودكه معمول ترین آن نیم آجره می باشد كه مهمترین عامل مقاومت در طاق ضربی خیز قوس مناسب است.
205- در زمستان پس از دوغاب ریزی طاق ضربی ، بلافاصله بایستی كف سازی كامل روی سقف انجام شود.
206- اگر هوا بارانی باشد پس از اتمام طاق ضربی نباید دوغاب ریخت.
207- سقفهای بتنی قابلیت فرم(شكل) گیری بهتری دارند.
208- وظیفه انسجام و انتقال نیروها در سقفهای بتنی بعهده آرماتور می باشد.
209- اودكادر سقف های بتنی به منظور خنثی كردن نیروی برشی بكار می رود.

210- بطور نسبی عمل بتون ریزی بین دو تكیه گاه می بایست حداكثر طی یك روز عملی شود.
211- از ویژگی های سقفهای مجوف سبكی آن است كه در این سقف ها آرماتور گذاری بصورت خرپا می باشد.
212- تفاوت سقف های پیش فشرده با سقف های مجوف سفالی كشیده شدن آرماتورها می باشد.
213- حداقل زمان بریدن میلگردها در سقفهای پیش تنیده معمولا 7 روز می باشد.
214- نیروی كششی ذخیره شده در آرماتور سقفهای پیش تنیده عامل خنثی كننده نیروی فشاری است.
215- در سقفهای مجوف هنگامی از تیرهای دوبل استفاده می شود كه دهانه و طول تیر زیاد باشد.
216- قبل از ریختن پوشش بتون در اجرای تیرچه بلوكها ابتدا می بایست سطح تیرچه و بلوك مرطوب شود.
217- اصطلاحا میش گذاری در بتن مسلح آرماتورهای شبكه نمره كم اطلاق می گردد.
218- حداكثر فاصله دو تیر در سقفهای چوبی 50 سانتیمتر می باشد.
219- معمولا زمان باز كردن قالبهای مقعر در سقف های بتونی 5 روز می باشد.

220- استفاده از قالبندی مقعر بتنی در سقفهای اسكلت فلزی و بتنی معمولتر است.
221- كابلهای برق در سقفهای مقعر داخل لوله های فولادی تعبیه می شود.
222- در ساختمان هایی كه بیشتر مورد تهدید آتش سوزی بهتر است نوع بنا بتنی باشد.
223- در كارخانه های صنعتی معمولا از سقف اسپیس دكس استفاده می شود.
224- اصطلاحا مفهوم سرسرا همان سقف نورگیر است.
225- در شیشه خورهای نورگیر سقف برای فضاهای وسیع از سپری استفاده میشود زیرا از خمش در طول جلوگیری می كند.
226- مهمترین مزیت سقفهای كاذب آكوستیك بر ساقفهای كاذب عایق در برابر صدا می باشد.
227- مهمترین مزیت سقفهای كاذب آلومینیومی عدم اكسیداسیون آن می باشد.
228- روش جلوگیری از زنگ زدگی آرماتور در بتن این است كه جرم آن را می گیریم و داخل بتن قرار می دهیم.
229- اتصال سقف كاذب در راستای دیوارها باعث پیش گیری از جابجایی سقف و تركهای موئین خواهد شد.

230- قرنیز یكطرفه آب را به یك سمت منتقل می كند و هنگامی از قرنیز دو طرفه هنگامی استفاده می شود كه دو طرف دیوار آزاد باشد.
231- قرنیز حتما باید آبچكان داشته باشد كه آبچكان شیاره زیر قرنیز می باشد.
232- قرنیزی كه توسط آجر چیده می شود هره چینی می نامند.
233- قرنیز پای دیوارهای داخلی به منظور جلوگیری از مكش آب توسط گچ و … و جلوگیری از ضربه ها و خراشها استفاده می شود و حتما باید آبچكان داشته باشد.

نوشته شده توسط زابل عباسی

منبع:وب سایت عمران ایران

+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم مرداد ۱۳۸۸ساعت 20:20  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

بيمه كيفيت ساختمان الزامي مي‌شود

بيمه كيفيت ساختمان الزامي مي‌شود
مسئولان- گروه شهري:
معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران از ارائه لايحه بيمه كيفيت ساختمان به شوراي اسلامي شهر تهران تا هفته آينده خبر داد و گفت:

 اميدواريم با تصويب اين لايحه بيمه كيفيت ساختمان الزامي شود.

معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران، ديروز در حاشيه حضور در مركز نظارت همگاني شهرداري تهران (1888) و پاسخگويي به شهروندان، با اشاره به اقدامات انجام شده در زمينه ارتقاي كيفيت ساختمان‌ها گفت: براي نخستين بار بيمه كيفيت ساختمان از زمان طراحي تا اتمام آن و پس از آن تا 10 سال مطرح شد كه از جمله اقدامات بسيار مهمي است كه در اين زمينه انجام شده است.

وي افزود: با شركت بيمه‌اي مجربي نيز در اين مورد مذاكره شده است كه اميدواريم اين كار موجب افزايش كيفيت ساخت و ساز شود.معصومي گفت: در حال حاضر لايحه اين طرح تهيه شده و تا هفته آينده براي بررسي و تصويب به شوراي شهر ارسال مي‌شود كه به محض تصويب و اتمام مراحل اداري ضمانت اجرايي پيدا مي‌كند.

وي با تاكيد بر لزوم بيمه براي ساختمان‌ها، عنوان كرد: هر خودرو با آنكه ظرفيتي تا 5 نفر مسافر دارد، داراي بيمه شخص ثالث است، اما ساختمان‌ها كه گاهي ده‌ها نفر در آن زندگي مي‌كنند بيمه نيستند كه بايد براي آن تدبيري مي‌شد و اميدواريم با اين كار، بيمه كيفيت ساختمان الزامي شود.

به گفته معصومي با اجرايي شدن اين طرح، مالكان 5/1 درصد هزينه ساخت را براي بيمه ساختمان پرداخت مي‌كنند.معاون شهردار تهران، ممنوعيت استفاده از بتن دستي را از ديگر اقدامات انجام شده در زمينه ارتقاي كيفيت ساخت و ساز دانست و افزود: با ممنوعيت استفاده از بتن دستي، شركت‌هايي كه بتن آماده نيز توليد مي‌كنند نظارت مي‌شوند و در مكان‌هايي كه ماشين بتن نمي‌تواند وارد شود مهندس ناظر بايد براين موضوع نظارت كند.
به گفته وي تهيه زونكن كارگاهي كه همه اطلاعات مربوط به ساخت و ساز ساختمان در آن درج مي‌شود و به منزله شناسنامه ساختمان است‌، از ديگر اقدامات معاونت شهرسازي و معماري در راستاي افزايش كيفيت ساختمان‌هاست.

براساس اين گزارش، در جلسه ارتباط مستقيم معاونت شهرسازي و معماري با شهروندان در مركز نظارت همگاني 1888، به بيش از 60 درخواست حضوري و تلفني شهروندان پاسخ داده شد و بيشترين پيام‌ها مربوط به تخلفات ساختماني با محوريت پاركينگ، صدور پروانه، تغيير كاربري و ساخت‌و‌ساز غيرمجاز بوده است.

تاریخ درج: 19 مرداد 1388 ساعت 22:19 تاریخ تایید: 19 مرداد 1388 ساعت 22:51 تاریخ به روز رسانی: 19 مرداد 1388 ساعت 23:08
منبع: همشهری آنلاین
+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم مرداد ۱۳۸۸ساعت 9:40  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

2 جايگزين 300 در احداث كارخانه‌هاي توليد مسكن

بازدهي يك‌ساله از «تلاش براي صنعتي‌سازي مسكن» اعلام شد
2 جايگزين 300 در احداث كارخانه‌هاي توليد مسكن

گروه مسكن- تلاش‌هاي وزارت صنايع براي توليد صنعتي مسكن كه از اواخر سال گذشته روي آن تاكيد شده بود، با احداث 2 تا 3 كارخانه توليد قطعات پيش‌ساخته تا پايان سال نتيجه مي‌دهد.

سال گذشته، سخنگوي دولت از برنامه‌ريزي و تاكيد دولت براي ساخت 300 كارخانه صنعتي‌سازي مسكن تا پايان سال 88 خبر داد. اما مجري تحقق اين هدف‌گذاري روز گذشته با انتقاد از شيوه حمايت بانك‌ها، اعلام كرد: اگر همه چيز خوب پيش‌رود شايد تا پايان سال جاري 2 تا 3 كارخانه به بهره‌برداري برسد.
سيد حسن قلعه‌نويي، مديرعامل شركت مپسا دراين باره گفت: قرار بود دو هزار ميليارد تومان براي احداث كارخانه‌هاي توليد مسكن پيش‌ساخته، تسهيلات داده شود، اما تا الان از اين رقم، حدود 320‌ميليارد تومان مصوب شده كه پرداخت شود و با اين شيوه تامين مالي، خود به خود احداث اين كارخانه‌ها به تعويق مي‌افتد.
قلعه‌نويي با بيان اينكه تاكنون 24 شركت خصوصي براي احداث كارخانه توليد مسكن از مركز تحقيقات ساختمان و مسكن تاييديه اخذ كرده‌اند اظهار كرد: براي 16‌طرح از اين شركت‌ها قرار است 320‌ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته شود.
وي افزود: حجم سرمايه‌گذاري براي هر طرح حدود 15تا16‌ميليارد تومان است كه 70‌درصد اين سرمايه را تسهيلات بانكي اعطا خواهد شد.
صنعتي‌سازي 15‌درصد ارزان‌تر از سنتي‌سازي
مديرعامل شركت مديريت پروژه‌هاي ساختماني ايران گفت: ميزان صنعتي‌سازي ساختمان در كشور در حال حاضر تنها 2‌درصد است كه بايد اين ميزان تا پايان برنامه پنجم توسعه به 20‌درصد افزايش يابد.
وي افزود: براي افزايش سهم صنعتي‌سازي مسكن در كشور بايد بخش خصوصي كه خود توانايي تامين منابع مالي دارد حمايت معنوي شود، اما به هر حال بخش خصوصي تا زماني كه تسهيلات بانكي دريافت نكند اقدام به احداث كارخانه توليد مسكن نخواهد كرد.
قلعه‌نويي تاكيد كرد: ساخت مسكن به روش صنعتي باعث كاهش پرت مصالح ساختماني (كه در حال حاضر 7‌درصد است)، كاهش زمان ساخت و وزن ساختمان خواهد شد، بنابراين در كل در روش صنعتي‌سازي هزينه تمام شده مسكن 15‌درصد ارزان‌تر است.
مديرعامل مپسا تاكيد كرد: استفاده از قطعات‌ پيش‌ساخته براي ساخت مسكن، در صورتي هزينه ساخت را كاهش مي‌دهد كه ظرفيت ساخت واحدها حداقل 2‌هزار واحد باشد.

منبع: دنیای اقتصاد

+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم مرداد ۱۳۸۸ساعت 6:32  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

الزام استفاده از مجریان ساخت و ساز ماهر در ساختمان‌های بالاتر از ‪ ۳۰۰۰‬متر زیربنا

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با تاکید بر آموزش مجریان ساخت و ساز گفت: در فاز اول و از ابتدای مهرماه استفاده از مجریان ساخت و ساز آموزش دیده برای ساختمان‌های با زیربنای بیشتر از ‪ ۳۰۰۰‬ متر مربع الزامی می‌شود.

«هیربد معصومی» در جمع خبرنگاران افزود: این اقدام با توجه به ماده ‪ ۴‬قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین در راستای اجرایی کردن مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و با اعلام آمادگی سازمان فنی و حرفه‌ای انجام می‌شود.

وی افزود: با این اقدام همه عوامل مربوط به ساخت و ساز آموزش خواهند دید و در مرحله اول استفاده از کارگران، استادکاران و همچنین عوامل فنی ماهر دارای پروانه مهارت فنی، برای همه ساختمان‌های در دست احداث با زیر بنای ناخالص بیش از ‪ ۳۰۰۰‬متر مربع الزامی خواهد شد.

«معصومی» از اجرایی شدن این بخشنامه از ابتدای مهرماه خبر داد و گفت: با اجرایی شدن این بخشنامه، مهندسان ناظر موظف می‌شوند تا گزارش‌های لازم را در خصوص انجام وظایف و مسئولیت‌های مجری در به کارگیری کارگران، استادکاران و همچنین عوامل فنی ماهر دارای پروانه مهارت فنی به شهرداری‌‎های نواحی و دفاتر خدمات الکترونیک ارائه کنند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران خاطر نشان کرد: همچنین کارفرما و مجری ساختمان نیز مکلف می‌شوند تا اسناد و گزارش‌های مربوطه را در زونکن کارگاهی ثبت و ضبط کنند.

به گفته «معصومی»، این بخشنامه در حال حاضر به شهرداران مناطق‪ ۲۲‬گانه ابلاغ شده است و شهرداران نواحی موظف هستند تا بر اجرای آن نظارت کنند.

وی تصریح کرد: کارگران و عوامل ساخت و ساز نقش مهمی در ارتقای کیفیت ساختمان دارند و به همین دلیل آموزش و افزایش مهارت این افراد بسیار حائز اهمیت است.


منبع: مرکز عمران ایران (به نقل از ایرنا)

+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 9:54  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

نماي زيبا و مناسب؛ شرط صدور پايان كار ساختمان

 
ساخت‌وساز- گروه شهري:
صدور پايان‌كار، مشروط به ارائه نماي مناسب براي ساختمان شد.

به گفته مديركل معماري و ساختمان شهرداري تهران، از امسال مقرر شده است درصورتي كه نماي ساختمان با چارچوب‌هاي تعريف شده براي آن مطابقت نداشته باشد، پايان‌كار صادر نشود.

سيد صباح الدين متقي، ديروز در مراسم اختتاميه سومين دوره مسابقه معماري و طراحي تأكيد كرد: هويت يك كشور مسئله‌اي است كه مردم آن كشور به آن افتخار مي‌كنند و خوشبختانه در تهران و در دوره جديد مديريت شهري اين امر ملاك عمل قرار گرفته است.

متقي خاطر نشان كرد: متأسفانه در كشور و در زمينه معماري شاهد تكروي هستيم و اين امر موجب كاهش موفقيت در سطح كلان اين موضوع شده است.

مديركل معماري و ساختمان شهرداري تهران گفت: از امسال مقرر شده است درصورتي كه نماي ساختمان با چارچوب‌هاي تعريف شده براي آن مطابقت نداشته باشد، پايان كار صادر نشود.

همچنين در اين مراسم، غفراني، قائم مقام معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران نيز گفت: در تهران فضاي شهري داراي هويت نداريم و اين موضوع زندگي شهري را تهديد مي‌كند.

غفراني خاطر نشان كرد: دركمترجاي دنيا بنا‌هاي شهري به‌عنوان سرمايه‌هاي ماندگار به اين راحتي كه در كشور ما مشاهده مي‌شود، تخريب مي‌شوند. وي به همين دليل خواستار توجه ويژه مهندسان و متخصصان شهرسازي به فضاهاي شهري شد.

تاریخ درج: 14 مرداد 1388 ساعت 21:35 تاریخ تایید: 14 مرداد 1388 ساعت 22:57 تاریخ به روز رسانی: 14 مرداد 1388 ساعت 23:04
+ نوشته شده در  پنجشنبه پانزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 9:0  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

احداث ساختمان‌هاي بزرگ، فقط با مجريان ماهر

ابلاغ شهرداري؛ احداث ساختمان‌هاي بزرگ، فقط با مجريان ماهر
مسئولان- گروه شهري:
استفاده از مجريان ماهر در ساختمان‌هاي بيشتر از 3000‌متر مربع زيربنا اجباري شد

معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران با تاكيد بر آموزش مجريان ساخت و ساز گفت: در فاز اول و از ابتداي مهرماه، استفاده از مجريان ساخت و ساز آموزش ديده براي ساختمان‌هاي با زيربناي بيشتر از 3000 متر مربع الزامي مي‌شود.

هيربد معصومي، در گفت‌وگو با سما افزود: اين اقدام با توجه به ماده 4 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و همچنين در راستاي اجرايي كردن مبحث دوم مقررات ملي ساختمان و با اعلام آمادگي سازمان فني و حرفه‌اي انجام مي‌شود.

وي ادامه داد: با اين اقدام همه عوامل مربوط به ساخت و ساز آموزش خواهند ديد و در مرحله اول استفاده از كارگران، استادكاران و همچنين عوامل فني ماهر داراي پروانه مهارت فني، براي همه ساختمان‌هاي در دست احداث با زير بناي ناخالص بيش از 3 هزار متر مربع الزامي خواهد شد.

معصومي از اجرايي شدن اين بخشنامه از ابتداي مهرماه خبر داد و گفت: با اجرايي شدن اين بخشنامه، مهندسان ناظر، موظف مي‌شوند تا گزارش‌هاي لازم را درخصوص انجام وظايف و مسئوليت‌هاي مجري در به‌كارگيري كارگران، استادكاران و همچنين عوامل فني ماهر داراي پروانه مهارت فني به شهرداري‌هاي نواحي و دفاتر خدمات الكترونيك ارائه كنند.

معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران خاطرنشان كرد: همچنين كارفرما و مجري ساختمان نيز مكلف مي‌شوند تا اسناد و گزارش‌هاي مربوطه را در زونكن كارگاهي ثبت و ضبط كنند.

به گفته معصومي، اين بخشنامه در حال حاضر به شهرداران مناطق 22گانه ابلاغ شده است و شهرداران نواحي موظف هستند تا بر اجراي آن نظارت كنند.

وي تصريح كرد: كارگران و عوامل ساخت و ساز، نقش مهمي در ارتقاي كيفيت ساختمان دارند و به همين دليل آموزش و افزايش مهارت اين افراد بسيار حائز اهميت است.

تاریخ درج: 11 مرداد 1388 ساعت 22:53 تاریخ تایید: 11 مرداد 1388 ساعت 23:14 تاریخ به روز رسانی: 11 مرداد 1388 ساعت 23:25

 

منبع: همشهری

+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 10:18  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

صنعتی‌سازی مسکن گسترش می‌یابد

وزیر مسکن: صنعتی‌سازی مسکن گسترش می‌یابد 

 

 

خبرگزاری فارس: وزیر مسکن و شهرسازی گفت: ساخت یک میلیون واحد مسکونی پیش‌بینی شده به روش سنتی امکان‌پذیر نیست بنابراین سعی بر این است تا صنعتی‌سازی مسکن در کشور گسترش یابد. بیش از 50 فن‌آوری نوین در راستای صنعتی‌سازی مسکن هم در سازه و هم طراحی مورد تأیید قرار گرفته است.

 

 

 

محمد سعیدی‌کیا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت:‌ بیش از 50 فن‌آوری نوین در راستای صنعتی‌سازی مسکن هم در سازه و هم طراحی مورد تأیید قرار گرفته است.

سعیدی‌کیا گفت: تعداد صدور پروانه‌های ساختمانی در سال 87 نسبت به سال 86 حدود 2 درصد بیشتر است اما سیر نزولی آن از سال گذشته آغاز شده به طوریکه در فرودین‌ماه سال‌جاری نسبت به فرودین‌ماه سال گذشته 45 درصد کاهش نشان می‌دهد.

وی افزود: ورود سرمایه به بخش مسکن و ساخت و ساز توسط افراد واجد شرایط و حرفه‌ای با هم تفاوت دارد بنابراین باید اذعان کنیم که از سرمایه‌گذاری در بخش مسکن استقبال می‌کنیم اما از ساخت‌وساز غیر حرفه‌ای‌ها جلوگیری می‌کنیم.

سیعدی‌کیا در ادامه تأکید کرد: چنانچه فردی سرمایه خود را وارد بخش مسکن کند و با یک غیر حرفه‌ای شریک شود از ادامه کار آنها برای ساخت‌وساز جلوگیری خواهد شد.

 

*لایحه بیمه کیفیت ساختمان بازنگری می‌شود

 

وزیر مسکن و شهرسازی در خصوص نظارت بر ساخت و سازها گفت:‌نظارت بر ساخت‌وسازها طی سالهای اخیر بدلیل حضور به موقع سازمان نظام مهندسی افزایش یافته و بهتر شده است و در این راستا لایحه بیمه کیفیت ساختمانها که قبلاً تدوین شده بود قرار است بازنگری مجدد شده و دوباره به مجلس ارائه شود.

وی ادامه داد: براساس این لایحه سازنده مسکن مکلف می‌شود که مسئولیت خود را نزد یک شرکت بیمه، بیمه کند.

 

*ساخت یک میلیون واحد مسکونی به شیوه سنتی امکان‌پذیر نیست

 

وزیر مسکن و شهرسازی در خصوص کیفیت ساخت‌وساز و صنعتی‌سازی گفت: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن طی دو سال گذشته روش‌های مناسب ساخت صنعتی مسکن را آغاز کرده است.

وی افزود: ساخت یک میلیون واحد مسکونی پیش‌بینی شده به روش سنتی امکان‌پذیر نیست بنابراین سعی بر این است تا صنعتی‌سازی مسکن در کشور گسترش یابد.

وزیر مسکن و شهرسازی ادامه داد: بیش از 50 فن‌آوری نوین در راستای صنعتی‌سازی مسکن هم در سازه و هم طراحی مورد تأیید قرار گرفته است.

 

   منبع: شرکت سرمایه گذاری مسکن

 

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 10:58  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

هشدار شهرداري به مالكان ساختمان‌هاي نيمه‌كاره

هشدار شهرداري به مالكان ساختمان‌هاي نيمه‌كاره

قائم‌مقام معاونت شهرسازي: آمار پروانه‌های ساختمانی از رکود مسکن خبر می‌دهد
گروه مسکن- سحر باباخانی: تهران مدتي است تحت تاثير اسكلت‌هاي فلزي زنگ‌زده و زمين‌هاي گودبرداري‌شده، ميلياردها تومان سرمايه‌گذاري ساختماني را بدون استفاده در خود حبس كرده است.


در بسياري از محله‌هاي تهران از جمله حوالي ونك، شهرك غرب، سعادت‌آباد، ميدان سرو و... ساختمان‌هايي ديده مي‌شود كه مراحل ساخت آنها سال‌هاست در حد اسكلت باقي مانده و هيچ پيشرفتي در آن مشاهده نمي‌شود. همچنين تعداد زيادي زمين گودبرداري شده در تهران وجود دارد، به دليل آنكه مالك آن را نيمه‌كاره رها كرده، علف در آنها سبز شده است. اين درحالي است كه به اعتقاد كارشناسان استفاده از اين زمين‌ها و ساختمان‌ها مي‌تواند تا حدي مشكل كمبود مسكن در تهران را مرتفع كند. به همين خاطر شهرداري تهران براي تعيين تكليف چنين سازه‌هايي مهلت تعيين كرده است.
سعید غفرانی، قائم‌مقام معاونت شهرسازی در توضیح چگونگی نظارت این سازمان بر روند ساخت‌وساز این ساختمان‌ها به دنیای اقتصاد گفت: طبق قانون مصوب شهرداری، کلیه بناهای نیمه‌کاره‌اي كه تکمیل آنها بدون دلیل خاصی به تعویق افتاده، توسط شهرداری ایمن‌سازی شده و مالک آن سازه موظف است هزینه این عملیات را به شهرداری پرداخت کند.
غفرانی همچنین درباره آمار کاهش یا افزایش صدور پروانه عدد مشخصی اعلام نکرد، ولی از کاهش صدور پروانه‌ها خبر داد و گفت: شرایط رکود اقتصاد جهانی ایران را نیز تحت تاثیر قرار داده و عوامل تقاضای مسکن کاهش پیدا کرده که این مساله خود از رکود مسکن خبر مي‌دهد. وی در ادامه اظهار امیدواری کرد: با ارائه تسهیلاتی چون سرعت بخشیدن به صدور مجوزها و تخفیف عوارض توسط شهرداری (که در حال حاضر در این زمینه همکاری خوبی با شهروندان صورت مي‌گیرد) این تاثیرات به حداقل برسد.
آمار تخلفات از مبحث 19 ساختمان
قائم‌مقام معاونت شهرسازی در پاسخ به این سوال که تدابیر این معاونت برای توجه هر چه بیشتر به مبحث 19 (رعایت مقررات ملی ساختمان) چیست، توضیح داد: رعایت این مبحث برای کلیه شهروندان ضروری است، هرچند که آمار تخلفاتی در این زمینه دیده مي‌شود و باید به این نکته نیز توجه کرد که زمان طولانی از اجرای این مبحث نمي‌گذرد و با توجه به حجم کار، سنگین به نظر مي‌رسد.غفرانی در ادامه از مسوولین شهری درخواست کرد که در حوزه نظارت و ضمانت اجرایی این مبحث همکاری بیشتری با این معاونت داشته باشند.
تاخیر در ابلاغ طرح جامع تهران
قرار بود طرح جامع تفصيلي تهران از امسال اجرا شود، ولی با تغییراتی اجرای آن به تاخیر افتاد. قائم‌مقام معاونت شهرسازی دلیل این تاخیر را طی کردن مراحل قانونی دانست و یادآور شد: این طرح برای مناطق 22‌گانه تعریف شده و طبق کمیسیون ماده5 این طرح تصویب شده و قابل اجرا است. وی همچنین از اجرای طرح تفصيلي در 6 ماه دوم سال‌جاری خبر داد.
شکایت مراجعین از دفاتر خدمات الکترونیک
از زمانی که صدور مجوز و پایان‌کار به دفاتر خدمات الکترونیک سپرده شده این روند با تاخیر و شکایت مراجعین به دلیل کندی کار همراه است. غفرانی این مشکل را در شروع کار امری عادی ارزیابی کرد و گفت: از زمانی که این خدمات را به بخش خصوصی واگذار کردیم، نتایج خوبی گرفتیم، ولی باید برای حل مشکلات اینچنینی به این دفاتر فرصت داد.
در ضمن افرادی که مراحل ابتدایی کار خود را در شهرداری انجام داده‌اند، مي‌توانند در همین سازمان آن را به پایان برسانند و لازم نیست به دفاتر خدمات الکترونیک مراجعه کنند.
در پایان لازم به ذکر است که قائم‌مقام معاونت شهرسازی در غیاب هیربد معصومي‌ در برنامه 1888 پاسخگوی سوالات خبرنگاران بود.

منبع:دنیای اقتصاد

+ نوشته شده در  سه شنبه ششم مرداد ۱۳۸۸ساعت 23:55  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

تنها 10 درصد ساخت و سازها در کشور استاندارد است

تنها 10 درصد ساخت و سازها در کشور استاندارد است
ساخت‌وساز- همشهري آنلاين:
رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: فقط 10 درصد ساخت و سازها در كشور طبق استاندارد است.

به گزارش مهر، سید محمدغرضی در پنجمین جلسه استانی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور اظهارداشت: متاسفانه بی‌توجهی به نظارت فنی و استفاده از مصالح غیراستاندارد موجب شده است مهندسی مناسبی در شهرها نداشته باشیم و مردم دچار مشکل شوند.

غرضی افزود: متاسفانه نبود مقررات شهرسازی و عدم شکل گیری هندسی کار در ساخت و سازهاهزینه طرحهای عمرانی و ساختمان سازی را افزایش داده و شهرداریها نیز به دلیل آنکه درآمدشان تحت الشعاع قرار نگیرد زیر بار مقررات  فنی نمی‌روند.

رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور یادآور شد: در حال حاضر فقط 10 درصد ساخت و سازها در کشور به صورت استاندارد انجام می‌شود که باید ضمن جدی گرفتن فعالیت مهندسان ناظر بر اینگونه فعالیتها نظارت بیشتری کرد.

وی اظهارداشت: در حال حاضر 250 هزار نفر عضوسازمان نظام مهندسی کشورند که 120 هزار نفرآنان دارای پروانه هستند و در طول 10 سال آینده این تعداد به 500 هزار نفر افزایش خواهد یافت.

غرضی اضافه کرد: سازمان نظام مهندسی پتانسیل بسیار خوبی برای کیفی سازی ساخت و ساز در کشور و ارائه الگوی مهندسی شهری دارد که اگرجدی گرفته شود و تعامل دستگاههای ذیربط با این مجموعه بیشتر شود می‌تواند به شکل گیری معماری شهری و کیفی سازی ساخت و ساز کمک کند.

غرضی در خصوص برخورد با ناظران متخلف نیز تصریح کرد: سازمان نظام مهندسی در برخورد با متخلفان جدی است و در صورت رسیدن گزارش با افراد خاطی ازطریق مراجع تعیین شده برخورد خواهد شد.

تاریخ درج: 23 اردیبهشت 1388 ساعت 17:05 تاریخ تایید: 23 اردیبهشت 1388 ساعت 17:16 تاریخ به روز رسانی: 23 اردیبهشت 1388 ساعت 17:17
+ نوشته شده در  چهارشنبه سی و یکم تیر ۱۳۸۸ساعت 11:15  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

عمر مفید ساختمان در ایران یک هشتم دنیاست

رئیس شورای نظام مهندسی کشور گفت: در حال حاضر عمر مفید ساختمانهای ایران یک هشتم ساختمانهای دنیاست.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمد غرضی، صبح پنج شنبه در دیدار اعضای شورای مرکزی نظام مهندسی کشور با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد اظهار داشت: در حال حاضر عمر ساختمانها در کشور ما بین 25 تا 35 سال است در حالیکه در دنیا عمر ساختمانها بین 200 تا 300 سال است.

وی با اشاره به وضعیت نامطلوب ساخت و ساز در سراسر کشور خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم با رعایت اصول ایمنی وضعیت بهتری را برای ساختمانهای کشورمان رقم بزنیم.

عرضی با اشاره به تعداد اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی در سراسر کشور بیان داشت: هم ‌اکنون 200 هزار نفر در سطح کشور عضو نظام مهندسی هستند و با توجه به رشد آمار فارغ‌ التحصیلان دانشگاهی این رشته، در 10 سال آینده این تعداد به 500 هزار نفر افزایش خواهد یافت.

مسئولان رعایت کیفیت در ساخت و سازها را مورد توجه قرار دهند

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد نیز در این دیدار اظهار داشت: مسئولان باید برای حفظ جان مردم همواره رعایت کیفیت در ساخت و سازها را مورد توجه قرار دهند.

حجت ‌الاسلام محمدعلی صدوقی با اشاره به اینکه در اسلام تاکید زیادی بر انجام کار درست و توجه به کیفیت کار شده است،‌ اظهار داشت: باید در زمینه حفظ امنیت زندگی مردم، همان‌ گونه که اسلام سفارش کرده است،‌ توجه کافی داشته باشیم.

وی افزود: با وجود اینکه کشور ما از کشورهای حادثه خیز دنیاست، اما به بحث ساخت و ساز توجهی نشده و عده ‌ای از مسئولان و برنامه ‌ریزان این مهم را مورد توجه قرار نمی ‌دهند.

صدوقی، نظارت دقیق بر ساخت و ساز، استاندارد بودن مصالح ساختمانی و اجرا و توجه به رعایت کیفیت در ساخت و سازها را ضروری خواند و خاطرنشان کرد: در این صورت است که این اقدامات اثرگذار خواهد بود و سرپناهی با رعایت کامل اصول ایمنی خواهیم داشت.

وی با اشاره به لزوم همراهی ایمان با تعهد و تخصص در امر ساخت و ساز و نظارت بر آن، عنوان کرد: چه بسیار بناهایی که در شهر یزد از گذشتگان ما به یادگار مانده و هنوز هم پابرجاست زیرا در ساخت آن ایمان با تعهد و تخصص همراه بوده است.

نماینده ولی فقیه در استان یزد تاکید کرد: همه مسئولان ومردم باید دست به دست هم دهند تا کشوری امن و آباد داشته باشیم و همگی از مواهب آن بهره‌ مند شویم.

منبع:پیشگامان عصر عمران اصفهان

+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام تیر ۱۳۸۸ساعت 19:43  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

پروانه‌های ساختمانی منبع اصلی تامین درآمد شهرداری تهران

 

مدیرکل اموال و تشخیص وصول درآمدهای شهرداری تهران گفت: بیشترین درآمد شهرداری تهران از محل صدور پروانه ساختمانی تامین می‌شود.

 

«سید مناف هاشمی» در نشستی خبری افزود: اگر چه تا 80 درصد درآمد شهرداری تهران با صدورپروانه‌های ساختمانی تامین می‌شود اما صدور پروانه‌های ساخت و ساز در سه ماه گذشته 50 درصد کاهش داشته است.

 

وی با اشاره به اینکه صدور پروانه‌های ساختمانی در شش ماهه دوم سال گذشته نیز کاهش قابل توجه داشته است گفت‌: با اینکه نسبت به سال گذشته با 14 درصد کاهش درآمد مواجه بوده‌ایم اما، در سه ماه اخیر 20 جهش بودجه داشته‌ایم.

 

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اعلام این خبر که 94 درصد درآمدهای نقدی و غیرنقدی سال گذشته شهرداری تهران بدون محاسبه سه ماهه اول امسال محقق شد، گفت: به رغم کاهش درآمد نسبی از محل صدور پروانه‌های ساختمانی، درپی تاکید شهردار تهران هیچ پروانه‌ ساخت و سازی خارج از ضوابط و هیچ ملکی خارج از کاربری خود ساخته نمی‌شود .

 

«هاشمی» درباره اهمیت پرداخت مطالبات دولت به شهرداری‌ها در شرایط فعلی بازار مسکن، تاکید کرد: با کمک مصوبه مجلس شورای اسلامی 1000 میلیارد ریال اعتبار سال گذشته برای پرداخت مطالبات شهرداری‌های کشور از دولت پیش‌بینی شد که 800 میلیارد ریال آن پرداخت شد و سهم تهران از این مبلغ 130 میلیارد ریال بود.

 

«هاشمی» با بیان این که بسیاری از کدهای درآمدی شهرداری‌ها را شهرداری تهران اخذ نمی‌‌کند؛ افزود: البته برخی از کدها از طریق قانون مالیات بر ارزش افزوده اخذ می‌شود.

 

مدیرکل اموال و تشخیص وصول درآمدهای شهرداری گفت: درآمد شهرداری تهران از محل عوارض نوسازی در سه سال گذشته 240 تا 250 میلیارد ریال بود، اما امسال پیش‌بینی می‌شود، 2000 میلیارد ریال از این محل، درآمد حاصل شود.

 

مدیر کل املاک و تشخیص وصول درآمد شهرداری تهران با بیان اینکه شهرداری تهران درپی جایگزینی درآمدهای پایدار به جای درآمدهای ناپایدار است گفت: همواره برای دعوت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و مشارکت مردم تاکید کرده‌ایم و بر همین اساس هم وامی از چین دریافت شد، که کمک زیادی به شهرداری تهران شد.

 

وی همچنین از برگزاری دومین همایش مالی در روزهای 24 و 25 تیر امسال خبر داد و گفت: در این همایش بیش از 100 مقاله با محورهای تمرکززدایی در مناسبات مالی، مدیریت مالی و کاهش هزینه‌ها، نظام اخذ بهای خدمات شهری و دسترسی شهرداری تهران به بازارهای مالی ارائه می‌شود.

 

وی افزود : موضوع بحران مالی اخیر در جهان نیز در این همایش بررسی می‌شود.

 

 منبع:

مركز عمران ايران

 (به نقل از واحد مرکزی خبر) 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم تیر ۱۳۸۸ساعت 20:12  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

دانلود كتاب هاي مهندسي

دانلود كتاب هاي مهندسي

کتاب و جزوات لاتین 
   آب و سازه های هیدرولیکی 
  مهندسی محیط زیست 
  مهندسی ترافیک 
  مهندسی خاک و پی 
  مهندسی راه 
  مهندسی زلزله 
  مهندسی سازه 
  متفرقه 
  مدیریت پروژه و ساخت 
  نقشه برداری 
  کتابهای معماری 
  آموزش نرم افزار 
  جزوه اجزای محدود 
  سازه های دریایی

 

کارشناسی ارشد

در این قسمت میتوانید کتب و جزوات مربوط به رشته های مختلف

 کارشناسی ارشد عمران را دریافت نمایید
  الاستیسیته و پلاستیسیته

 

متفرقه

 در این قسمت کتابها و جزوات متفرقه ای که به نوعی به

کار مهندسان عمران می آید و در شاخه های دیگر نمی گنجد قرار داده شده است

 

مطالب عمومی مهندسی عمران

کتابها و جزوات عمومی مفید مورد نیاز برای مهندسان و دانشجویان

 رشته عمران در این شاخه قرار میگیرد

 

کارشناسی 

 در این قسمت میتوانید کتاب و جزوات مرتبط با

 دوره کارشناسی عمران را دانلود نمایید
  مکانیک سیالات 
  آزمایشگاه مکانیک خاک 
  حل مسایل دینامیک مریام 
  سرفصل دروس رشته های مختلف 
  طراحی سازه های فولادی 1

آموزش نرم افزار 

 در این قسمت میتوانید کتابها و جزوات آموزشی نرم افزارهای مختلف

 مرتبط با مهندسی عمران را دانلود نمایید

آیین نامه ها 

در این قسمت میتوانید آیین نامه های مختلف مرتبط

 با ساخت وساز ایرانی و معتبر خارجی را دانلود نمایید

منبع:ايران سازه

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هشتم تیر ۱۳۸۸ساعت 20:10  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

دریافت و دانلود فایل های مهندسی

دریافت و دانلود فایل های مهندسی

مقالات

در این شاخه میتوانید مقالات مختلف سایت را مشاهده نمایید
   نرم افزار های مهندسی عمران 

  مهندسی زلزله
  متفرقه
  تکنولوژی بتن
  سازه های فولادی  

مولتی مدیا

در این قسمت میتوانید انواع فایلهای صوتی و تصویری آموزشی رشته مهندسی عمران را دانلود نمایید
  powerpoint  
  فلش  
  فیلم  
  متفرقه 
  عکس 

نقشه های اتوکد 

 در این بخش میتوانید انواع نقشه های سازه و معماری، تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی رسم شده با اتوکد را دانلود نمایید
  موارد دیگر 
  نقشه معماری 
  نقشه های سازه و معماری  
  نقشه ساختمانهای یک دانشگاه 
  نقشه سازه  
  جزییات سازه و معماری

نمونه سوالات 
  متفرقه  
  کارشناسی  
  کارشناسی ارشد  
  آزمونها  

نشریات و بخشنامه ها 

 در این بخش میتوان نشریات و بخشنامه های سازمان مدیریت را دانلود نمود
  فهرست بها 
  نشریات  
  بخشنامه ها  

کتاب و جزوه 

 در این قسمت میتوانید کتاب جزوات آموزشی مرتبط با رشته عمران را دانلود نمایید
  متفرقه  
  مطالب عمومی مهندسی عمران  
  کارشناسی  
  کارشناسی ارشد  

کتاب و جزوات لاتین  
  آموزش نرم افزار  
  آیین نامه ها 

پایان نامه ها و سمینارها 

 در این قسمت میتوانید به اطلاعات مفیدی در زمینه پایان نامه ها و سمینارهای کارشناسی ارشد و دکترا دسترسی پیدا کنید
  مهندسی آب 
  مهندسی زلزله 
  خاک و پی  
  سازه  
  سازه های هیدرولیکی  

پروژه های دانشجویی  
  فولاد  
  کارآموزی  
  کارشناسی ارشد  
  گزارشهای آزمایشگاه  
  پروژه هاي متره  
  بقیه دروس کارشناسی  
  بارگذاري 
  بتن  
  راه 

دریافت نرم افزار 

 در این قسمت میتوانید نرم افزار های مختلف مهندسی و فایلهای مرتبط با آن را دریافت نمایید
  مهندسی محیط زیست  
  مهندسی ترافیک 
  متفرقه 
  مدیریت پروژه و ساخت  
  معماری  
  نقشه برداری  
  آب  
  خاک و پی  
  راه  
  زلزله  
  سازه  
  سازه های هیدرولیکی  

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هشتم تیر ۱۳۸۸ساعت 8:23  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

مجموعه مقالات اولين كنفرانس ملي مهندسي نرم افزار ايران

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هشتم تیر ۱۳۸۸ساعت 7:8  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

دستور العمل ایمنی برای مسافرت های تابستانی

 

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران در خصوص سفرهای تابستانی شهروندان ، توصیه هایی را برای آنان اعلام کرده است.  

به گزارش روابط عمومی ، با شروع فصل تابستان و افزایش دما در شهرهای مختلف کشورمان مسافرت های تابستانی و رفتن به مناطق خوش آب و هوا نیز آغاز می شود هرچند رعایت اصول ایمنی در همه موارد زندگی ضروری است اما برای اینکه مسافرت های تابستانی همراه با آرامش خاطر انجام شود ، سازمان آتش نشانی تهران توصیه های زیر را برای شهروندان اعلام کرده است.

1- دستورالعملهای ایمنی هنگام خارج شدن از منزل :

آشپز خانه می تواند مرکز بروز خطرات در خانه باشد، هنگام ترک منزل به منظور مسافرت در مورد وسایل برقی و گازی دقت کافی داشته باشید و مطمئن شوید که وسایل برقیغیر ضروری از مدار خارج و شیر گاز همه وسایل گازسوز بسته باشد.

بستن شیرفلکه آب سرد و گرم ساختمان هنگام خروج از منزل به قصد مسافرت الزامی است.

هنگام انجام سفرهای کوتاه ، کودکان را در خانه تنها نگذارید.

در زمانی که شرایط آب و هوایی برای سفر مناسب و پایدار نیست از مسافرت خودداری کنید.

مواد غذایی فاسد شدنی را درحد امکان در مقصد تهیه کنید نه در مبدأ.

چنانچه منزل شما مجهز به سیستم دزدگیر و یا آژیر است قبل از مسافرت آنها را کنترل کنید و از درست عمل کردن آنها مطمئن شوید.

خواب آلودگی یکی از علل حوادث رانندگی در جاده ها است ، بنابر این شب قبل از مسافرت استراحت کافی الزامی است.

کلید منزل را در اختیار افراد غیر مطمئن قرار ندهید و در صورت مفقود شدن کلید ، قفل درب اصلی را تعویض کنید.

یکی از افراد مورد اطمینان خود را در زمان نبود خودتان مسئول حفاظت و رسیدگی به منزل کنید.

پیش از حرکت از سلامت خودرو مطمئن شوید و از مسافرت با خودروی معیوب پرهیز کنید همچنین لوازم مورد نیازاولیه وضروری مثل ظروف آب و روغن ،زاپاس سالم ،علامت احتیاط،جعبه کمک های اولیه،تسمه پروانه،شمع،پلاتین و ... را به همراه داشته باشید.

هنگام مسافرت و رانندگی از پاک کردن چراغ ها وشیشه های عقب و جلوی خودرو غفلت نکنید.

هنگام مسافرت حتماً یک دستگاه خاموش کننده دستی به همراه داشته باشید تا در صورت بروز آتش سوزی در خودرو از آن استفاده کنید.

شماره تلفن های ضروری را به همراه داشته باشید.

2- دستورالعملهای ایمنی هنگام سفر :

هنگام رانندگی اگر احساس کردید که خواب و خستگی بر شما چیره می شود ، در محلی امن توقف کنید ، چراغ‌های خطر خودرو را روشن کنید و به استراحت بپردازید.

همواره در جعبه کمک های اولیه ، یک سری کیت مخصوص مارگزیدگی داشته باشید و در صورت مارگزیدگی نوع و شکل ظاهری مار را به خاطر بسپارید زیرا شناسایی نوع مار در درمان مارگزیدگی بسیار مهم است.

هنگام مسافرت ورانندگی درشب  مایعاتی نظیر قهوه و چای که انسان را پر انرژی و شاداب تر می کنند بنوشید.

هنگام رانندگی در آزاد راه ها نکات ذیل را به خاطر داشته باشید:

پس از قرار گرفتن در خط عبور آزاد راه با توجه به سرعت های مجاز و مشخصات وسیله نقلیه خود ( تندرو - کندرو ) در خط تعین شده حرکت کنید.

هنگام تغییر مسیر با حفظ فاصله و احتیاط کامل از چراغ راهنما استفاده کنید.

قبل از حرکت به سرنشینان خودرو گوشزد کنید هنگام حرکت خودرو از بیرون قرار دادن دست و سر خوداز پنجره خودداری کنند.

سرنشینان خودرو حتماً از کمربند ایمنی استفاده کنند و به کودکان خود ضرورت استفاده از کمربند ایمنی را آموزش دهید.

از نور بالا فقط در مواقع ضروری استفاده کنید.

هنگام رانندگی از صحبت کردن با تلفن همراه و یا با سایر سرنشینان حتی المقدور پرهیز کنید.

جاده همیشه تسلیم راننده با احتیاط است و راه باز وسوسه انگیز است پس با سرعت مجاز رانندگی کنید.

در کنار آزاد راه ها توقف نکنید ، با کمی حوصله به نزدیک ترین پارکینگ خواهید رسید، درصورت ضرورت خودرو خود را به شانه خاکی هدایت کنید.

پرتاب ته سیگار از پنجره خودرو باعث بروز آتش سوزی در اماکن طبیعی و گردشگری است.

از مسافرت با وانت خودداری کنید.

برای حفظ سلامتی خود و خانواده همیشه در سفر از غذای سبک، سالم و بهداشتی استفاده کنید.

از پرتاب کردن شیشه نوشابه و شیشه های قطور که مثل عدسی عمل می کنند در محیط های طبیعی خودداری کنید زیرا درصد بالایی از آتش سوزی های جنگل ازاین جا آغاز می شوند.

در مسافرت هنگام نیاز به وسایل گرمازا حتی المقدور ازروشن کردن اجاق صحرایی بپرهیزید.

در صورت روشن کردن اجاق صحرایی هنگام ترک محل آتش را با ریختن آب کافی خاموش کنید.

در جنگل ها و بوستان ها از پرتاب کردن ته سیگار خودداری کنید.

در طول مسافرت از بازی کردن کودکان در جاده ، کنار پرتگاه ها و حاشیه رودخانه ها جلوگیری کنید.

در صورت استفاده از چادر برای استراحت دور تا دور چادر نمک بپاشید تا از گزند جانوران موذی در امان بمانید.

قبل از بازی ،بار و بنه اطراف خود را بازرسی و کنترل کند.(از نظر حفر چاه ، گودال ، خطرات بالقوه و ... ).

سعی شود کنار مسیر خودروها ، سیلاب پرتگاه، کنار رودخانه ها و مکان هایی که احتمال ریزش وجود دارد اطراق نکنید.

3- دستورالعملهای ایمنی در مقصد :

ورود خود را به مقصد به بستگان اطلاع دهید.

همواره کارت شناسایی ، شماره تلفن و آدرس محل اقامت را همراه خود به ویژه همراه کودکان و سالمندان داشته‌باشید.

 پیوسته مراقب کودکان خود باشید تا از دسترس شما دور نشوند.

 به منظور آشنایی با محل اقامت خود اطلاعات راهنمای شهری را از مبادی ذیربط به ویژه سازمان ایرانگردی و جهانگردی تهیه کنید.

 مکانی را برای اسکان انتخاب کنید که از ایمنی لازم برخوردار باشد.

 در صورت استفاده از وسایل گرمایشی و پخت غذا، از سلامت وسایل و نشت نکردن گاز و تهویه مناسب محل اسکان اطمینان حاصل کنید.

در سفر مراقب پول و اشیای قیمتی خود باشید، حتی المقدور سعی کنید از همراه داشتن پول زیاد و زیورآلات گرانبها خودداری و در صورت نیاز آن را به صندوق امانات بسپارید.

در لحظات اولیه ورود به محل اسکان ، وسایل ایمنی و راه های خروج را به خاطر بسپارید تا در زمان نیاز سریعتر اقدام کنید.

منبع:شهرداری تهران

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم تیر ۱۳۸۸ساعت 18:48  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

آنچه باید در ساختن خانه ها بدانیم

آنچه باید در ساختن خانه ها بدانیممقاومت هر سازه در برابر زلزله به دو عامل اساسي بستگي دارد: يكي نوع ساخت سازه و به كارگيري اصول و قوانين مهندسي در طراحي و اجراي آن و ديگري بزرگي و قدرت زلزله

در سالهاي اخير از طريق رسانه هاي گروهي هر چند وقت يك بار خبري در مورد روش هاي ابداعي مهندسان سازه براي مقاوم سازي ساختمان ها يا ساخت سازه هاي مقاوم در برابر زلزله شنيده مي شود؛ شيوه هايي مثل قرار دادن ساختمان روي بلوك هاي لغزشي، حفر كانال هاي بسيار بزرگ در اطراف فونداسيون ها (پي ها)، معلق كردن ساختمان از زنجير(!)، آويزان كردن پاندول هاي بزرگ از سقف و.... نكته قابل تامل در مورد اين راهكارها، تقريبا غير عملي بودن آنها با توجه به وضعيت ساخت وساز در كشوري مثل ايران آنهم در مقياس وسيع است. البته نه تنها در ايران بلكه در اكثر كشورها اين كار تا حدود زيادي نشدني است و اگر هم قابليت اجرايي داشته باشند بسيار هزينه بر بوده، براي تمام ساختمان ها قابليت اجرايي ندارند. در كنار اين روش ها، كارهايي مثل استفاده از جدا سازها، ميرا كننده ها و جذب كننده هاي انرژي (قرار دادن فنرهاي پلاستيكي ويژه يك يا چند لايه در پي ساختمان) براي كاهش خسارات و تلفات، عملي تر به نظر مي رسد.

با توجه به توضيحات فوق، در حال حاضر بهترين راه حل يافتن شيوه هايي براي بهبود روند ساختمان سازي كنوني است. يعني با تغييراتي چند در روش هاي اجرايي و صد البته با انجام كارها بر اساس ضوابط و آئين نامه ها از ابتدا تا اتمام كار اجرايي پروژه ها، مي توان به نتايج بسيار بهتري دست يافت.

مقاومت هر سازه در برابر زلزله به دو عامل اساسي بستگي دارد: يكي نوع ساخت سازه و به كارگيري اصول و قوانين

مهندسي در طراحي و اجراي آن و ديگري بزرگي و قدرت زلزله.

نوع، كميت و كيفيت مصالح

از اين ديدگاه ساختمان ها به طور كلي به چهار دسته ساختمان هاي فولادي، بتني، ساختمان هاي با مصالح بنايي (آجري) و ساختمان هاي چوبي تقسيم مي شوند. با توجه به كاربرد بيشتر و به روز بودن ساخت سازه هاي بتني و فولادي در عصر حاضر، قوانين موجود در زمينه ساخت اين دو نوع سازه را بيشتر مورد بحث و بررسي قرار مي دهيم. سازه هاي بتني و فولادي اگر براساس اصول مهندسي و ضوابط و آئين نامه هاي اجرايي موجود ساخته شوند، تفاوت آنچناني از نظر مقاومتي با هم ندارند. با يادآوري اين نكته كه، فولاد در برابر حرارت و مواد شيميايي نسبت به بتن مقاومت كمتري دارد (آتش سوزي و ذوب شدن، زنگ زدگي، پوسيدگي و...). در زلزله هر چه اعضاي سازه شكل پذيرتر و انعطاف پذيرتر باشند، خسارات مالي و جاني وارده كمتر خواهدبود. براي اين كار بهتر است از فولاد كم كربن، جوش پذير و داراي شكل پذيري بالا استفاده شود. البته صرفا فولادي بودن يك سازه تضميني بر مقاومت آن در برابر زمين لرزه نيست. به عنوان مثال برج 20 طبقه

Pinot Suarez كه يك برج فولادي بود در زلزله سال 1985 مكزيكوسيتي، كاملا فرو ريخت. بنابراين مقاومت بالاي سازه هاي فولادي مستلزم اجراي اتصالات و جوش ها و ساير مولفه هاي اجرايي آنها، به طور كاملا علمي و فني و بر اساس آئين نامه هاي ملي و بين المللي موجود است.

باد بندها

در ساختمان هاي فولادي، بادبندها بعد از تير و ستون و در موقع زلزله و باد حتي مي توان گفت بيش از آنها داراي اهميتند و عامل بسيار مهمي براي مقاومت در برابر زلزله و بارهاي جانبي ديگرهستند. انواع باد بندهاي هم مركز و خارج از مركز، به اشكال مختلف vو v معكوس و ضربدري (X) مورد استفاده قرار مي گيرند. بادبندهاي X براي مقابله با باد كاربردي ترند تا در برابر زلزله و در برابر بارهاي متناوب از شكل پذيري كمتري برخوردارند، زيرا كه در اين نوع بادبندها در هنگام وارد شدن نيروهاي جانبي، همواره يك عضو مورب آن در كشش و ديگري در فشار است و اين باعث شكست آني يا اصطلاحا شكست ترد مي شود . طراحي و اجراي بادبندها بايد با نهايت دقت و بر اساس اصول و قوانين مهندسي خصوصا در مورد محل قرارگيري خود بادبندها، نوع و اندازه پروفيل مصرفي، مقدار و نوع و طول جوش ها، نوع درز جوش و... صورت گيرد.

تير و ستون هاي بتني

بتن مسلح بتني است كه در آن براي مقاومت و شكل پذيري بيشتر در قديم از مواد و اليافي طبيعي مثل موي اسب، بز و در عصر حاضر از فولاد (اكثرا ميلگرد يا سيم هاي ضخيم و...) يا از الياف مصنوعي استفاده مي شود. در اجراي اين نوع اعضا رعايت نكات زير الزامي است:

بكار بردن ميزان آرماتور در حد مورد نياز طبق نقشه نه بيشتر و نه كمتر، فاصله گذاري مناسب بين آرماتورها، عدم استفاده از ميلگردها و مسلح كننده هاي زنگ زده و آغشته با گرد و خاك يا هر ماده ديگر، برس كشيدن آرماتورها قبل از بتن ريزي و تميز كردن آنها، استفاده از بتن با عيار (مثلا بتن با عيار 350 يعني بتني كه در هر متر مكعب آن كه در حدود 4/2 تن وزن دارد ميزان سيمان مصرفي 350 كيلوگرم است) سيمان خواسته شده طبق نقشه اجرايي، رعايت زمانبندي بتن ريزي، استفاده از سيمان با تيپ بندي متناسب با شرايط محيطي محل احداث سازه و نيز متناسب بامقاومت خواسته شده، استفاده از سنگدانه ها (شن و ماسه )با دانه بندي مناسب و درصد اختلاط صحيح و نهايتا استفاده از آب مناسب بتن ريزي. زيرا هر آبي كه املاح آن از حد طبيعي بيشتر يا كمتر باشد براي بتن ريزي مناسب نيست و بتن ساخته شده با آن مقاومت مطلوب را نخواهد داشت. بهترين آب براي ساخت بتن، آب آشاميدني و قابل شرب است.

يك بتن ايده آل

بتن مصالحي است متشكل از سنگدانه (شن وماسه حدودا 70 درصد) و مابقي آب و سيمان است. بتن بعد از 28 روز به حدود 90 درصد از مقاومت نهايي خود

مي رسد و هر آن به مقاومت آن افزوده مي شود تا به مقاومت كامل خود برسد.

براي دستيابي به يك بتن ايده آل بايد نسبت آب به سيمان مناسب بوده، دانه بندي استاندارد و مقاومت و سختي كافي سنگدانه ها (شن وماسه) و مخلوط كردن آنها با نسبت هاي تعيين شده نيز بايد بر اساس

دستور العمل هاي موجود باشد. استفاده از نوع سيمان (تيپ 1،۲، ۳، 4،۵، ضد سولفات) متناسب با شرايط محيطي و مقاومت مورد نياز مهمترين عامل در كيفيت بتن است، متراكم كردن كامل و هواگيري بتن در هنگام بتن ريزي به كمك لرزاندن بتن در مدت زمان معين براي خروج آب و حباب اضافي بتن و جلوگيري از تخلل (حفره حفره شدن) بتن و در نتيجه كاهش مقاومت آن بعد از گيرش بتن نتيجه اي بي نقص را به همراه خواهد داشت.

شكل هندسي نقشه ساختمان

يك سازه مقاوم در برابر زلزله داراي نقشه ساده، متقارن وبدون كشيدگي در سطح(پلان) و ارتفاع (نما و مقاطع عرضي) است؛ چنين سازه اي داراي توزيع مقاومت يكنواخت و پيوسته بوده، در برابر زلزله

مقاوم تر است. هرچه نقشه يك ساختمان ساده تر باشد، باعث قدرت بيشتر مهندسان در درك رفتار لرزه اي سازه از يك طرف و از جهت ديگركسب اطلاعات بيشتري از رفتار ديناميكي (حركتي) اتصالات آن مي شود. بهترين شكل پلان به صورت مربع يا اشكال منظم هندسي نزديك به آن (مثلا مستطيلي) است. نقشه هاي دايره اي هم مناسبند. نقشه هايي كه شماي كلي آنها بصورت (L - صليبي - U - H -T) هستند، نامناسب بوده، محاسبات اين سازه ها كه داراي نقشه هاي كشيده هستند، پيچيده تر از ديگر ساختمان هاست ..و حتما باید از درز زلزله استفاده شود

ارتفاع ساختمان

نسبت ارتفاع (h ) به عرض (b) ساختمان نبايد از 4 تجاوز كند. اگر اين نسبت بين 4 تا 6 باشد حالت بحراني داشته، هر چه اين نسبت بيشتر شود احتمال واژگوني و از جا كنده شدن ساختمان وجود دارد. حتي الامكان بايد سعي شود كه تمام طبقات داراي ارتفاع يكسان و يكنواخت بوده و در ساختمان طبقات با ارتفاع غير معمول كوتاه يا بلند نداشته باشيم. پرهيز از داشتن

تراز هاي دو قسمتي در ساختمان و ساخت باز شوها در ديافراگم ها (منظور از ديافراگم صفحه اي است فرضي كه نقاط مقاوم را به هم متصل مي كند تا به صورت يكپارچه عمل كرده و در برابر نيروها مقاومت كنند. عمده ترين ديافراگم ها در ساختمان ها سقف طبقات هستند كه باعث عملكرد همزمان و هم جهت تير ها و ستون ها و به طور كلي عمل كردن همزمان تمام اجزاي طبقه و نهايتا كل سازه مي شوند) نيز امري ضروري است.

شرايط زمين محل احداث

اگر ناگزير به ساخت در يك زمين با نقشه نامنظم باشيم، با ايجاد درز انقطاع (جدا كننده) با عرض مناسب پلان را به شكل هاي منظم هندسي تقسيم مي كنيم تا هم اجرا راحت و اصولي تر باشد و هم از

ضربه زدن ساختمان هاي مجاور به همديگر در هنگام زلزله جلوگيري شود. دوري از احداث سازه روي سطوح شيب دار يا تپه ها، از مواردي است كه مي تواند ما را به ساخت سازه اي مقاوم رهنمون شود. البته ساخت وساز در اينگونه مكان ها هم ضوابط خاص خود را دارد ‍؛ از جمله قرار دادن عناصر مقاوم مركز سختي در پايين شيب.

پي سازي

اجراي فونداسيون ساختمان بايد به طور كاملا فني و دقيق روي زمين با مقاومت كافي و كنترل شده، باخاك كاملا متراكم و داراي دانه بندي و جنس مطلوب باشد، تا احيانا مسئله نشست و لغزش در پي رخ ندهد. به جرات مي توان گفت كه خرابي در فونداسيون ساختمان ها، همواره به سبب گسيختگي خاك زير آن صورت

مي گيرد و واژگوني در اثر بلندشدن پي بندرت پيش مي آيد.در انتها، شايان ذكر اينكه، اگرچه ممكن است براي مالكان ،پيمانكاران ، سازندگان و شركت هاي بيمه از نظر هزينه هاي اجرايي، تفاوت چنداني بين فروريختن كامل يا آسيب ديدگي جزئي سازه وجود نداشته باشد كه منجر به عدم كارايي آن شده كه نياز به تخريب كامل و جايگزيني داشته باشد، ولي براي ساكنان ساختمان ها اين تفاوت بسيار حياتي و در واقع مرز بين زندگي و مرگ است.

بنابراين، رعايت نكات فوق هر چندكه نتواند مانع آسيب ديدگي جزئي ساختمان ها شود ولي، اگر از تخريب صد در صد آنها جلوگيري كند، در اين صورت بازهم در كارمان موفق بوده ايم و تا حدودي به اهدافمان رسيده ايم.... ولي مسلم بدانيد كه، در پيش گرفتن مسير رعايت قوانين و مقررات و بندهاي آئين نامه هاي اجرايي به يك جا ختم مي شود و آن جايي است كه با ساخت سازه هاي مقاوم در برابر زمين لرزه و ساير نيروهاي خارجي و داخلي وارد بر ساختمان ها، تلفات و خسارات جاني و مالي، تا حد بسيار زيادي كاهش پيدا خواهد كرد...، اميد آن داريم كه چنين شود

 

 

برگرفته از نشريه پيام ساختمان و تاسيسات

کد; 1861

گروه: زیر ساختها, حوادث طبیعی

منبع:سازمان پدافند غیر عامل کشور

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و پنجم تیر ۱۳۸۸ساعت 20:47  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

مدرسه سبز

 

نخستين مدرسه سبز با رويکرد زيست محيطي در ايران احداث مي شود

مجتمع آموزشي سوده به عنوان نخستين مدرسه سبز با رويکرد زيست محيطي در ايران احداث مي شود.  

به گزارش روابط عمومي ستاد محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران ، کارشناسان اين ستاد از ساختمان در دست احداث مجتمع آموزشي سوده به منظور ارائه راهکارهاي کارشناسي و بررسي جنبه هاي مختلف زيست محيطي آن به عنوان معرفي ساختمان به مدرسه سبز بازديد کردند.

بر اساس اين گزارش در اين بازديد استقرار نظام IMS در ساختمان جديد مجتمع سوده، تعيين ساعت پژوهش زيست محيطي در برنامه درسي دانش آموزان به منظور ارائه مطالب آموزشي مرتبط با محيطزيست توسط کارشناسان مجرب ستاد محيط زيست، بررسي شد.

همچنين مقرر شد تا به منظور هماهنگي و يکپارچگي مطالب پيشنهادي در قالب سيستم IMS مطالب نهايي شده به صورت بسته پيشنهادي به مجتمع سوده ارسال شود .

منبع:شهرداری تهران

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و پنجم تیر ۱۳۸۸ساعت 18:45  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

اصلاح الگوي مصرف انرژي در ساختمان با هوشمندسازي مو‌تورخانه

اصلاح الگوي مصرف انرژي در ساختمان با هوشمندسازي مو‌تورخانه

گروه مسكن- مهندسان‌ايراني در سال اصلاح الگوي مصرف موفق شدند با به‌كارگيري «سامانه مديريت يكپارچه و هوشمند ساختمان» و انطباق آن با نحوه زندگي در كشور‌ايران، مصرف انرژي در بخش ساختمان را به طور قابل توجهي كاهش دهند.

«سامانه مديريت يكپارچه و هوشمند ساختمان» «Building Management System» سال‌ها است در جهان براي جلوگيري از اتلاف انرژي در بخش ساختمان مورد استفاده قرار مي‌گيرد، اما از آنجا كه نوع ساختمان و همچنين طريقه به كارگيري تجهيزات و تاسيسات ساختمان‌ها در‌ايران با ساير كشورها متفاوت است، اخيرا تيمي از مهندسان‌ايراني موفق شدند با همکاری یک شرکت کانادايی تولید‌کننده محصولات BMS، به گونه‌ای سخت‌افزارها و نرم‌افزارها را پیکربندی کنند که باعث تولد سامانه کنترل هوشمند موتورخانه به عنوان بخشی از سامانه جامع BMS گردد. این‌کار باعث می‌گردد تا انبوه‌سازان و سازمان‌های بزرگ، اجرای اولین فاز BMS در ساختمان‌ها را با هزینه اندک در قالب کنترل هوشمند موتورخانه انجام داده و به دلیل وجود زیر ساخت لازم برای گسترش‌های آتی، بدون نگرانی در آینده به سمت سامانه جامع مدیریت هوشمند ساختمان یا BMS حرکت کنند.
مهندس محسن طراح، مدير عامل شركت كاژه‌آذين و سرپرست تيم مهندسان‌ايراني در پروژه فوق در جمع خبرنگاران با اشاره به نامگذاری سال جاری به نام سال اصلاح الگوی مصرف و اشاره به این نکته که تعدیل یا حذف یارانه‌های انرژی در کشور اجتناب‌ناپذیر بوده و دیر یا زود محقق خواهد شد، گفت: اجرای پروژه‌های هوشمند سازی تاسیسات ساختمان‌ها به خصوص ساختمان‌های با کاربری اداری و تجاری که بهره‌برداری از آنها در زمان‌های مشخصی انجام مي‌شود، مي‌تواند قدم موثری در بهینه کردن مصرف انرژی وآماده سازی ساختمان برای تطبیق با قیمت‌های جدید سوخت و انرژی الکتریکی باشد.
وي در تعريف سامانه مدیریت یکپارچه و هوشمند ساختمان (BMS)، گفت: منظور از‌اين سامانه مجموعه‌اي از سخت افزارها و نرم‌افزارهايی است که به منظورپایش و راهبری یکپارچه قسمت‌های مهم و حیاتی ساختمان نصب مي‌شوند.
در این روش با هدف کاهش مصارف ناخواسته و ایجاد محیطی مطبوع و امن، تابلوهای برق روشنايي عمومی، دیزل ژنراتور، سیستم اعلام و اطفاي حریق، سیستم حفاظتی، آسانسورها، سیستم کنترل تردد و نیز اجزاي موتورخانه مرکزی شامل چیلرها، بویلرها، پمپ‌های سیرکولاسیون، برج‌های خنک‌کن، هواسازها و اگزوز فن‌ها به طور یکپارچه و منسجم توسط یک یا چند رایانه هماهنگ و راهبری مي‌شوند.
مهندس طراح تاكيد كرد: از آنجايی که این سامانه فقط در هنگام بهره‌برداری از فضا (حضور ساکنین)، اجازه استفاده به اندازه از منابع انرژی از قبیل سرمایش و گرمایش و روشنايی را مي‌دهد، از‌اين رو مصارف ناخواسته انرژی از بین رفته و استفاده از انرژی بهینه مي‌شود.
وي افزود: هدف این سامانه کم کردن مصرف نیست، بلکه مصرف به اندازه و به موقع که در نهایت باعث حذف هدررفت‌ها مي‌شود.
مديرعامل شركت كاژه‌آذين در تشريح نقش سامانه مدیریت هوشمند ساختمان در اصلاح الگوی مصرف گفت: از آنجا كه به محض باز شدن پنجره و یا در‌های بالکن، سامانه به طور خودکار یا فن کویل‌های ناحیه ياد شده را خاموش مي‌کند یا دریچه دمش هواساز را مسدود کرده و مدتی معین پس از بستن در یا پنجره‌، نسبت به روشن کردن فن کویل یا باز شدن دمپر اقدام مي‌كند، کاربران فضا مي‌آموزند که باز کردن بی‌مورد پنجره‌ها موجب سلب آسایش دیگران خواهد شد و این موضوع به تدریج باعث کمرنگ شدن فرهنگ غلط باز کردن پنجره‌ها برای تعدیل هوا مي‌شود.
وي افزود: همچنين از آنجايی که دمای داخل فضا به طور خودکار بر اساس استاندارد‌های بین‌المللی توسط سامانه تنظیم مي‌شود، از گرم یا سرد کردن سلیقه‌ای فضا جلوگیری به عمل آمده و کاربران ملزم به استفاده از پوشش صحیح متناسب با فصل سال مي‌شوند.
مهندس طراح در ادامه به سامانه هوشمند كنترل موتورخانه اشاره كرد و گفت: این سامانه در حقیقت خلاصه شده BMS به شکلی است که فقط پایش و راهبری اجزاي موتورخانه تاسیسات از قبیل چیلرها، بویلرها، پمپ‌های سیرکولاسیون ونیز مدار‌های روشنايي را انجام مي‌دهد. وي وظیفه این سامانه را تنظیم حجم فعالیت تاسیسات حرارتی و برودتی در حد نیاز واقعی در زمان بهره‌برداری ساختمان دانست و افزود: بعضا می‌توان روشنايي عمومي‌ را نیز با این سامانه راهبری كرد.
مهندس طراح گفت‌: یکی از نکات مهم در استفاده از این سامانه‌، تنظیم جدول زمانی بهره‌برداری از ساختمان در ساختمان‌های اداری و تجاری است‌، به طوري كه این سامانه در روزهای پایانی هفته و در تعطیلات رسمي‌موتورخانه را خاموش و روشنايی را از مدار خارج مي‌كند.
وي افزود: در روزهای کاری نیز سامانه با پردازش اطلاعات ورودی از قبیل دمای هوای بیرون و افت دمای رفت و برگشت در گرمایش یا سرمایش، دمای تنظیمي‌تاسیسات (set point) را مشخص مي‌كند و به‌اين ترتيب ساختمان فقط در زمان بهره‌برداری و فقط به اندازه مورد نیاز انرژی صرف گرمایش و سرمایش یا روشنايي مي‌كند. طراح در ادامه تبدیل ساختمان به فضایی متمایز و چشمگیر و ارتقاي کلاس ساختمان، ایجاد ارزش افزوده ملکی به مراتب بیشتر از هزینه سامانه، وجود انعطاف در تغییر کاربری فضا و ثبت مقدار دقیق مصارف هر واحد از منابع به‌طور جداگانه را از مزایای استفاده از BMS برای ساکنان يك ساختمان عنوان كرد.

منبع: دنیای اقتصاد

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم تیر ۱۳۸۸ساعت 10:5  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

شيشه‌هاي مقاوم در برابر زلزله

شيشه‌هاي مقاوم در برابر زلزله

اشاره: شكل جديد بناها كه متناسب با سليقه‌هاي بشر ساخته مي‌شود، تنها به دليل طراحي متفاوت نيست، بلكه نوع مصالح به كار رفته نيز در متفاوت بودن بناهاي امروزي تاثير بسياري دارند. تا به امروز استفاده از شيشه آن هم در اين سطح كلان مشاهده نشده بود ولي اكنون در همه جا، كنار ما هستند؛ معماري داخلي ساختمان‌ها و مراكز تجاري و اداره‌ها، معماري خارجي برج‌ها و آسمان خراش‌ها و بيش از همه در سقف‌ها و نماهاي ساختماني. پس با اين حساب چگونه قرار است زلزله‌اي چند ريشتري را كنار اين بلورهاي شيشه‌اي بگذرانيم؟ چگونه امنيت زيستي ما در كنار جداره‌هاي شيشه‌اي بايد حفظ شود؟ معماري امروز با كمك دانش نوين در ساخت مصالح جديد پاسخ‌هاي خوبي براي اين پرسش‌ها دارد.
راه‌حل‌هاي معمارانه
شكنندگي شيشه سبب مي‌شود تا اين عنصر مهم ساختماني در زمان وقوع زلزله و پس از آن، يكي از عوامل اصلي تلفات و افزايش آمار كشته شدگان و مجروحان باشد حتي در هنگام زلزله، تكه شكسته‌هاي شيشه با لبه‌هاي برنده خود مانند تيرهاي كشنده، جان هزاران انسان را چه در بيرون و چه در درون ساختمان‌ها تهديد مي‌كنند. پس از حادثه نيز، خرده شيشه‌هاي پخش شده روي زمين، حركت بازماندگان، امدادگران و ماشين‌هاي كمك‌رساني را كند و متوقف مي‌سازد كه اين خود سبب جراحت، افزايش وخامت حال مجروحان و رشد تلفات جاني مي‌گردد. با توجه به مسايل فوق، مي‌توان به خطر بالقوه‌اي كه به خصوص جوامع شهرنشيني را تهديد مي‌كند، پي برد.
يكي از راه‌حل‌هاي اين مشكل، تعويض شيشه‌هاي موجود با شيشه‌هاي نشكن و رزيني (لامينيت) مي‌باشد. اين شيشه‌ها حتي در صورت شكست، داراي شيشه خرده‌هاي كوچك و بدون لبه برنده مي‌باشند، اما همچنان در صورت سقوط از ارتفاع زياد و يا در اثر انفجار، خطرناك و حتي كشنده مي‌باشند. هزينه و زماني كه براي تعويض و نصب اين شيشه‌ها، مشخصا در ساختمان‌هاي موجود، صرف مي‌شود نيز عاملي است كه نمي‌توان از آن صرف‌نظر كرد. به علاوه بعضي از موارد استفاده از اين شيشه‌ها به لحاظ صرفه اقتصادي محدوديت‌هايي را در بر دارد، مثلا به كارگيري اين شيشه‌ها در نماي ساختماني اصلا مقرون به صرفه نيست.
عوامل فوق در مجموع سبب مي‌شود تا لزوم ابداع و به كارگيري روش‌هايي براي تقويت شيشه‌هاي موجود، بيش از پيش رخ بنماياند. فن‌آوري امروزي، محصولات جديدي را در اختيار مي‌گذارد تا همچنان زمان صفر، زمان طلايي و هنگام زمينه‌سازي غلبه انسان بر زلزله باشد.
ورق‌هاي لكسان، نوعي ورق ترمو پلاستيكي هستند كه انواعي از آنها مطلقا نشكن هستند و با شفافيت شيشه مانند و سبكي وزن خود، مي‌توانند گزينه بسيار مناسب براي جايگزيني شيشه باشند. استفاده از اين ورق‌ها در موارد صنعتي به عنوان نورگيرهاي نشكن و پوشش‌هاي شفاف ضد زلزله، در جهان رايج است. تنوع رنگ، طرح و خصوصيات اين ورق‌ها، استفاده آنها را در عرصه وسيعي از سازه‌ها امكان‌پذير ساخته است، اما همچنان صرفه اقتصادي به عنوان يك عامل بازدارنده، محدوديت‌هايي را براي استفاده از اين ورق‌ها به وجود مي‌آورد. بهترين راه‌حل، استفاده از عايق شيشه (Window film) است.
عايق شيشه، پوشش نازك پليمري با ضخامت متوسط حدود يك دهم ميليمتر است كه از چند لايه تشكيل شده و هر كدام از اين لايه‌ها براي ايجاد خاصيتي ويژه و يا تقويت ضعف‌هاي شيشه طراحي شده‌اند. اين عايق‌ها بر روي سطح شيشه مي‌چسبند، به گونه‌اي كه كاملا قابل شست‌وشو هستند.
وجود اين عايق‌ها، سبب مي‌شود چنانچه در اثر زلزله، شيشه‌ها شكسته شوند، خرده‌هاي آن به اطراف پرتاب نشوند و در جاي خود بمانند كه در اين صورت بسياري از تلفات خونين ساكنان و ترددكنندگان در حين و پس از وقوع زلزله، كاهش مي‌يابد.
بر اساس تحقيقات انجام شده در دانشكده‌هاي مهندسي زلزله و آزمايشگاه‌هاي زلزله شناسي، وجود اين عايق‌ها سبب جلوگيري از پرتاب تكه‌هاي شيشه و يا كاسته شدن از دامنه... و سرعت پرتاب اين خرده شيشه‌ها به اطراف مي‌گردد. اگر به اين ويژگي، تنوع رنگ و طرح، ممانعت از سرايت و گسترش آتش، جلوگيري از ورود اشعه مضر ماوراي بنفش و صرفه‌جويي در مصرف سوخت در اثر ممانعت از اتلاف انرژي گرمايشي و سرمايشي در زمستان و تابستان اضافه شود، عايق‌هاي شيشه به عنوان يك محصول استثنايي تقويت‌كننده شيشه در ابعاد چند گانه، شناخته مي‌شوند.
با نگاهي به نكات فوق و همچنين مختصات شرايط ابر شهري مانند تهران و ديگر شهرهاي بزرگ، استفاده از چنين محصولاتي به عنوان تقويت‌كننده شيشه، اجتناب‌ناپذير مي‌نمايد.
پوشش‌هاي مدرن
زمينه تكنولوژي توليد پوشش‌هاي پليمري براي نصب بر شيشه تقريبا از سال 1970 مهيا شد. اين تكنولوژي تاكنون محصولات زيادي را به بازارهاي جهاني ارائه نموده و ارزشمندترين اين محصولات براي ايمن‌سازي، پوشش‌هاي مدرن مخصوص پيشگيري از خطرات موج انفجار مي‌باشد. هم اينك پوشش‌هايي با ضخامت‌هاي گوناگون موجود مي‌باشد. ضخامت پوشش‌ها در دستگاه آحاد متريك بر اساس ميكرون بيان مي‌شود كه هر 1000 ميكرون يك ميلي‌متر مي‌باشد. اين ضخامت در دستگاه آحاد انگليسي با واحد ميلي اينچ بيان مي‌شود، هر ميلي اينچ 25 ميكرون است. دو دسته مهم پوشش‌هاي مدرن به شرح زير مي‌باشد:
1- پوشش‌هاي امنيتي:
پوششي كه ضخامت آن 175 ميكرون يا بيشتر است. حداكثر ضخامت پوشش‌ها نيز 375 ميكرون است. اين ضخامت و حالت پلاستيك مواد بكار رفته در اين پوشش‌ها باعث مي‌شود كه شيشه در صورت شكسته شدن بر اثر موج انفجار رفتار از خود نشان دهد. يعني در اين حالت اگر از يك سيستم مهار جانبي مناسب نيز استفاده شده باشد. شيشه، به كمك پوشش امنيتي ـ كه اكثرا از داخل ساختمان نصب مي‌شود ـ فقط به صورت ارتجاعي كمي از قاب خارج مي‌شود اما دوباره به جاي خود باز مي‌گردد و اجازه پرتاب شدن به شيشه‌ها را نمي‌دهد.
2- پوشش‌هاي ايمن:
پوشش‌هايي كه معمولا در حدود 100 ميكرون يا 4 ميلي اينچ ضخامت دارند و باعث مي‌شوند پنجره‌ها داراي ميزان مشخصي از مزيت و مقاومت در برابر خردشدگي گردند.
تكنولوژي با دقت‌هاي ميكروني خواص فيزيكي مكانيكي اين پوشش‌ها دقيقا اندازه‌گيري مي‌شود. خاصيت مكانيكي ديگر و مهم پوشش‌ها، افزايش طول هنگام شكست است يعني پوشش قبل از شكست تا افزايش طول حدود 5/2 برابر طول اوليه خود در برابر شكست مقاومت مي‌كند. تمام اين خواص تحت استانداردهاي ASTM در آزمايشگاه‌هاي معتبر جهاني اندازه‌گيري شده است. بستر اصلي پوشش‌ها، پلي استر از نوع پلي اتيلن ترفتالات (PET) است. پوشش‌هاي ضدموج انفجار حداقل از 6 لايه تشكيل شده‌اند كه در موارد خاص ممكن است تعداد و خواص لايه‌ها تغيير كند. لايه‌هاي يك مقاوم‌كننده وضعيت لايه‌ها به شرح زير است:
- سطح ضدخش (S/R): لايه سطحي محصول است و در مقابل مواد و لوازم پاك‌كننده رايج ضدخش مي‌باشد. اين سطح به وسيله مونومرهاي ويژه‌اي با تابش اشعه UV پخت و پليمريزه مي‌شوند در نتيجه از استحكام سطحي بالايي برخوردار مي‌باشد.
- پوشش شفاف: از جنس پلي استر تقويت شده با خواص فيزيكي مكانيكي بالا مي‌باشند. معمولا ضخامت اين لايه 50 تا 175 ميكرون است.
- چسب بين لايه‌ها: براي چسباندن لايه‌هاي مختلف كه در هر دو لايه نفوذ كرده. و هيچ‌گونه اختلالي در شفافيت به وجود نمي‌آورد. بعد از اين چسب بر اساس ضخامت نهايي مطلوب به طور متناوب از لايه شفاف و سپس چسب استفاده مي‌شود.
- لايه چسب اتصال به شيشه: اين چسب‌ها علاوه بر تامين استحكام بالاي پيوند ميان پوشش و شيشه حاوي جاذب اشعه فرابنفش (UV absorbers) مي‌باشند وجود اين مواد باعث مي‌شود از ورود اشعه فرابنفش نور خورشيد تا 99 درصد جلوگيري به عمل آيد و در نتيجه از تخريب اجزاي پوشش جلوگيري شده و تجهيزات و لوازم داخل ساختمان نيز از صدمات اشعه فرابنفش در امان باشد. چسب اين لايه با ايجاد پيوندهاي مكانيكي با شيشه و همچنين نفوذ در آن باعث مي‌شود در زمان انفجار حتي اگر شيشه بشكند پرتاب نشود. قدرت چسبندگي بالا از جدا شدن قطعات شيشه از يكديگر جلوگيري مي‌كند. در ضمن هيچكدام از چسب‌ها كوچكترين اختلالي در شفافيت به وجود نمي‌آورند.
- لايه آستر: داراي سطح سيليكوني است كه به علت خاصيت نچسب بودن به آستر كمك مي‌كند كه قبل از شروع فرآيند نصب، جداسازي به راحتي صورت گيرد.
منابع در نشريه موجود است

برگرفته از هفته‌نامه پيام ساختمان و تاسيسات، سال پنجم، شماره 63 مسلسل، شماره 10 هفته‌نامه، 2 خرداد ماه 1388، صفحه 14

کد; 2359
گروه: علم و فناوری, حوادث طبیعی

منبع:سازمان پدافند غیر عامل کشور
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم تیر ۱۳۸۸ساعت 18:10  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

ماهنامه راه و ساختمان

+ نوشته شده در  شنبه بیستم تیر ۱۳۸۸ساعت 22:23  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

شیوه نامه طرح آموزش کارگران صنعت ساختمان

+ نوشته شده در  پنجشنبه هجدهم تیر ۱۳۸۸ساعت 10:46  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

لیست استاندارد ويژه شاغلين ساختمان

+ نوشته شده در  پنجشنبه هجدهم تیر ۱۳۸۸ساعت 10:42  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

مواد و مصالح ساختمانی استاندارد

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم تیر ۱۳۸۸ساعت 12:32  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

مصالح استاندارد با اجراي ساخت وساز اصولي ضامن عمر مفيد بنا است

مصالح استاندارد با اجراي ساخت وساز اصولي ضامن عمر مفيد بنا است
مديرعامل شرکت نمايشگاه ها و فروشگاه هاي زنجيره اي صنعت ساختمان محارم گفت: مصالح ساختماني استاندارد با اجراي ساخت وساز اصولي ضامن عمر مفيد بنا است و از دو هزار و 480 قلم کالاي مصرفي در بخش ساختمان 20 مورد آن حياتي است.
"آرش نجفي" روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، تصريح کرد: اقلامي مانند آهن،
سيمان، لوله هاي تاسيساتي و اجراي سقف بطور مستقيم با جان انسان ها سر و کار دارند و نقش آنها حياتي است.
پايان خرداد ماه سال جاري آخرين مهلت براي دريافت پروانه استاندارد از سوي توليدکنندگان
غيراستاندارد اعلام شده بود که چنانچه اينگونه واحدها به فعاليت خود ادامه دهند با تعطيلي
واحد مربوطه و معرفي به مراجع قضايي روبه رو خواهند شد.
نجفي اضافه کرد: از مجموع اقلام مصرفي در بخش ساختمان 280 تا 300 قلم کالاي مهم وجود دارد و از بين آنها 60 مورد حساس شناخته شده اند.
وي تصريح کرد: واردات کالاهاي حياتي مورد مصرف در بخش ساختمان از سوي سازمان استاندارد و تحقيقاتي صنعتي بايد با سخت گيري هاي جدي مواجه شود تا ضامن حفظ جان انسان ها باشد و علاوه بر آن از سرمايه هاي ملي نيز صيانت کند.
رئيس مرکز تحقيقات ساختمان ومسکن اسفند ماه سال گذشته اعلام کرد: استاندارد سازي تمام مصالح ساختماني در کنار نظارت بر روند ساخت و ساز روزانه پنج ميليارد ريال صرفه جويي براي کشور در بر دارد.
به گفته نجفي، نبود استاندارد کالاهاي حياتي و يا عدم نظارت بر کيفيت اقلام وارداتي در زمان بروز سوانح طبيعي بويژه زلزله خود را نشان مي دهد.
وي تاکيد کرد: امروز براي اجراي دقيق و سريع استانداردسازي کالاها بايد از بخش خصوصي بهره گرفت و در واقع با برون سپاري وظايف بخش دولتي، بخش خصوصي را ترغيب کرد تا با استفاده از تسهيلات بانکي کم بهره اقدام به برپايي آزمايشگاه هاي امين کند و در واقع کنترل کيفي امور را به آنها بسپاريم.
رئيس سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي اواخر سال گذشته گفت: تا پايان برنامه پنجم توسعه کشور (1393)، استانداردسازي هفت هزار و 231 پروانه کاربرد علامت استاندارد براي توليد مصالح ساختماني صادر خواهد شد.
قرار است با همکاري وزارت مسکن وشهرسازي به منظور کنترل کيفيت مصالح ساختماني در سطح کشور 6 آزمايشگاه ايجاد شود.
 
+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم تیر ۱۳۸۸ساعت 17:59  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

هويت بخشي به جوشکاران حرفه اي ضروري است

راهکارهاي ارتقاي کيفيت جوش در ساختمان هاي در حال احداث با سازه فلزي و طرح هويت بخشي به جوشکاران حرفه اي فعال در ساخت و ساز در نشست مشترک جمعي از فعالان حوزه تدوين قوانين مديريت شهري و نهادهاي نظارتي و دست اندرکاران اجرايي بررسي شد. در اين راستا سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران پروژه "برنامه عملياتي ارتقاي کيفيت جوش در ساختمان هاي اسکلت فولادي شهر تهران" را به منظور كاهش ريسك لرزه اي شهر تهران تعريف نموده و موسسه تدساي مجري و مشاور اين طرح مي باشد.
منبع: ایدمان
+ نوشته شده در  شنبه سیزدهم تیر ۱۳۸۸ساعت 9:47  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

شهرسازی نوین

شهرسازی نوین

   

به دو خانه زیر نگاه کنید. هر دو از نظر شکل، اندازه و کاربرد یکسان هستند. هر دو محل زندگی قشر متوسط جامعه است. اما از خود بپرسید کدامیک مناسب تر است.

خانه ای که در سمت چپ مشاهده می کنید اثری منزوی از سبک مدرنیسم در دوران ویکتوریایی است. همسایه ها اغلب در عرض خانه هستند، این خانه تنها یک ایوان کوچک و باریک دارد و در راه پله مدرن این ساختمان هم خبری از همسایه ها نیست. هیچکس برای پیک نیک و تفریح در چمن های جلوی خانه نمی نشیند و اوقات خود را در زیر درختچه های تزئینی نمی گذرانند. این ساختمان های جدید انگار در یک عزای همیشگی به سر می برند.

       

 

 

 

ساختمان سمت راست در یک روستای کوچک در "سانتیلانا دل مار" اسپانیا واقع شده است. اتاق های داخلی خانه فاقد تهویه مناسب هوا و دیگر امکاناتی که در خانه ای سبک مدرن موجود است، می باشد. همانطور که مشاهده می کنید در مقابل خانه از چمن کاری و درختچه های تزئینی خبری نیست. اما با این حال حتی در هنگام ظهر که ساکنین خانه در داخل خانه و در حال استراحت هستند باز هم دیوارهای بیرونی خانه حس سرزندگی و شادابی را منعکس می سازد. کاملا مشخص است که مردمی در این خانه زندگی می کنند؛ از پنجره ها گل آویخته شده و مغازه ای که در طبقه اول قرار گرفته اجناسش را به مردم می فروشد.

طراحی دقیق به خلق ساختمان های آمریکایی منجر شد. این ساختمان ها دارای پنجره هایی متقارن هستند و در مقابل آنها به شیوه ای منظم درختچه هایی کاشته می شوند. اما در نقشه کشی آن اشکالاتی به وجود می آمد. شاید معماران از جانب افکار کوته فکرانه بساز و بفروش ها تحت فشار قرار گرفته بودند و یا قوانین و مقررات دست و پاگیر محلی این مسائل را بوجود آورده، شاید هم خود این معماران اصول انسانیت را فراموش کرده بودند.

در اواسط دهه هشت قرن نوزدهم، نسل جدیدی از معماران و شهرسازان در صدد یافتن راهی بودند تا بتوانند شهر ها و روستاهای آمریکا را متمدن و مطابق آداب انسانی بازسازی کنند. این افراد طراحی را از سبک معماری اروپایی رایج در روستاها مانند روستای "سانتیلانا دل مار" الهام گرفتند؛ معماران آمریکایی در حال گذر از چالش هایی هستند تا بتوانند در شهرسازی مردم را در اولویت قرار دهند.

بر مبنای ایده آل های شهرسازی نوین، حتی مراکز خرید و پایگاه های نظامی هم می بایست محیط هایی سرزنده و شاداب باشند. اما مهیا کردن محیطی دلپذیر و دوستانه تنها با اضافه کردن جعبه های گل به محیط امکان پذیر نمی باشد. الگوی ساختار شهر ها می باست مورد بازبینی قرار گیرد و شاید هم ساختار زندگی شهروندان بید تغییر کند.

نکاتی که در شهرسازی کلان شهر ها می بایست مد نظر قرار گیرد.

1-     کلان شهر ها نواحی خاصی هستند با مرزهای جغرافیایی مشخص که این مرزها از توپوگرافی، رودخانه ها، زمین های زراعی، پارک های محلی و سواحل دریا استخراج می شود. کلان شهر ها دارای چندین مرکز اعم از شهر ها، روستاها و شهرک های اطراف می باشد که هر کدام از اینها هم دارای مرزها و مراکز مشخص هستند.

2-     هر کلان شهر یک واحد اقتصادی بنیادین دنیای امروز است. همکاری دولت، حط مشی های اجتماعی، طرح های فیزیکی و راهکارهای اقتصادی می بایست این حقیقت را منعکس کنند.

3-     کلان شهر ها دارای ارتباط الزامی و آسیب پذیر با اراضی کشاورزی و چشم انداز های طبیعی هستند. این ارتباط از نوع زیست محیطی، اقتصادی و فرهنگی است. زمین های زراعی به همان اندازه که یک باغچه برای خانه اهمیت دارد برای شهر مهم و موثر است.

4-     الگوها توسعه نباید طوری باشند که در مرزهای کلان شهر رسوخ کرده و آنها را کم رنگ کند. توسعه شهری اگر در داخل مرزها اتفاق بیفتد هرگز خسارتی به منابع طبیعی، سرمایه های اقتصادی و ساختار اجتماعی وارد نمی سازد و در عین حال حاشیه داخلی شهر که متروکه و بلا استفاده رها شده هم احیا و آباد می شود. بنابراین در روند شهرسازی نوین می بایست به توسعه درون مرزی بیش از توسعه برون مرزی اهمیت داد.

5-     در مکانی مناسب توسعه های برون مرزی در مجاورت شهرها بصورت ساخت حوزه ها و محله ها صورت پذیرد و این اماکن با الگوی فعلی شهری تناسب و تقارن داشته باشد. توسعه برون مرزی که از شهر ها فاصله دارند بصورت ساخت شهرک و دهکده بطوریکه مرز کنونی شهر حفظ شده و برای زندگی و اشتغال مناسب باشد – تنها یک استراحتگاه بیرون از شهر نباشد - انجام گیرد.

6-     در توسعه و بازسازی شهر ها و شهرک ها می بایست الگوهای سنتی و تاریخی و همچنین مرزهای شهر ها مورد ملاحظه قرار گیرد.

7-     شهرها و شهرک ها می بایست متصل به گستره استفاده های شخصی و عمومی باشد تا هر شهروندی با هر میزان درآمدی بتواند از امکانات موجود بهره مند شود. بمنظور فقرزدایی، امکان ساختمان سازی با قیمت های مناسب می بایست در تمام ناحیه و با توجه به فرصت های شغلی، فراهم باشد.

8-     سازمان های موجوددر ناحیه می بایست مورد حمایت برنامه های سیستم حمل و نقل شهری قرار گیرند. سیستم حمل و نقل عمومی، پیاده روها و امکانات دوچرخه سوراری حداکثر دسترسی و تحرک پذیری در سطح منطقه را داشته باشد تا بتوان تا حدودی از نیاز و وابستگی مردم به وسایل نقلیه شخصی را کاهش داد.

9-     عوارض و منابع موجود بطور متعادل میان شهرداری و مراکز موجود مشترک باشد تا رقابت های مخرب برای اخذ مالیات و عوارض میان دستگاه ها از بین برود و همکاری بیشتری میان حوزه های حمل و نقل، فضای سبز، خدمات عمومی، معماری و ساختمان سازی و موسسات عمومی صورت پذیرد.

منبع: شهرنما

+ نوشته شده در  جمعه دوازدهم تیر ۱۳۸۸ساعت 20:17  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

فقط یک‌دوازدهم کارگران ساختمانی تهران مهارت دارند

مدیرکل معماری و ساختمان معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: فقط یک‌دوازدهم کارگران ساختمانی شهر تهران ماهر هستند و بقیه مهارت فنی لازم را برای ساخت و سازها ندارند.

دکتر «سید صباح‌الدین متقی» با اشاره به مولفه‌های ضروری در موضوع ساخت و ساز گفت: مصالح استاندارد و نظارت بر کیفیت آن‌ها، تامین نیروهای کارگر ماهر و تجربی و همچنین هدایت، راهبری و کنترل مدیریت، مولفه‌های اصلی در موضوع ساخت و ساز و کیفیت ساختمان‌هاست.

وی با بیان این که شهرداری در زمینه مدیریت و راهبری نقش مهمی دارد، گفت: در صورتی که موضوع مجریان ساخت و ساز و همچنین مصالح استاندارد از سوی ارگان‌های مربوطه به درستی پیگیری شود، شهرداری می‌تواند با نظارت بر چگونگی صدور پروانه و ارائه آن نقش خود را ایفا کند.

«متقی» خاطر نشان کرد: این امکان وجود دارد تا شهرداری در صورت رعایت نشدن مقررات ساخت و ساز از صفر تا صد و به ویژه مقررات ملی ساختمان، پایان کار صادر نکند و این در صورتی محقق می‌شود که سایر ارگان‌های مربوط وظیفه خود را به درستی انجام دهند.

وی اظهار کرد: شهرداری آمادگی و ظرفیت را دارد تا موضوع استاندارد مصالح، مهارت فنی کارگران و الزام مهندسان ناظر نسبت به حضورشان در مقاطع قابل توجهی مانند گودبرداری، تخریب، فونداسیون، بتن و غیره را با جدیت پیگیری کند.

به گفته مدیر کل معماری و ساختمان شهرداری تهران، با این دیدگاه و با رعایت همه این مولفه‌ها می‌توان عمر مفید ساختمان‌ها را افزایش داد.

منبع: مرکز عمران ایران

+ نوشته شده در  جمعه دوازدهم تیر ۱۳۸۸ساعت 19:55  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

مصالح ساختمانی چینی کیفیت ساخت و ساز در تهران را پایین آورده است

مصالح ساختمانی چینی کیفیت ساخت و ساز در تهران را پایین آورده است

مدیر کل معماری و ساختمان شهرداری تهران گفت: مصالح ساختمانی چینی غیر استاندارد موجود در بازار موجب کاهش عمر مفید و کیفیت ساختمان‌های تهران شده است.

به گزارش شهرداری تهران، «سید صباح‌الدین متقی» اظهار داشت: یکی از عوامل مهم تاثیرگذار در عمر ساختمان، مصالح ساختمانی است و باید ساز و کاری تعریف شود تا فرآیند تولید تا مصرف مصالح استاندارد باشد.

وی با اشاره به مشکلات موجود در ساخت و سازها افزود: بخش عمده‌ای از مصالح ساختمانی مانند بتن، آهن‌آلات، جوش و پلی استیرن استاندارد نیستند، در صورتی که اگر وزارت صنایع برای متولیان تولید و ارائه مجوزهای استاندارد، فیلتری را قرار دهد که تحت هیچ عنوانی مصالح غیر استاندارد به بازار ارائه نشود، می‌تواند از این رویه جلوگیری کند.

مدیر کل معماری و ساختمان شهرداری تهران افزود: برای کنترل کیفیت مصالح دو موسسه بیشتر وجود ندارد و کنترل بعضی کالاها تا شش ماه طول می‌کشد، در صورتی که سازنده نمی‌تواند این مدت برای تأیید مصالح ساختمانی کار را متوقف کند.

به گفته وی استفاده از مصالح استاندارد که تأثیر مستقیم بر بالا رفتن عمر مفید ساختمان دارد نیازمند هماهنگی همه بخش هاست و تا زمانی که این اتفاق نیفتد، همچنان شاهد کاهش عمر این سرمایه ملی هستیم.

منبع: مرکز عمران ایران 
+ نوشته شده در  جمعه دوازدهم تیر ۱۳۸۸ساعت 19:52  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

الزام پيمان‌كاران ساختماني به استفاده از كارگران شناسنامه‌دار

الزام پيمان‌كاران ساختماني به استفاده از كارگران شناسنامه‌دار

گروه مسکن- سحر باباخانی: طبق آمارهای ارائه شده 180 میدان اصلی شهر تهران محل تجمع کارگران فصلی است که 90درصد این کارگران را کارگران ساختمانی تشکیل مي‌دهند و در آینده نزدیک به کارگیری این قشر باید از پایگاه‌های ویژه و با ارائه شناسنامه مراکز سامان‌دهی کارگران صورت گیرد.


مرتضي طلایی، عضو شورای شهر تهران با اشاره به مسائل حاشیه‌ای موجود بر سر راه این طرح گفت: طرح مربوط به ساماندهي کارگران ساختمانی یک معضل نیست، بلکه مساله‌ای است که مستقیما به قشر زحمت‌کش جامعه باز می‌گردد و با توجه به اهمیت این موضوع در سطح شهر، طرح پایلوت ساماندهی کارگران فصلی در سال 84 و زمانی که بنده مقام ریاست پلیس را داشتم از میدان تجریش آغاز شد؛ ولی تا به امروز به شکل رسمی از منطقه 11 و 12 شروع شده است.
متولیان هماهنگ نیستند
وی درباره نحوه رسیدگی و علت عقب افتادگی این طرح به دنیای اقتصاد گفت: یکی از مهمترین علل تاخیر این طرح عدم هماهنگی متولیان متعددی است که در این رابطه وجود دارد.
به گفته طلایی، اداره کار و تامین اجتماعی، نیروی انتظامی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در کنار شهرداری و شورای شهر مسوول رسیدگی به کارگران هستند؛ ولی به دلیل عدم هماهنگی لازم مابین این نهادها این طرح تا به امروز پیشرفتی نداشته است؛ این در حالی است که با افزایش تعداد کارگران و جابه‌جایی مدام آنها مواجه هستیم.
طلایی همچنین با بیان این مطلب که به دلیل فصلی بودن حضور کارگران در سطح شهر آمار دقیقی از آنها در دست نیست، توضیح داد: از ابتدای سال جاری شناسایی محل تجمع این کارگران آغاز شده و کمپ‌های مخصوص سامان‌دهی در نزدیکی میادین محل تجمع، احداث خواهد شد.
این در حالی است که افتتاح این کمپ‌ها در مناطق 12و 11 (میدان قزوین، پل نواب، میدان شوش و پل جوادیه) آغاز شده است.
مشکل مالی نداریم
نبود بودجه مشخص در ابتدای هر پروژه مهم‌ترین عامل در عدم پیشرفت آن محسوب مي‌شود.
مرتضی طلایی با رد این موضوع درباره طرح ساماندهی کارگران فصلی تاکید کرد: در این رابطه شهرداری از امکانات و ظرفیت‌هاي موجود برخوردار است و بعید است مشکلات مالی بر سر راه آن قرار گیرد.
آغاز طرح با الزامات قانونی
با استناد به گفته‌هاي این عضو شورای شهر با تصویب لایحه بیمه خدمات اجتماعی در دولت به زودی الزام استفاده از کارگران شناسنامه‌داری که در کمپ‌ها شناسایی و مستقر شده‌اند، عاملی برای امنیت شغلی این قشر به شمار مي‌آید.
وی با اشاره به شروط این طرح توضیح داد: الزام پیمانکاران خصوصی و دولتی و حتی مردم (برای امنیت جامعه) از جمله شروط موفقیت طرح سامان دهی کارگران فصلی است.
هدف از سامان‌دهی کارگران فصلی
مرتضی طلایی هدف از رسیدگی به وضعیت کارگران را زیباسازی چهره شهری و جلوگیری از بی‌انضباطی دانست و گفت: باید این قشر زحمت‌کش به رسمیت شناخته شوند و در ضمن از این طریق امنیت افراد جامعه نیز در مورد خطرات احتمالی در رابطه با برخی افراد که در قالب کارگر فصلی ایجاد خطر و اغتشاش مي‌کنند، گرفته شود.
طرح آموزشی برای کارگران ساختمانی
به دنبال تمام رسیدگی‌ها برای نظم بخشی به سیستم خدمات‌رسانی کارگران غیررسمی به تازگی هیات وزیران ادارات کل فنی و حرفه‌ای استان‌ها را موظف نموده که کارگران ساختمانی را شناسایی کرده و با استفاده از خدمات بخش غیردولتی آموزش دهند.با استناد به اطلاعات روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، هیات وزیران در جلسه‌ای که در تاریخ 27 خرداد سال جاری به دنبال پیشنهاد ارائه شده در 20 اردیبهشت سال 88 برگزار شد، مقرر کرد که موضوع برنامه آموزش و صدور پروانه مهارت فنی کارگران ساختمانی اصلاح شود.
بر اساس این مصوبه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای استان‌ها موظفند با همکاری انجمن‌هاي صنفی مربوط و نهادهای مدنی از قبیل سازمان نظام مهندسی استان‌ها، نسبت به شناسایی و معرفی کارگران ساختمانی برای گذراندن دوره‌هاي آموزشی مربوط به اعطای پروانه مهارت فنی از طریق واحد‌هاي مرتبط با استفاده از خدمات بخش غیردولتی اقدام کنند.

منبع: دنیای اقتصاد

+ نوشته شده در  جمعه دوازدهم تیر ۱۳۸۸ساعت 15:47  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

زیبایی شناسی سازه ای

نويسنده:

[ محمود گلابچي ] - دانشيار گروه آموزشي معماري، دانشكده هنرهاي زيبا – دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:

براساس تعاريف متداول و پذيرفته شده در مهندسي ساختمان هدف طراحي سازه ايجاد فرم هايي است كه ضمن تامين نيازهاي كاربردي، بارهاي وارد بر ساختمان را با اقتصاد يترين رو ش و بالاترين بازده ساز هاي تحمل نمايند. هدف طراحي سازه بايد ايجاد فرم هايي باشد كه علاوه بر دستيابي به نتايج فوق از نظر عملكردي و نيز زيبايي شناسي تامين كننده معيارهاي مورد نظر در طراحي معماري ساختمان باشد. نتيجه مشاركت و همكاري نزديك ميان معماران و مهندسين سازه ارائه طرح هايي است كه هم از نظر پايداري و هم از لحاظ زيبايي شناسي واجد شرايط لازم باشند بطوريكه سازه ساختمان نيز شرايط تحقق معيارهاي زيبايي شناسي معماري را فراهم نموده و صرفاً كاربردي و ارزان نباشد.
معمار و مهندس ساختمان بايد در تمام مراحل طراحي ساختمان، از مراحل اوليه كه طرح در حد مفاهيم اوليه در ذهن معمار تجسم مي يابد تا مراحل طراحي تفصيلي و اجرا همكاري و مشاركت بسيار نزديك با يكديگر داشته باشند. در اين مقاله با استفاده از مطالعات نظري و بررسي هاي تحليلي انجام شده و نيز نقد ديدگاه هاي مختلف در زمينه معماري و مهندسي ساختمان نحوه استفاده از دانش مهندسي سازه در زمينه خلق مفاهيم تازه و ايجاد فرم هاي سازه اي بديع با استفاده ازسيستم هاي ساختماني جديدمورد بررسي قرار مي گيرد و نقش هنر مهندسي سازه در شكل گيري فرم هاي بديع در معماري امروز جهان با ارائه نمونه هاي برجسته از طرح هاي اجرا شده بصورت تحليلي بيان مي شود.


كلمات كليدي:

معماري، هنر، سازه، زيبايي شناسي، ساختمان، معمار، مهندس


منبع: مرجع دانش
+ نوشته شده در  پنجشنبه یازدهم تیر ۱۳۸۸ساعت 22:19  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

اطمینان و زیبایی در لحظه های زندگی

 

 

 

اطمينان و زيبايي در لحظه‌هاي زندگي
ساخت‌وساز- آتوسا رقمي:
هر سال در كشور انگليس، يك ساختمان عمومي به عنوان "ساختمان عمومي برتر"، انتخاب و  به آن جايزه‌اي رسمي داده مي‌شود

 اين كار، طراحان معمار و دست‌اندركاران ساختمان‌سازي را تشويق كرده، با دقت و تلاش بيشتري استانداردها را در كارشان رعايت كنند. گروه متخصص‌هايي كه بهترين ساختمان  عمومي را انتخاب مي‌كنند، براي اين كار، نه تنها طراحي و راحتي كاربرد ساختمان‌ها را در نظر مي‌گيرند، بلكه طراحي داخلي آنها را هم به عنوان عاملي مهم، بررسي مي‌كنند.

امسال براي نهمين بار قرار است در اين كشور، بهترين ساختمان عمومي انتخاب شود؛ در مرحله اول، نام 125 ساختمان در فهرست داورها قرار گرفت و آنها 24 ساختمان را براي مرحله نهايي انتخاب كردند. در ميان اين ساختمان‌ها، نام تالار ورزش مدرسه «دان‌راون» ديده مي‌شود. اين تالار با ديواره‌هاي جعبه‌هاي بازيافت شده‌اي ساخته شده كه در كشتي‌ها براي جابه‌جايي و حمل بار استفاده مي‌‌شوند. يكي از دليل‌هايي كه اين ساختمان  را در فهرست بهترين‌ها قرار داده، استفاده از مواد بازيافتي در آن و كمك به حفظ
محيط زيست است.

«پل آكادمي» در لندن

اين ساختمان با جعبه‌هاي بازيافتي حمل و نقل در كشتي، ساخته شده

جاده‌ها هم مي‌توانند در فهرست بهترين ساختمان‌هاي عمومي قرار بگيرند و جاده  قديمي  «اَشفورد» در شهر «كِنت» به‌عنوان يكي از بهترين‌هاي امسال انتخاب شده است. اين جاده كه تا پيش از اين يك‌طرفه بود و فقط سه خط حركت داشت، تبديل به مجموعه‌اي از خيابان‌هايي شده كه به هم راه دارند و مسيرهاي رفت‌و آمد را ساده و راحت كرده‌اند. ويژگي مهم اين مجموعه خيابان‌ها، اين است كه در آنها پياده‌روهاي پهن و خط مخصوص دوچرخه‌سواران در نظر گرفته شده كه به عابران پياده و دوچرخه‌سواران اجازه مي‌دهد در كنار اتومبيل‌هاي در حال حركت، كاملاً احساس امنيت كنند. در عين حال، در اين خيابان‌ها مكان‌هايي امن براي پارك دوچرخه‌ها پيش بيني شده و ستون‌هايي كه روشن مي‌شوند و راه‌ها را كاملاً روشن مي‌كنند.

«پل آكادمي» و يك ايستگاه قطار زيرزميني در لندن و ساختماني در كنار رودخانه «دِروِنت» در «دِربي» از جمله ساختمان‌هاي ديگر فهرست بهترين ساختمان‌هاي عمومي امسال‌اند.

نماي داخلي و بيروني بيمارستان كودكان«آلكساندراي سلطنتي»

در مركز بازديدكننده‌هاي جنگل دالبي، نمايشگاه‌هاي آثار هنري هم برگزار مي‌شود و زيبايي آن را دوچندان مي‌كند

نماي بيروني و بخشي از نماي داخلي مركز بازديدكننده‌هاي جنگل« دالبي»

سال گذشته يك بيمارستان كودكان به نام «آلكساندراي سلطنتي» در «برايتون»، جايزه ساختمان عمومي برتر را برد. دليل انتخاب اين ساختمان، محيط آرام و در عين حال شاد آن بود، هم براي كودكاني كه در آن بستري مي‌شوند و هم براي كاركنان و مراجعان آن. عامل مهمي كه اين آرامش و شادي را به‌وجود آورده، رنگ‌هاي متنوع، دلنشين و زيبايي است كه در محيط داخلي و نماي بيروني ساختمان به‌كار رفته. دو سال پيش هم «مركز بازديدكننده‌هاي جنگل دالبي» در «يوركشاير » اين جايزه را برد؛ ساختماني كه در ميان كاج هاي بلند اين جنگل ساخته شده و همه موادي كه در آن به كار رفته، مي‌‌توانند به طبيعت برگردند.

جايزه ساختمان عمومي برتر و اعتباري كه براي برنده هاي آن مي‌آورد، نه تنها باعث شده سازندگان در كارشان دقت بيشتري كنند، بلكه سليقه مردم و توقع آنها را هم از يك ساختمان عمومي، تغيير داده است: مردم انگلستان ديگر  حاضر نيستند از ساختمان‌هايي استفاده كنند كه در آنها استانداردها به‌طور كامل رعايت نشده يا صرفه‌جويي در مخارج، باعث پايين آمدن كيفيت آنها  شده؛ آنها حتي ساختمان‌هاي با كيفيتي را كه قانون هاي زيبايي در آنها رعايت نشده، نمي‌پذيرند و مي‌گويند ساختمان‌هاي عمومي، مكان‌هايي هستند كه مردم زندگي روزمره‌شان را در آنها مي‌گذرانند و نازيبا بودن آنها، زندگي روزمره  را هم نازيبا مي‌كند.

نتيجه اين كه هر سال تعداد زيادي ساختمان عمومي براي مردم  ساخته مي‌شود كه هم به آنها اطمينان خاطر مي‌دهد و هم زندگي شان را زيبا مي‌كند.

تاریخ درج: 1 تیر 1388 ساعت 19:20 تاریخ تایید: 11 تیر 1388 ساعت 11:36 تاریخ به روز رسانی: 11 تیر 1388 ساعت 11:41
منبع: همشهری آنلاین
+ نوشته شده در  پنجشنبه یازدهم تیر ۱۳۸۸ساعت 20:40  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

400 هزار واحد مسکوني شهر تهران بايد تخريب شود

400 هزار واحد مسکوني شهر تهران بايد تخريب شود

شهر و شهرسازی: رئيس کميسيون توسعه و عمران شوراي شهر تهران گفت: شهر تهران حدود دو ميليون و 400 هزار واحد مسکوني دارد که از اين رقم 400 هزار واحد فرسوده بايد تخريب شود.

"حمزه شکيب" روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، تصريح کرد: مصالح فاقد کيفيت از مشکلات جدي بخش ساخت و ساز کشور محسوب مي شود و پيامد اتلاف سرمايه هاي ملي را به دنبال دارد.
وي يادآور شد: 40 درصد واحدهاي مسکوني شهر تهران مشکل جدي سازه اي دارند و از حدود 40 درصد بقيه آن که مهندسي ساز است بالغ بر 50 درصد آن فاقد کيفيت مورد انتظار است و ايمني لازم را ندارند.
شکيب با بيان اينکه اعطاي نشان استاندارد از سوي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به منزله اتمام حجت براي واحد توليدي محسوب نمي شود، گفت: انتظار اين است که نظارت ها تشديد و بطور مستمر دنبال شود.
اين عضو شوراي شهر تهران خاطرنشان ساخت: وزارتخانه هاي مسکن وشهرسازي و صنايع و معادن بايد فرآيند توليد مصالح ساختماني را در واحدهاي ذيربط کنترل کنند، تا اين امر پايه اي براي ساخت و ساز ايمن باشد.
شکيب اضافه کرد: ايران به عنوان يک کشور درحال توسعه سالانه بودجه هاي سنگيني را به بخش عمراني اختصاص مي دهد و غير استاندارد بودن اين مصالح موجب بي دوام بودن آن و سبب هدر رفتن سرمايه ها مي شود.
گزارش هاي منتشر شده حاکي است، مصالح ساختماني توليدي در کشور که به شيوه سنتي ساخته و روانه بازار مي شود، پاسخگوي ساخت سالانه 500 تا 600 هزار واحد مسکوني و اين در حالي است که ساليانه 50 درصد آن هدر مي رود.
رئيس کميسيون توسعه و عمران شوراي شهر تهران تاکيد کرد: اعلام اينکه اکنون بيش از 65 درصد بتن آماده کشور با نشان استاندارد توليد مي شود، نمي تواند درست باشد، زيرا شواهد حاکي از سهم کمتر بتن هاي آماده از نشان استاندارد دارد.
مدير معماري و شهرسازي شهرداري تهران بتازگي اعلام کرد: بسياري از بتن هاي آماده استاندارد توليدي نيز فاقد استاندارد هستند.
وزير مسکن و شهرسازي اعلام کرد: استاندارد اجباري مصالح ساختماني توليدي در سطح کشور از نيمه دوم سال ۸۸ به مورد اجرا گذاشته مي شود .

منبع: پایگاه خبری تحلیلی بنا

 

با اندکی تغییر

+ نوشته شده در  پنجشنبه یازدهم تیر ۱۳۸۸ساعت 20:21  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

مهندسی سازه

مهندسی سازه

مهندسی ساختمان شاخه ای از مهندسی است که به طور اخص در ارتباط با طراحی و تحمل بارسازه ها است. به عنوان مثال مهندسی ساختمان به صورت عمده درتکمیل و به کار گیری ماشین آلات جهت طراحی سازه ها نظیر پل ها، دیوارها (شامل دیوار حائل)، سد ها، تونل ها و غیره می باشد.

مهندسین سازه لازم است طرح ساختمان ها رابه طریقی انجام دهند که در زمان استفاده ساختمان به خوبی عمل و انجام وظیفه نماید. آنها نباید شکسته و منهدم شوند ، نباید خم، چرخش و لرزش داشته باشند. به علاوه مهندسین ساختمان مسئول به وجود آوردن و ایجاد استفاده موثر و اقتصادی از سرمایه ها و مواد مصالح برای رسیدن به اهداف تعیین شده برای سازه می باشند به صورت مشابه مهندسین سازه کار آموز می تواند طراحی تیرهای سازه و ستون ها و کفهای ساختمان های جدید را انجام دهند شامل محاسبه بار وارده برروی هر عضو و ظرفیت تحمل بار متفاوت در ساختمان «فولاد- چوب- آجر- بتن).

یک مهندس با تجربه میتواند طراحی سازه های مختلف و پیچیده مثل ساختمانهای بلند مرتبه(مثل آسمان خراش) و یا پل را انجام دهد.

بارها در ساختمانها بطور کلی طیقه بندی میشود به بارهای زنده نظیر وزن لوازم و وسائل منزل و مبلمان در ساختمان،نیروهای باد و وزن آب و نیروهای بوجود آمده بر اثر زلزله، و یا بارهای مرده نظیر وزن خود ساختمان.

بصورت مرسوم، مهندسی سازه براحتی و سادگی در جائی که محورهای متناسب و عمود بر هم باشند عمل می نمایند و برای ساده نمودن معادلات و روابط پیچیده بدست آمده با مقادیر کششی مثل تنش و تغییر مکان های اجزاء بدست آمده سازه، مانند طراحی تیر ها استفاد میشود.

این ساده سازی جهت توانائی حل مسائل اساسی می باشد. یک مهندس موفق می بایستی سازه را جهت بارهائی که بر روی ساختمان قرار می گیرد به طریقی طراحی کند که تا زمانی که مقدار بار از بار طراحی ، تجاوز ننموده ساختمان حالت ارتجاعی داشته باشد و وقتی که باربرداشته شودردوباره به حالت اولیه بازگشته و بصورت پایدار باقی بماند.

توسعه و پیشرفت برنامه های کامپیوتری اجازه میدهد بسیاری از محاسبات پیچیده سازه ای با دقت بسیار و سرعت زیاد انجام شود .

یکی از مهمترین مکانیزم های آنالیز های سازه ها روش معادل استاتیکی با قانون حرکت نیوتون که جهت تعیین نیرو های داخلی وارده بر روی اجزاء سازه، استفاده میشود با فرض کلی اینکه مصالح تشکیل دهنده یکنواخت و غیر قابل تغییر شکل میباشد.

مکانیزم و روش دیگری که قادر است به روش کاملتری و در حالات بیشتری عمل نماید روش اجزاء محدود می باشد که امکان محاسبه نیروهای داخلی در سازه و ساختمان با مصالح مختلف و خواص متفاوت را میدهد.

منبع: سایت رشد

 

+ نوشته شده در  سه شنبه نهم تیر ۱۳۸۸ساعت 20:32  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

معماری ایرانی

معماری ایرانی

ایران در طول تاریخ به وجود آمدنش توسط قوم آریا فرهنگ معماری خاص خود را به جهان ارائه داده است .ایران سرزمینی است با وسعت زیاد و به علت همین وسعت جغرافیایی و وجود ناحیه های متعدد دارای تنوع معماری زیادی می باشد اگرخوب دقت کنیم خواهیم فهمید که حتی در یک منطقه جغرافیایی خاص نیز با تنوع در شیوه ساخت مسکن روبه رو هستیم .

معماری ایرانی
معماری ایرانی


ما برای بررسی و شناخت نگرش معماری ایرانی و به طور کلی معماری هر نقطه ای از جهان ابتدا به یک تقسیم بندی مناسب نیاز داریم شاید .در درجه ی اول دو عامل مکان و زمان نظر ما را به خود جلب می کند (در چه مکانی و در چه زمانی ) این انتخاب را می توان کمی عجولانه تلقی کرد چرا که دو عامل ذکر شده را نمی توان به عنوان اساس تقسیم بندی به کار گرفت .پ

همانطور که گفتم در سرزمینی که در یک زمان و در یک مکان شاهد تفاوت در شیوه ی معماری مسکن بوده ایم نمی توان این دو عامل را به عنوان تنها مولفه ها انتخاب نمود پس ناگزیر به قرار دادن مولفه ی سومی در این معادله هستیم تا با بهرگیری از آن بتوانیم به یک تقسیم بندی ایدآل دست یابیم انتخاب گونه شناسی درونگرا و برونگرا با توجه به این موضوع صورت گرفته است . لفظ درونگرا و برونگرا در چند کلمه بدین صورت بیان می شود که در خلق طرح بنا و اجرای آن الویت را با فضای داخلی در نظر گرفته اند یا فضای بیرونی (در به کار بردن عناصری نظیر تزئینات ، عوامل بصری و .....)

معماری ایرانی و معماری اسلامی توجه بر درونگرایی مسکن دارد .این انتخاب و گرایش در معماری ایرانی (اسلامی) ریشه در اعتقادات ایرانیان (که اکثریت مسلمان هستند)دارد.ایرانیان خواستار فضایی آرام برای خانواده ی خود به دور از هیاهو و مزاحمت دیگران هستند.ما می توانیم از درونگرایی بر داشت مختلفی داشته باشیم .این واژه پیش از آنکه نوع نگرش در معماری باشد آشکار کننده ی دیدگاه اخلاقی و عرفانی هر اقلیمی می باشد.تودار بودن گرایش به حالات درونی و پرهیز از نشان دادن آن حالات به صورت تظاهر،بعضی از این مفاهیم می باشد .در بحث معمارانه ی این واژه نپرداختن به ظاهر و در عوض کار بر درون معنا دارد.تا آنجا که در کلیت معماری ایرانی می توان خانه ها از نظر نما ی بیرونی ساده و بی آلایش بوده و در عوض در درون عظمت و شکوه چشم نواز دارد .

منبع: شبکه آموزشگاه های تهران

 
+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم تیر ۱۳۸۸ساعت 19:50  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

صنعتي سازي مسکن، يک ضرورت ملي در جهت اطلاح الگوي مصرف است

صنعتي سازي مسکن، يک ضرورت ملي در جهت اطلاح الگوي مصرف است
مديرعامل شرکت مديريت پروژه هاي ساختماني ايران(مپسا)، گفت: اقدام به تغيير رفتار از سنتي سازي به صنعتي سازي مسکن، يک ضرورت ملي در جهت حرکت به سمت اصلاح الگوي مصرف در بخش مسکن است.
"حسن قلعه نويي" روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، افزود: براي دسترسي به ساخت و ساز با رعايت الگوي مصرف بايد به نقطه اي برسيم که ساختمان سازي يک صنعت است و با توجه به آن بايد زمينه هاي صنعتي سازي مسکن را در کشور به وجود آورد.
وي گفت: در صنعتي سازي مسکن فرآيند مديريت مي شود و با مهندسي فرآيند، پروسه ساخت از تمام جهات بررسي مي شود در حالي که در سنتي سازي اين امکان فراهم نيست.
وي با اشاره به اينکه اتلاف زمان، انرژي و نيرو از جمله مواردي هستند که در سنتي سازي
قابل کنترل نيستند، افزود: در صنعتي سازي اين موارد قابل مديريت و کنترل است و ساختمان
هايي که به اين روش ساخته مي شوند داراي مزيت هاي فراواني به ويژه سبک شدن و مقاومت در برابر زلزله هستند.
قلعه نويي در خصوص بافت هاي فرسوده در کشور نيز گفت: امروزه بافت هاي فرسوده در کشور به دليل پايان عمر خود و غيراصولي ساخته شدن به يکي از موارد مصرف بيش از حد انرژي تبديل شده اند که اگر تصميم عاجلي براي اصلاح آن ها گرفته نشود سالانه ميزان قابل توجهي انرژي در کشور به هدر مي رود.
با اندکی تصرف
+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم تیر ۱۳۸۸ساعت 9:45  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

ضوابط جديد براي ساخت‌وساز

در قالب يك لايحه جديد در دستور كار دولت قرار گرفت
ضوابط جديد براي ساخت‌وساز

دنیای اقتصاد- پيش‌نويس ضوابط جديد ساخت‌وساز براي تصويب به هيات دولت رفت؛ دستگاه دولتي سياستگذار در بخش مسكن در سال «اصلاح الگوي مصرف» ضوابط جامعي را براي نحوه ساخت‌وساز در سراسر كشور (شهرها و روستاها) تدوين كرده است كه با تصويب آن در هيات دولت به زودي به مرحله اجرا گذاشته مي‌شود.
در پيش‌نويس ضوابط جديد خانه‌سازي، موضوع «انرژي مصرفي در ساختمان» پررنگ شده و همه سازندگان مسكن موظف هستند در طراحي سازه، انتخاب موقعيت مكاني و همچنين در انتخاب مصالح، به گونه‌اي اقدام كنند كه مصرف بهينه انرژي و صرفه‌جويي آن در اولويت قرار بگيرد.درصورت موافقت هيات دولت، الگوي خانه نمونه شهري، مساحت قابل سكونت در واحدهاي مسكوني شهري جديد در كلان‌شهرها، مناطق سردسير و گرمسير متفاوت مي‌شود؛ به‌طوري‌كه زيربناي مفيد واحد مسكوني در كلان‌شهرها در حد 75 متر‌مربع، در مناطق سردسير، شمال كشور و مناطق معتدل در حد 90 متر‌مربع و در مناطق گرمسير و جنوب 100 متر‌مربع تعيين مي‌شود.

پيش‌نويس آن براي بررسي و تصويب به هيات دولت رفت
ضوابط ساخت بهينه‌ مسكن

 تعيين مساحت مشخص براي ساخت آپارتمان در سه پهنه كشور
 فريد قديري
پيش‌نويس ضوابط جديد ساخت‌وساز براي تصويب به هيات دولت رفت.
دستگاه دولتي سياستگذار در بخش مسكن در سال «اصلاح الگوي مصرف» ضوابط جامعي را براي نحوه ساخت‌وساز در سراسر كشور (شهرها و روستاها) تدوين كرده است كه با تصويب آن در هيات دولت به زودي به مرحله اجرا گذاشته مي‌شود.
در پيش‌نويس ضوابط جديد خانه‌سازي، موضوع «انرژي مصرفي در ساختمان» پررنگ شده و همه سازندگان مسكن موظف هستند، در طراحي سازه، انتخاب موقعيت مكاني و همچنين در انتخاب مصالح، به گونه‌اي اقدام كنند كه مصرف بهينه انرژي و صرفه‌جويي آن در اولويت قرار بگيرد.
درصورت موافقت هيات دولت الگوي خانه نمونه شهري، مساحت قابل سكونت در واحدهاي مسكوني شهري جديد در كلان‌شهرها، مناطق سردسير و گرمسير متفاوت مي‌شود؛ به‌طوري‌كه زيربناي مفيد واحد مسكوني در كلان‌شهرها در حد 75 متر‌مربع، در مناطق سردسير، شمال كشور و مناطق معتدل در حد 90 متر‌مربع و در مناطق گرمسير و جنوب 100 متر‌مربع تعيين مي‌شود.
در متن پيش‌نويس، استفاده از مصالح جديدي كه كاربرد آن باعث صرفه‌جويي انرژي مي‌شود، مورد تاكيد قرار گرفته است.
همچنين مالكان واحد‌هاي مسكوني ملزم مي‌شوند براي مقاوم‌سازي و افزايش عمر مفيد ساختمان تعميرات دوره‌اي را در دستور كار قرار دهند.
در ضوابط الگوي خانه نمونه روستايي، نكته قابل توجهي ديده مي‌شود. از جمله اينكه سازندگان مسكن روستايي بايد براي به حداقل رساندن آثار مخرب تقليد كوركورانه از ظواهر شهري نامناسب تلاش كنند.
متن پيش‌نويس ضوابط الگوي خانه نمونه شهري و روستايي به شرح زير است: ‌
لازم به توضيح است از آنجا كه اين ضوابط هنوز در هيات دولت تصويب نشده، لذا اين احتمال وجود دارد كه در بخشي از آن تغييراتي ايجاد شود.
ضوابط الگوی خانه نمونه شهری
در اجرای ماده (1) آیین نامه بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1385 کل کشور، ابلاغی به شماره 89902/ت 34775/ه مورخ 28/12/84 ضوابط الگوی خانه نمونه شهری به شرح ذیل ابلاغ مي‌گردد:
الف) مکانیابی
1. رعایت ضوابط طرح‌هاي توسعه شهری مصوب (به لحاظ کاربری‌ها، سرانه‌ها، تراکم‌ها و...)؛
2. رعایت ضوابط محیط زیست پایدار؛
3. امکان تامین و دسترسی مناسب به خدمات عمومی و تاسیسات زیربنایی؛
4. رعایت نکات مربوط به پهنه‌بندی سانحه‌خیزی از قبیل زلزله، سیل، رانش و غیره.
ب) زمین
1. استفاده بهینه از زمین‌هاي شهری از طریق تجميع پلاک‌هاي کوچک، بازیافت زمین در بافت فرسوده؛
2. حداکثر استفاده از تراکم در چارچوب ضوابط در اراضی مسکونی؛
3. تعیین سرانه زمین مسکونی در مناطق شهری با توجه به ویژگی‌هاي اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و کالبدی؛
ج) زیربنای واحد مسکونی
زیربنای مفید واحد مسکونی در سه سطح کلان‌شهرها و سایر شهرهای مناطق سردسیر و مناطق گرمسیر به شرح ذیل تعیین مي‌گردد:
1. کلان‌شهرها، مشتمل بر شهرهای با جمعیت بیش از یک‌میلیون نفر: در حد 75 متر‌مربع؛
2. شهرهای مناطق سردسیر شمال و غرب کشور و نیز نواحی معتدل خزری: در حد 90 متر‌مربع؛
3. شهرهای مناطق گرمسیر، مشتمل بر نواحی گرم و خشک مرکزی و نوار ساحلی جنوب کشور: در حد 100 متر‌مربع؛
به لحاظ رعایت الزامات الگوی تفکیک، ضوابط طراحی و معماری و... حداکثر زیربنای مفید واحد مسکونی تا حد 5 مترمربع با تایید سازمان مسکن و شهرسازی استان مربوطه قابل افزایش خواهد بود.
همچنين استان‌هایی که میانگین بعد خانوارها در آن حداقل 20‌درصد بیش از میانگین ملی نقاط شهری کشور باشد، سطح زیربنای مفید واحد مسکونی تا 10‌درصد مساحت‌هاي تعیین شده در هر یک از مناطق سه‌گانه فوق قابل افزایش خواهد بود.
در احتساب زیربنای مفید، فضای مفید محصور شده قابل سکونت ملاک عمل خواهد بود و شامل پیلوت‌ها، فضاهای ورودی، راه پله‌ها، بالکن‌ها و فضاهای مشاع نمي‌گردد.
د) طراحی
1. حفظ هویت بومی، ایرانی، اسلامی و توجه به ویژگی‌هاي اجتماعی – فرهنگی و اقتصادی و مقیاس انسانی در طراحی فضاها و بناهای مسکونی؛
2. توجه به عوامل اقلیمی و محیطی در طراحی؛
3. توجه به شیوه سکونت و تطبیق آن با زندگی امروز و نیازهای گوناگون بهره‌برداران متفاوت؛
4. انعطاف‌پذیری عملکردی و ساختمانی؛
5. ایمن بودن فضای خانه و محیط مسکونی برای تمامی گروه‌هاي سنی به ویژه کودکان و سالمندان و معلولین؛
6. تامین و طراحی فضاهای عمومی در راستای تقویت روابط اجتماعی و فراهم نمودن زمینه مشارکت؛
7. توجه به ایمنی و امنیت در طراحی با هدف ثانویه صرفه‌جویی اقتصادی؛
8. استفاده از انرژی‌هاي تجدید پذیر از طریق جهت‌گیری مناسب ساختمان و توجه به استفاده بهینه از انرژی در طراحی؛
9. تاکید بر استحکام بنا در طراحی و انجام محاسبات مبتنی بر مبانی فنی و اقتصادی؛
10. تامین فضاهای سبز و خدماتی – رفاهی در مجتمع‌هاي مسکونی؛
11. توجه به اصول تنوع فضای زیست شهری، تناسب و... در طراحی ضمن رعایت ضوابط و قوانین شهرسازی و معماری؛
12. تنوع در طراحی از نظر ابعاد، مصالح و نقشه ؛
13. توجه به ارزش‌هاي فرهنگی و حفظ حرمت و منزلت خانواده (اصول حریم و محرمیت)؛
14. تامین فضای باز (عرضه) متناسب با سطح اشتغال و تعداد واحد مسکونی و جمعیت‌پذیری.
ه) فناوری ساخت
1. استفاده از فناوری‌هاي نوین ساختمان (سبک، سریع و مقاوم) و استاندارد نمودن اجزاي آن؛
2. رعایت آیین‌نامه‌ها و مقررات ملی ساختمان؛
3. انتخاب نوع اسکلت با توجه به ویژگی‌هاي فنی، اقتصادی، اجرایی و اقلیمی؛
4. استفاده از مصالح استاندارد و بادوام و تا حد امکان محلی؛
5. صرفه‌جويی در مصرف انرژی از طریق استفاده از فناوری‌هاي نوین و مصالح مناسب در جداره‌هاي ساختمان؛
6. توجه به روش‌هاي نگهداری از طریق استفاده از تکنولوژی جدید در تاسیسات شهری؛
7. کاهش ارزبری و وابستگی صنعت ساختمان از طریق استفاده از مصالح و معادن محلی استاندارد؛
و) بهره‌برداری
- به‌کارگیری بیمه مسوولیت کیفیت ساختمان؛
- افزایش و تشویق سهم استیجار به میزان حداقل 20‌درصد مسکن تولید شده در کشور و تامین حمایت‌هاي لازم؛
- الزام مالکان برای انجام تعمیرات در جهت مقاوم‌سازی و افزایش عمر مفید ساختمان از طریق اعمال سیاست‌هاي تشویقی؛
-ایجاد فضاهای مناسب برای اعمال مدیریت بهره‌برداری در ساختمان؛
ضوابط الگوی خانه نمونه روستایی؛
در اجرای ماده (1) آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره قانون بودجه سال 1385 کل کشور، ابلاغی به شماره 89902/ت 34775/ه مورخ 28/12/84 ضوابط الگوی خانه نمونه روستایی به شرح ذیل ابلاغ مي‌گردد:
الف)مکانیابی
1.رعایت ضوابط طرح‌هاي توسعه روستاها و طرح‌هاي هادی روستایی مصوب (به لحاظ کاربری‌ها، سرانه‌ها، تراکم و...)؛
2. رعایت ضوابط محیط زیست پایدار؛
3. امکان خدمات عمومی و تاسیسات زیربنایی؛
4. رعایت نکات مربوط به پهنه‌بندی سانحه‌خیزی از قبیل زلزله، سیل، رانش و غیره.
ب) زمین
1.استفاده از زمین‌هاي روستایی در بافت فرسوده
2. تفکیک زمین بر اساس شیوه سکونت و نوع معیشت
ج)زیربنای واحد مسکونی
زیربنا بر اساس نوع اقلیم، معیشت و شیوه زندگی تعیین مي‌گردد.
د) طراحی
1. حفظ هویت بومی، ایرانی، اسلامی و توجه به ویژگی‌هاي اجتماعی – فرهنگی و اقتصادی و مقیاس انسانی در طراحی فضاها و بناهای مسکونی؛
2. توجه به عوامل اقلیمی و محیطی و انتخاب الگوی معماری؛
3. توجه به معیشت روستائیان و تاثیر آن بر طرح مسکن روستایی؛
4. توجه به شیوه سکونت و تطبیق آن با زندگی امروز و نیازهای گوناگون بهره‌برداران متفاوت؛
5. انعطاف‌پذیری عملکردی و ساختمانی؛
6. ایمن بودن فضای خانه و محیط مسکونی برای تمامی گروه‌هاي سنی به ویژه کودکان و سالمندان و معلولین؛
7. تامین و طراحی فضاهای عمومی در راستای تقویت روابط اجتماعی و فراهم نمودن زمینه مشارکت؛
8. توجه به ایمنی و امنیت در طراحی با هدف ثانویه صرفه‌جویی اقتصادی؛
9. استفاده از انرژی‌هاي تجدیدپذیر از طریق جهت‌گیری مناسب ساختمان و توجه به استفاده بهینه از انرژی در طراحی؛
10. تاکید بر استحکام بنا در طراحی و انجام محاسبات مبتنی بر مبانی فنی و اقتصادی؛
11. توجه به اصول تنوع فضای زیست روستایی در طراحی ضمن رعایت ضوابط و قوانین الزامات معماری؛
12. تنوع در طراحی از نظر ابعاد، مصالح و نقشه؛
13. توجه به اصول حریم و محرمیت؛
14. احداث مسکن مقاوم و بادوام روستایی؛
15. تامین جنبه زیباشناسانه سیمای روستا؛
16. ارتقاي توسعه سکونتگاه‌هاي روستایی و تلاش در نزدیکی سطح بهره‌مندی از رفاهیات شهرها و روستاها؛
17. تامین بهداشت محیط روستایی؛
18. تلاش در به حداقل رساندن آثار مخرب تقلید کورکورانه از ظواهر شهری نامناسب در تولید مسکن روستایی؛
19. ترویج الگوهای منتخب و برجسته معماری روستایی به لحاظ فرم و جنبه‌هاي زیباشناختی سیمای روستا.
ه) فناوری ساخت
1. استفاده از فناوری‌هاي نوین ساختمان (سبک، سریع و مقاوم) و استاندارد نمودن اجزاي آن؛
2. رعایت آیین‌نامه‌ها و مقررات ملی ساختمان؛
3. انتخاب نوع اسکلت با توجه به ویژگی‌هاي فنی، اقتصادی، اجرایی و اقلیمی؛
4. ارتقاي فناوری بومی؛
5. استفاده از مصالح استاندارد و بادوام و تا حد امکان محلی؛
6. صرفه‌جویی در مصرف انرژی از طریق استفاده از فناوری‌هاي نوین و مصالح مناسب در جداره‌هاي ساختمان.
و) بهره برداری
- به‌کارگیری بیمه کیفیت ساختمان؛
- مسکن تولید شده در کشور و تامین حمایت‌هاي لازم؛
-الزام مالکان برای تعمیرات در جهت مقاوم‌سازی و افزایش عمر مفید ساختمان از طریق اعمال سیاست‌هاي تشویقی.

منبع: دنیای اقتصاد

+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم تیر ۱۳۸۸ساعت 8:59  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

چهارمین کنفرانس ملی مقاوم سازی

چهارمین کنفرانس ملی مقاوم سازی

 

همایش و نمایشگاه:

 

چهارمین کنفرانس ملی مقاوم سازی (صنعتی سازی سازه ها و اصلاح الگوی ساخت و ساز) چهارم و پنجم اسفند ماه 1388 در تهران برگزار می شود. طبق اعلام دبیرخانه، مهلت ارسال خلاصه مقاله برای این کنفرانس، 15 مرداد و مهلت ارسال اصل مقالات، پانزدهم آذر 1388 خواهد بود.

 

محورهاي همايش

1 اصلاح الگوي مصرف در صنعت ساخت و ساز

2 نگاهي به صنعت پيش ساختگي و اثرات زيست محيطي آن

3 سبك سازي و پيش ساختگي

4 ارتباط انرژي و پيش ساختگي

5 صنعت پيش ساختگي از ديدگاه اقتصاد مهندسي

6 بهسازي لرزه اي با ساخت صنعتي سازه ها

7 مقايسه مهندسي صنعت پيش ساخته با ساخت درجا

8 نقش پيش ساختگي در افزايش رشد ساخت و ساز كشور

9 علل توسعه ساختمانهاي پيش ساخته در كشورهاي پيشرفته

10 اتصالات در قطعات پيش ساخته

11 مقايسه مهندسي صنعت پيش ساخته با ساخت درجا

12 جوشكاري روباتيك در صنعت ساختمانهاي فلزي پيش ساخته

13 جايگاه بتن پيش تنيده و پس تنيده در صنعت پيش ساخته14 خطاهاي نصب و اثرات آن در صنعت پيش تنيدگي

15 فرهنگ سازي در صنعت پيش ساخته

16 جايگاه صنعت پيش ساختگي در سازه هاي با درجه اهميت دو (بيمارستان ها مدارس آتش نشاني جايگاه اختصاصي نيروي انتظامي و ...)

17 جايگاه صنعت پيش ساختگي در سازه هاي بلند (برج)

18 كاربرد مواد كامپوزيتي در صنعت پيش ساخته

19 معماري و نماسازي در صنعت پيش ساخته

20 كاربرد صنعتي سازي در تاسيسات آب و فاضلاب

21 نقش صنعتي سازي در پدافند غير عامل

22 كاربرد صنعت پيش ساختگي در صنعت حمل و نقل

23 ارتباط صنعتي سازي با كارآفريني و اشتغال

 

منبع: پایگاه خبری تحلیلی بنا

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه ششم تیر ۱۳۸۸ساعت 19:40  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

دفاتر و شرکت های مهندسی

+ نوشته شده در  شنبه ششم تیر ۱۳۸۸ساعت 10:24  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

عناوین سمینارهای مصوب و دارای امتیاز جهت تمدید و ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی

+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم تیر ۱۳۸۸ساعت 17:6  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

فراخوان مقاله نشریه مقررات ملی ساختمان

 

فراخوان مقاله

 

دفتر تدوين و ترويج مقررات ملي ساختمان با هدف ارتقاء كيفيت ساخت و ساز كشور از طريق آشنا نمودن متخصصان و مردم با نقش و جايگاه  مقررات ملي ساختمان در تأمين ايمني، بهداشت، بهره‌دهي مناسب آسايش و صرفه اقتصادي ساختمانها نشريه اي را تحت عنوان نشريه  مقررات ملي ساختمان دردست تهيه وچاپ دارد .

 به منظور غناي بيشتر  مطالب علمي اين نشريه تخصصي و در جهت استفاده هر چه بيشتر مخاطبان در سراسر كشور در نظر است مقالات متخصصان، صاحب‌نظران، مهندسان و کارشناسان در ارتباط با رشته‌هاي موضوع قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان(معماری، شهرسازی، عمران، مکانیک، برق، نقشه برداری و ترافیک) در اين نشريه ارائه گردد. كليه علاقمنداني كه تمايل به ارائه مقالات خود در اين نشريه را دارند مي‌توانند با در نظر گرفتن موارد زیر نسبت به ارسال مقاله اقدام نمايند:

 1-  متن مقاله با استفاده از نرم‌افزار Word 2003 يا  Word XP  با قلم BNazanin و به اندازه 12  تایپ و حداكثر در 5 صفحه A4 ارائه گردد.

 2- چكيده مقاله با استفاده از نرم‌افزار Word 2003 يا  Word XP  با قلم BNazanin  و به اندازه 12 تایپ و حداكثر در 5 خط ارائه گردد.

 3- ارائه سایر موارد به شرح زیر ضروری می باشد:

 عنوان مقاله

 منابع و مواخذ

 مشخصات نویسنده مقاله

 رشته تخصصي موضوع  مقاله (مرتبط با رشته‌هاي موضوع قانون نظام مهندسي كنترل ساختمان)

 رزومه علمی و تجربی نویسنده مقاله

 شماره تماس نویسنده مقاله

 لازم بذکر است مسئوليت كليه موارد فني، مفهومي، تايپي و . . . صرفاً برعهده نويسنده يا نويسندگان مقاله می باشد.

  ارسال مقاله به يكي از دو روش زير مي تواند صورت پذيرد:

 1-     ارسال به پست الكترونيكي نشريه به آدرس: nashriye@maskan-sakhteman.ir   

 2-   از طريق پست پيشتاز به آدرس: تهران- خيابان ولي عصر (عج)_بالاتر از ميدان ونك_خيابان شهيد خدامي_خيابان تك شمالي_ساختمان شماره 2 وزارت مسكن و شهرسازي_ دفتر تدوين و ترويج مقررات ملي ساختمان

 تذكر: در صورت ارسال مقاله از طريق پست متن مقاله همراه با ديسكت يا لوح‌فشرده حاوي فایلهای Word متن و چکیده مقاله ارسال گردد.

  منبع: وزارت مسکن و شهرسازی

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم تیر ۱۳۸۸ساعت 16:50  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

خانه ، شهر و تعهد معمار

 

خانه ، شهر و تعهد معمار

 
017715.jpg
شهرهاي گذشته از حد معيني بيشتر رشد نمي كردند و با طبيعت اطرافشان در يك حالت تعادل بودند و انسان به تدريج خود را با آن تطبيق داده بود، چون سرعت تحول در اطراف چندان نبود.
معمار ايراني در گذشته براساس ذوق، خلاقيت و تعهد خود و با بهره گيري از عناصر معماري، تنوع بافت ها و گذرها، ورودي خانه ها و سكوهاي نشيمن طرفين آن، هشتي ها، رواق ها، پنجره هاي مشبك فرم دار، بادگير، باغچه، آبنما...، در كار خلق يك مجموعه هماهنگ، صميمي، زنده و عملكردي، كوشا بود. بازار، حمام، فضاهاي عبادي،  حكومتي، قهوه خانه و ... مورد نياز ساكنان در ميان محله و در يك بافت سنجيده طراحي شده بود. كوي و برزن به ارتباطات عاطفي، عادات سنتي،  فكري و شيوه هاي زندگي ساكنان خود ارج نهاده و آن را تسهيل مي نمود.
در اين شهرها يكي از عميق ترين احتياجات بشر كه همانا ارتباط با ساير انسانها، طبيعت و آزادي و لذت راه رفتن هست، فراهم بود. فرد در مسير حركت ناظر چشم اندازهايي با تصاوير مواج و احجام آشنا و دلپذير بود. چيزي كه امروز با گسترش بي رويه شهرها و نوع ساخت و سازها و عدم پيش بيني و تأمين فضاهاي مناسب و كافي عمومي زيستي فراهم نيست.
منازل مسكوني نيز در گذشته با وروديهاي دعوت كننده و ارتباط مناسب با محيط اطراف، نور، آب و هوا، سرما و گرما با طراحي نقش هاي هندسي، بازي هاي هنرمندانه با آجر، گچ بري ها و فرم هاي تزئيني در ديوار، سقف، پنجره سنجيده طراحي و تزئين مي شد و در داخل بنا اورسي ها (پنجره ها) نورهاي ملايم و مطبوع را جلوه گر مي  نمود،  به طوري كه فضاهاي داخلي احساس يك محيط خصوصي و پناهگاه را تداعي مي بخشيد.
معمار متعهد واقع گرا مي دانست چگونه بايد به «نياز» جامعه خود پاسخ دهد، او معيارها و مقتضيات و احوال مردم خود را با ذهنيت و محرك هاي دروني لمس كرده و فكر خود را با عمل عجين مي نمود و عشق بود كه بسياري از خلاقيت هاي هنري را ايجاد مي  كرد، در نهايت معمار از سر تواضع با ذكر نامش در گوشه اي از بنا پاداش خود را مي گرفته و ضمناً  تعهد و پيام خود را يادآوري مي نمود.
شهرهاي امروز به دليل ابعاد بزرگشان، استفاده از تكنولوژي هاي جديد، ساختمان هاي بلند، تكرار عناصر معماري، نقش پراهميت وسائل نقليه، گرايش به ايجاد ابعاد گسترده،  پيچيدگي و بسيط شدن فضاها، عدم توجه به فضاهاي زيستي عمومي، متأسفانه آزادي و لذت راه رفتن را از ساكنان خود دريغ نموده است.
تلخ ترين تنهايي براي انسان شهرنشين اين است كه همواره در ميان ساخته هاي پيچيده و عظيم اجتماعي و معماري زندگي كند و در جدايي روان بسر برد. منازل مسكوني هم كه در آن به سر مي بريم نيز متأسفانه براي زندگي بد و نامناسب است، به طوري كه احساس يك محيط خصوصي و مكاني كه انسان در آن احساس آسايش كند را به مخاطره انداخته است، افراد غالباً با آن دلبستگي ندارند.
متأسفانه غالب ساختمانها با كيفيت فني پايين و توسط گروه هاي غيرمتخصص و فاقد صلاحيت حرفه اي طراحي و ساخته مي شود. بسياري از طراحان نيز در موقعيت ها و شرايط متفاوت طرح هاي گذشته خود را تكرار كرده و يا از ساخته ديگر طراحان ايراني و خارجي اقتباس و يا كپيه برداري مي نمايند و چه بسا سلايق نابهنجار برخي مالكين نيز در ساخت و سازها دخيل است. بسياري از طراحان و سازندگان نيز با عدم توجه به نياز و عملكردهاي واقعي ساكنان و با طراحي فيگورهاي خشن و زرق و برق هاي عوام فريبانه وتكراري، متأسفانه در كار بي اعتبار كردن ارزشها، زدودن هويت هاي فردي و از خود بيگانگي هستند.
معماري نمي بايست بدنبال وسائل ارتباط جمعي در تلاش ساخت فرهنگ توده باشد، طرح  هاي كليشه اي و تكراري بايد به كناري نهاده شود، حتي اگر خانه و آپارتمان مستقيماً  براي مصرف كننده خاص طراحي نمي شود، مي بايست با توجه به موقعيت هاي شهري و اندازه واحد مسكوني آن قدر در آنها تنوع طراحي و بداعت به كار برده شود و از ويژگي هاي متفاوتي برخوردار باشد كه هر فرد متناسب و به مقتضاي حال و احوال خود بتواند انتخاب ويژه اي داشته باشد و با افزودن عناصر غيرثابت ديگر اشياء مورد علاقه و يادگارهاي شخصي خود آن را متناسب و هماهنگ با خواسته و حال خود تكميل نمايند.
معماري برخلاف نقاشي، پيكره سازي هرگز نمي تواند انتزاعي باشد، مي بايست بازتابي از آگاهي اجتماعي زمانه و پاسخ عملي به ارزش ها و ويژگي هاي خاص افراد باشد، زيرا معماري عرصه اي است كه در آن مقابله و مواجهه زنده رخ مي دهد و معمار مي بايست با نبض جامعه خود حركت كند.
فضا كالبدي است كه يك شيء يا حجم آن را خلق مي كند و وجود يك فرم به سادگي فضاي اطرافش را تعريف مي كند، فرم هاي پيچيده و متعدد فضاي بسيط تر و پيچيده تري بوجود مي آورند، ابداع اين نيست كه ساختمان يا فضايي طراحي شود متفاوت با آن چه كه هست، بلكه ابداع فرآيند ذهني است كه به كيفيت هاي جديد متعالي دست مي يابد.
طراحي معماري ظريف، متعادل و هماهنگ با محيط كه مقصد آن تجسم خواسته ها و آرزوهاي «انسان ايراني» باشد بايد تعريف و پي ريزي شود، اين بررسي ها مسئوليت  دانشگاهها و مراجع تحقيقي و تخصصي است.
عليرغم اين كه معماران همواره از مسئوليتشان در قبال ساماندهي فضاهاي زيستي جامعه صحبت مي كنند و اين كه همچون آموزگاران و پزشكان نسبت به مردم تعهد دارند، عملاً به مسئوليت خطير خود توجه چنداني نشان نمي دهند، متأسفانه در كشور ما نقش معمار به عنوان تخصصي كه مي بايست كليه فعاليت ها و تخصص هاي كار ساخت و ساز را برنامه ريزي و هدايت كند به رسميت شناخته نشده است.
متأسفانه دانشگاهها در كار تحقيقي و آموزشي خود نسبت به شناخت نيازها و خواسته هاي عاطفي و هويت «انسان ايراني» و همچنين آشنايي معماران و مردم با معماري بومي ايران توجه چنداني نشان نمي دهد و وسائل ارتباط جمعي نيز به رشد آگاهي هاي عمومي نسبت به اصول و زمينه هاي معماري كمتر اقدام مي نمايند.
براي ساماندهي فضاهاي زيستي و ايجاد  آرماني خلاق و ديدي نو نسبت به محيط زندگي، برنامه ريزان كشور، دانشگاهها، مسئولين شهري مي بايست بهاي لازم را به اين مهم بدهند، همچنين سرمايه گذاري بيشتري جهت طراحي فضاهاي عمومي زندگي در شهرها را فراهم نمايند (پياده روهاي مناسب، پارك و فضاهاي سبز و درياچه، فضاهاي بازي كودكان، خانه فرهنگ و هنر، خانه جوانان، موزه ها و ...)
برنامه ريزان شهري، مجامع صنفي و تخصصي مي بايست با تدوين ضوابط، ارزشيابي و تعيين صلاحيت عوامل فني و اجرايي ساختمان موجباتي فراهم نمايند كه كار طراحي و نظارت ساختمان توسط گروههاي غيرمتخصص و تجربي انجام نشود.
با آگاهي جامعه و سامان دادن به محيط و هدايت و بسترسازي معماري توسط برنامه ريزان و نهادهاي دولتي، دانشگاه ها، مجامع صنفي و تخصصي، شهرداريها مي توان فضاي زيست مطبوع تري خلق نمود و لذت زندگي دوباره در شهر و خانه را فراهم نمود.
در اين شرايط متأسفانه برنامه ريزان دولتي نه تنها به اين مسئوليت خود توجه نشان نمي دهند بلكه نادانسته در راه تخريب آن گام برمي دارند. براي نمونه، سؤالي كه غالباً  مطرح مي شود اين است كه چرا ساختمانها عموماً  به صورت «مكعب» طراحي مي شوند؟ زيرا براساس مقررات شهرسازي ساخت بنا در حداكثر ۶۰% زمين در ۵ يا ۳ طبقه و حداكثر ۳۰۰% يا ۱۸۰% مي بايست ساخته شود. طبعاً مالكين نيز به دنبال تأمين حداكثر بهره وري از زمين مي باشند، متأسفانه اين غريزه طبيعي انساني مورد توجه برنامه ريزان شهري قرار نگرفته است. لذا ساختمان در ۶۰% سطح زمين و در طبقات عيناً تكرار مي شود و بدين ترتيب طراحان امكان طراحي آزاد براي ساخت حجم هاي متنوع و بروز خلاقيت هاي چشم  نواز را ندارند و ذوق و سليقه خود را منحصراً در سطح نماي ساختمان و بازي با خط، رنگ، فرم پنجره، شيشه رنگي و رفلكس، نرده و ساير المان هاي ظاهري ... نشان مي  دهند.
براي رفع اين نقيصه پيشنهاد مي شود به جاي ساخت ۳۰۰% و ۱۸۰% در ۵ و ۳ طبقه، همان ميزان تراكم در ۶ و ۴ طبقه ساخته شود. در آن صورت امكان طراحي طبقات در ابعاد و انداز هاي متفاوت وجود دارد و مي توان تركيبي از فضاهاي پر و خالي، سايه روشن هاي مطبوع و حتي احجام مجسمه وار و نمادين با ميدان ديد چند لايه بوجود آورد. بدين ترتيب با تجلي ذوق و هنر طراحان، با غناي بصري بيشتري در شهرها مواجه خواهيم شد و در آن صورت شهر به مثابه يك فضاي زنده و پويا تحول خواهد يافت.
نعمت مشاور
+ نوشته شده در  سه شنبه دوم تیر ۱۳۸۸ساعت 18:37  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

هزينه توليد مسکن كاهش مي‌يابد

 

هزينه توليد مسکن كاهش مي‌يابد

جام جم آنلاين: سيد محمود فاطمي عقدا رئيس مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن گفت: به کارگيري فناوريهاي نوين ساخت به کاهش هزينه هاي توليد مسکن در کشور منتهي مي شود و هم اکنون بالغ بر 49 فناوري مورد تاييد قرار گرفته است.


رئيس مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن در گفتگو با مهر در خصوص به کارگيري فناوري نوين در امر ساخت و تاثير آن در کاهش و يا حذف هزينه هاي جانبي توليد ساخت ، گفت: استفاده از فناوريهاي نوين منجربه کاهش هدر رفت مصالح در پروسه ساخت و ساز مسکن در کشور مي شود و اين امر افزايش طول عمر واحد مسکوني احداث شده را به دنبال دارد.

رئيس مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن بيان کرد: يکي از هزينه هاي جانبي مسکن تعميرات پس از ساخت است که پيش بيني مي شود با به کارگيري فناوريهاي نوين هزينه هاي بهره برداري تعميرات به حداقل ممکن کاهش يابد.

وي عنوان کرد: دوره ساخت مسکن با به کارگيري فناوريهاي نوين کاهش يافته، ضمن اينکه خواب سرمايه در اين بخش از بين مي رود. از سوي ديگر، کاربرد اين فناوريها ميزان دستمزد کارگران را کاهش خواهد داد که در نهايت کاهش و حذف هزينه هاي جانبي ساخت مسکن محقق مي شود.

تاييد 49 فناوري ساخت در کشور

فاطمي عقدا اعلام کرد: در حال حاضر بالغ بر 49 فناوري نوين ساخت مورد تاييد مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن قرار گرفته و در حال به کارگيري در توليد مسکن است.

منبع: نارستان

 

+ نوشته شده در  دوشنبه یکم تیر ۱۳۸۸ساعت 9:3  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

ضوابط ساخت و ساز در طرح جامع تهران

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم خرداد ۱۳۸۸ساعت 21:4  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

مقاوم سازی

مقاوم سازی

بحث مقاوم سازی ساختمان‌ها به ویژه پس از زمین‌لرزه بم به طور گسترده در کشور مطرح شده است. به گفته رییس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن حدود 70 درصد ساختمانهای پایتخت که در میان گسلهای شمال و جنوب شهر واقعند در برابر زلزله کاملا آسیب‌پذیرند و سایر شهرهای کشور نیز وضع چندان بهتری ندارند. با این حال به نظر می‌رسد که هنوز اقدامی عملی در جهت مقاوم‌سازی ساختمانهای مسکونی کشور صورت نگرفته است.

دکتر محمود حسینی، رییس پژوهشکده ‌سازه پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله اساسی‌ترین مانع مقاوم‌سازی ساختمانهای موجود را هزینه‌های سنگین آن می‌داند که بخش عمده‌ای از شهروندان از عهده تامین آن برنمی‌آیند.

دکتر حسینی با اشاره به تهیه دستورالعمل مقاوم‌سازی ساختمانها در پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی به سفارش سازمان مدیریت که در سال‌های اخیر در طرح‌های مقاوم سازی ساختمانهای دولتی مورد استفاده قرار گرفته، خاطر نشان کرد:

"در سال 82 مبلغ 10 میلیارد تومان برای مقاوم سازی ساختمانهای دولتی تخصیص داده شد و در سال جاری نیز دو بودجه 20 میلیارد تومانی برای ساختمان‌های دولتی مهم و ساختمان‌های روستایی اختصاص یافته است که این بودجه جذب شده و استفاده می‌شود ولی بخش خصوصی و عموم مردم که بیشتر ساختمانهای غیرمقاوم کشور را در اختیار دارند به تنهایی قادر به تامین هزینه‌های سنگین طرح‌های مقاوم سازی نیستند و به نظر می‌رسد که دولت باید بخشی از درآمدهای نفتی خود را به این زمینه اختصاص دهد."

وی افزود: طبق یک برآورد تخمینی برای مقاوم سازی تمامی ساختمانهای ضعیف کشور باید تمام درآمدهای نفتی 5/2 تا سه سال کشور را در این زمینه صرف کرد که با توجه به عملی نبودن آن دولت می‌تواند طی دوره‌ای 10 تا 20 ساله بخشی از درآمدهای سالانه خود را به طرح‌های مقاوم سازی اختصاص دهد تا شاهد تحولی قابل توجه در این بخش باشیم.

رییس پژوهشکده سازه پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله در ادامه در پاسخ به سوالی درباره تغییرات و تحولات مثبت احتمالی در زمینه ایمنی ساخت و سازهای کشور طی یک سال پس از فاجعه بم گفت: همواره پس از وقوع یک زمین‌لرزه بزرگ و تلفات سنگین آن مردم و مسئوولان حساس شده و سعی ‌می‌کنند تا حدی ضوابط ایمنی را بیشتر رعایت کنند ولی بهبود شرایط نامطلوب این بخش مستلزم تغییر عمده در کل نظام ساخت و ساز کشورست.

وی در عین حال، طرح صدور شناسنامه فنی برای ساختمانها، قطع ارتباط مالی بین مهندسان ناظر و کارفرمایان و پیگرد حقوقی مهندسان محاسب در صورت رعایت نکردن ضوابط آیین نامه را از جمله مواردی دانست که طی یک سال گذشته به طور جدی مورد توجه قرار گرفته و نهایی شدن و تصویب آنها می‌تواند در بهبود وضعیت ساخت و ساز در کشور موثر باشد.

دکتر حسینی درباره آموزه‌های زلزله بم در زمینه ایمن سازی ساختمانها و ارتقاء آیین‌نامه‌های موجود به ایسنا گفت: تنها نکته‌ای که درباره آیین‌نامه 2800 بدست آمده مربوط به رفتار سازه‌های فلزی دارای بست افقی بود که بررسی آسیب‌های وارده به چند نمونه از این سازه‌ها که برخلاف پیش‌بینی‌های آیین‌نامه بود حاکی از وجود ضعف کوچکی در این زمینه است که باید اصلاح شود.

وی در عین حال خاطر نشان کرد: سازه‌های تخریب شده در زلزله بم عمدتا قدیمی و خشت و گلی بوده‌اند که پیش از تدوین آیین‌نامه ساخته شده بودند و در بیشتر ساختمانهای جدید نیز ضوابط آیین‌نامه رعایت نشده است در حالی که معدود سازه‌هایی که براساس آیین‌نامه ساخته شده بودند کاملا سالم مانده‌اند.

رییس پژوهشکده سازه پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی در ادامه با اشاره به اجرای چند طرح تحقیقاتی جدید براساس تجربه زلزله بم در این پژوهشکده اظهار داشت: یکی از این طرح‌ها، ‌پروژه استفاده از «گل مسلح» در سازه‌های خشت و گلی است. با توجه به تمایل سازمان ملل و بویژه یونسکو به حفظ بافتهای سنتی و حداقل حفظ ظاهر آنها در تلاشیم با اجرای طرح‌های مختلف به راهکارهایی برای ایمن‌سازی سازه‌های خشت و گلی در برابر زلزله با حفظ بافت ظاهری آنها دست یابیم.

وی در پایان تصریح کرد: مراحل طرح ریزی این پروژه‌ها به اتمام رسیده و در حال حاضر در مرحله آزمایشگاهی هستند که در این راستا چندین بنیاد خارجی از کشورهای فرانسه و آمریکا نیز برای همکاری با پژوهشکده ابراز علاقه کرده‌اند.


 منبع: خبرگزاری ایسنا

 

+ نوشته شده در  جمعه یکم خرداد ۱۳۸۸ساعت 9:36  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

همایش نگرشی بر آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله ( استاندارد۲۸۰۰)؛ حال و آینده

چهارمین «همایش نگرشی بر آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله ( استاندارد۲۸۰۰)؛ حال و آینده» به همت مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در روزهای ۱۸ و ۱۹ مهرماه سال جاری برگزار می‌شود.

این همایش به منظور تبادل آخرین اطلاعات علمی و بررسی نتایج پژوهش‌های انجام شده در مراکز علمی-تحقیقاتی کشور و آشنایی با نظرات جامعه مهندسی و با اهداف: ارتقای سطح دانش مهندسی عمران در کشور، آشنایی بیشتر با مشکلات و محدودیت‌های آیین‌نامه در اجرا، تبادل اطلاعات علمی و یافته‏های تحقیقاتی پژوهشگران و جامعه مهندسی در خصوص استفاده از آیین‌نامه به منظور همفکری در تدوین ویرایش چهارم، ایجاد ارتباط گسترده‌تر بین پژوهشگران و دست‌اندرکاران ساخت و ساز‌، شناخت نقاط قوت آیین‌نامه در بهبود عملکرد ساختمان‌ها با توجه به زلزله‌های گذشته، برگزار خواهد شد.

مهلت ارسال خلاصه مقالات برای شرکت در این همایش تا پایان اردی‌بهشت ماه 1388 می‌باشد.

علاقمندان می‌توانند برای کسب اطلاعات ببشتر به پایگاه اینترنتی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مراجعه نمایند.


منبع: انجمن مهندسی زلزله ایران

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت 22:30  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

انگلیس تلاش می‌کند ساختمان‌ها را سازگار با محیط زیست بسازد

دولت انگلیس صدها میلیون پوند برای سازگاری ساختمان‌ها و منازل مسکونی با محیط زیست سرمایه‌گذاری می‌کند.

به گزارش شبکه تلویزیونی اسکای‌نیوز، با کمک دولت انگلیس ساختمان‌ها و منازل مسکونی این کشور با محیط زیست بیشتر سازگار می‌شوند. بنا بر نتایج آخرین تحقیقات بیست و هفت درصد از گاز کربن منتشر شده جو از منازل مسکونی منتشر می‌شود.از این رو دولت این کشور سعی دارد خانه‌ها را از نظر مصرف انرژی و انتشار گاز کربن با تناسب بیشتری طراحی کند.

در نمایشگاهی از خانه‌های سبز در انگلیس ساختمان‌های مناسب با کاهش آلایندگی و مصرف انرژی به نمایش در آمده‌اند. اگرچه با توجه به بحران و رکود اقتصادی چنین طرح‌هایی در اولویت ساخت‌و‌ساز قرار ندارند اما بسیاری از آنها می‌توانند کاهش هزینه انرژی و پاکی محیط زیست را به همراه داشته باشند.

در یکی از طرح‌های ارائه شده هزینه مصرف انرژی یک خانه با دو اتاق خواب تنها بیست و شش پوند در سال برآورد شده است.

هدف از چنین طراحی‌هایی برای ساختمان‌ها و منازل مسکونی مقابله با آلودگی هوا و کاهش انتشار گاز کربن، کاهش مصرف انرژی و در نتیجه کاهش هزینه‌های جاری است.

در بودجه اخیر دولت انگلیس چهار صد و سی و پنج میلیون پوند برای سازگاری منازل مسکونی قدیمی و نو و کاهش مصرف انرژی تخصیص داده شده است. هدف نهایی این طرح سازگاری منازل مسکونی با محیط زیست و کاهش گازهای آلاینده و کاهش سی و پنج درصدی انتشار گاز کربن تا سال دو هزار و بیست است.


منبع: مرکز عمران ایران (به نقل از واحد مرکزی خبر)
+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت 22:27  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

مطالب جدیدتر